Polskie Wody sprzeciwiają się podwyżce opłat za wody i ścieki

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Administracja publiczna

Na 400 wniosków o skrócenie obowiązującej taryfy wodno-ściekowej i zatwierdzenie nowej - Polskie Wody odrzuciły już 150 wniosków. Regulator uzasadnia, że podczas zakończonego w 2021 r. procesu taryfikacji zgodził się na podwyżki, więc dalsze przerzucanie kosztów na mieszkańców zaaprobuje tylko wyjątkowych wypadkach. Spółki z branży alarmują, że brak podwyżek uderzy rykoszetem w odbiorców.

14.09.2022

Check-lista – nowy środek informacji prawnej w przedsiębiorstwach

Spółki Małe i średnie firmy

Coraz więcej firm, głównie dużych, jako środek informacji i przekazu prawnego służący z jednej strony do projektowania i opisywania procesów organizacyjnych opartych na normach prawa, ale z drugiej - do weryfikacji ich zgodności z prawem, traktuje tzw. listy pytań kontrolnych (ang. checklisty). To kolejno po sobie następujące pytania, które użytkownik musi sobie zadać, by upewnić się, że postępuje zgodnie z założoną dla danej sytuacji instrukcją.

14.09.2022

W rządzie spór o przyszłoroczne wynagrodzenia dla sędziów i prokuratorów

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło właśnie do Ministerstwa Finansów z pismem, w którym krytykuje propozycję ustalenia podstawy do wyliczenia wynagrodzenia m.in. sędziów i prokuratorów na 2023 r., na poziomie 5 444,42 zł. Pisze, że nie aprobuje i że jest to naruszenie ustaw, a w przypadków sędziów - także Konstytucji.

14.09.2022

Sklepy zielarskie chcą sprzedawać leki przez internet, tak jak apteki

Pacjent Farmacja

Obecnie prawo do wysyłki leków wydawanych bez recepty (OTC) mają tylko apteki. Internetowa sprzedaż produktów leczniczych rośnie jednak z roku na rok. Udział w tym sektorze chciałyby mieć także sklepy zielarsko-medyczne, które mogą co prawda sprzedawać leki OTC, ale tylko stacjonarnie. Projekt zmian w tej sprawie przygotowali posłowie Kukiz’15, a poparła go grupa 21 posłów PiS.

14.09.2022

Przywileje dla Ukraińców ze specustawy wojennej nie zadziałały, bo jest ustawa antycovidowa

Rynek Prawo pracy Ukraina

Pracodawcy zastanawiają się, który przepis przy ustalaniu legalności pobytu cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy, ma pierwszeństwo. Bo obowiązują przepisy dwóch różnych ustaw, a w przypadku Ukraińców, co potwierdza serwisowi Prawo.pl MSWiA, doszło wręcz do zbiegu uprawnień. Zdaniem prawników to, które przepisy zadziałają, zależy od decyzji rządu, który powinien ją podjąć do końca roku.

14.09.2022

Rząd przygotowuje pakiet pomocowy dla firm energochłonnych

Prawo gospodarcze

Około tysiąc przedsiębiorstw, jak doprecyzowuje premier, na pewno 800-900 firm, które są najbardziej uzależnione od kosztów energii, gazu, ma być objętych pakietem rozwiązań pomocowych dla sektora energochłonnego. Taką decyzję podjęła we wtorek Rada Ministrów. Jako przykład takiej branży premier wymienił producentów nawozów.

13.09.2022

Jak otrzymać emeryturę czy rentę po zmarłym?

Domowe finanse Emerytury i renty

Prawo do emerytury czy renty ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Jednak członkowie rodziny mają możliwość otrzymania ostatniej emerytury czy renty, jeżeli zmarły był do niej uprawniony przed śmiercią, ale jej nie pobrał – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

13.09.2022

W Sejmie ruszyły prace nad pracą zdalną i kontrolą trzeźwości pracowników

Prawo pracy

We wtorek, 13 września 2