Weto wspólnoty skutecznie zablokuje sprzedaż alkoholu w budynku

Nieruchomości

Bez zgody wspólnoty mieszkaniowej restaurator czy właściciel sklepu nie ma praktycznie żadnych szans na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym położonym w budynku wielorodzinnym. Nie dostanie bowiem zezwolenia, a przepisy są bardzo rygorystyczne. Odwoływanie się do sądu też nic nie pomoże. Wyrokiem nie "przymusi się" właścicieli do zmiany zdania.

08.02.2022

Michał Wiśniewski nowym wiceministrem od gospodarki niskoemisyjnej i nieruchomości

Administracja publiczna

W poniedziałek Michał Wiśniewski został nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Będzie odpowiadał za gospodarkę niskoemisyjną oraz nieruchomości. Wcześniej był m.in. zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest również członkiem rady nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach.

07.02.2022

MEN wskazuje najbardziej pożądane na rynku zawody

Szkoła i uczeń Małe i średnie firmy Zarządzanie oświatą

Automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych - te m.in. zawody MEiN uznaje za pożądane na rynku pracy.

07.02.2022

Polisa OC obejmuje też uzasadniony nocleg dla poszkodowanych w wypadku

Prawo cywilne Transport

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z jednej strony chroni kierowców przed finansowymi konsekwencjami spowodowania przez nich kolizji lub wypadku, a z drugiej zapewnia poszkodowanym uzyskanie rekompensaty za poniesione szkody. Roszczenia ze strony poszkodowanych pokrywa ubezpieczyciel, który wystawił polisę, a nie sprawca.

07.02.2022

BCC: Niech NIK sprawdzi warunki przejęcia Grupy Lotos przez Orlen

Rynek Prawo gospodarcze

Business Centre Club skierował wniosek do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę doraźną warunków przejęcia Grupy Lotos przez Orlen oraz planowanej transakcji sprzedaży części aktywów Lotosu Saudi Aramco, koncernowi MOL i firmie Unimot. Według BCC, z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa ta transakcja nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia.

07.02.2022

Skarga do ETPC teraz w terminie 4 miesięcy

Wymiar sprawiedliwości

Z dniem 1 lutego 2022 r., wraz z wejściem w życie Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, zmienił się termin na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 6 miesięcy na 4 miesiące od dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie na szczeblu krajowym.

07.02.2022

ZUS wysyła deklaracje PIT za 2021 r.

Emerytury i renty PIT

Trwa wysyłka deklaracji PIT za 2021 r. do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularze trafią do wszystkich osób, które w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę czy zasiłek. W województwie śląskim na przykład PIT z ZUS otrzyma ponad 1,2 mln osób.

07.02.2022

MZ zapowiada zmniejszenie liczby łóżek covidowych

Opieka zdrowotna Koronawirus

W tym tygodniu Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzję o redukowaniu infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19. Minister Adam Niedzielski wyjaśnia, że powodem takich działań jest fakt, że obłożenie łóżek wzrasta o wiele wolniej niż tempo wzrostu zakażeń w ostatnich tygodniach. Eksperci uważają, że szczyt piątej fali jest przed nami. Ponadto rośnie liczba osób pod respiratorami.

07.02.2022

Izba Dyscyplinarna SN jeszcze raz rozważy możliwość ścigania prof. Wróbla

Prawnicy

W środę 9 lutego br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie jeszcze raz decydować w drugiej instancji o uchyleniu immunitetu sędziemu Izby Karnej SN prof. Włodzimierzowi Wróblowi. Rozpoznawane będzie zażalenie prokuratury oraz zainteresowanego na uzasadnienie. W pierwszej instancji Izba odmówiła zgody na ściganie sędziego.

07.02.2022

UOKiK sprawdza, czy operatorzy rzetelnie infromują o ofercie 5G

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Mimo zapewnień operatorów oferujących internet w technologii 5G, wielu zainteresowanych klientów nie jest w stanie skorzystać z tej oferty - ocenia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I stwierdza, że materiały marketingowe muszą rzetelnie informować o właściwościach produktu czy zasadach skorzystania z usługi, o czym firmy nie zawsze pamiętają.

07.02.2022

13. i 14. emerytura nie wlicza się do dodatku osłonowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wyłączenie tych kwot wynika z art. 10 obu ustaw o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

07.02.2022

Ponad połowa wniosków o dodatek osłonowy do poprawki

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Zainteresowanie dodatkiem osłonowym jest ogromne. A w niektórych ośrodkach pomocy społecznej ponad połowa wniosków o dodatek osłonowy wymaga poprawienia. Obywatele nie radzą sobie bowiem z 12-stronicowym formularzem, głównie z pytaniami o dochodowość. To wszystko przedłuży procedurę przyznawania dodatku.

07.02.2022

Radcy prawni szykują się do nadzwyczajnego zjazdu

Prawnicy

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych odbędzie się w dniach 6-8 lipca tego roku w Warszawie. Podejmie dyskusję na temat kierunków rozwoju samorządu, w tym zwłaszcza kształtu i potencjalnych zmian w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, regulaminu wykonywania tego zawodu oraz tzw. ordynacji wyborczej.

07.02.2022

Chcesz informację, podaj PESEL - nowy system obsługi dziennikarzy wątpliwy prawnie

RODO

Rząd uruchomił - dziennikarz, który chce mieć dostęp do informacji o konferencjach i działaniach rządu, musi wypełnić elektroniczny formularz. Ma podać nie tylko imię i nazwisko, ale też PESEL, obywatelstwo i numer legitymacji prasowej - bez tego nie otrzyma informacji od KPRM. To narusza przepisy RODO i wygląda jak wstęp do stworzenia rejestru dziennikarzy

07.02.2022

Spór o mur na granicy z Białorusią - łamie przepisy i niszczy przyrodę

Nie tylko przyrodnicy oraz naukowcy z całego świata protestują przeciwko budowie muru, który przetnie m.in. Puszczę Białowieską. Duże wątpliwości mają prawnicy, którzy zapowiadają uzupełnienie skargi do Komisji Europejskiej w związku z niedopełnieniem przez polski rząd, wymaganych prawem unijnym, procedur oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura2000.

07.02.2022

Przychodnie i szpitale nie są dostępne dla wszystkich niepełnosprawnych

Opieka zdrowotna

Przychodnie są najbardziej dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami spośród badanych instytucji publicznych. Dostępność ogranicza się jednak tylko do podjazdu, windy i dostosowanej toalety. Placówki ochrony zdrowia nie prowadzą stron internetowych, nie umożliwiają zdalnej rejestracji i są zamknięte dla psów przewodników. Tak wynika z najnowszego raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmioty publiczne w Polsce.

07.02.2022

Oszuści podszywają się pod Urząd Patentowy i żądają opłat za rejestrację znaków

Rynek Prokuratura Prawo gospodarcze

Lawinowo rośnie liczba przypadków prób wyłudzenia pieniędzy od firm, które rozpoczęły proces rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP. Rozsyłane są decyzje wyglądające na wiarygodne, z zastrzeżeniem, że potrzebne jest uiszczenie kilkuset euro, by dokończyć proces. W decyzji wymienia się nazwisko osoby, która faktycznie pracuje w tym urzędzie. 

07.02.2022

Polski Ład. Inwentura nie wpłynie na dochód do ustalenia składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną zmianą podatkowego Polskiego Ładu. Tym razem na warsztat bierze modyfikację zasad ustalania dochodu dla celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanej przez przedsiębiorców, poprzez m.in. uwzględnienie tzw. różnic remanentowych. Zdaniem prawników, zmiana jest niezbędna, by przedsiębiorcy mogli ustalać podstawę do naliczenia składki zdrowotnej od rzeczywiście uzyskanego dochodu, a nie od dochodu, który albo pochodzi z inwentury, albo nie uwzględnia inwentury w kosztach.

07.02.2022

MEiN: Subwencja coraz wyższa, samorządy poradzą sobie z rosnącymi kosztami

Zarządzanie oświatą

Inflacja i rosnące w zastraszającym tempie ceny energii, to wyższy koszt prowadzenia szkół. Jak tłumaczy rząd, subwencja nie musi tego uwzględniać, bo prawo nie wymaga, by pokrywała ona wszystkie koszty. Resort edukacji przypomina też, że w budżecie przewidziano rezerwę na koszty podwyżek dla nauczycieli - tych, które zależą od podwyższenia pensum.

07.02.2022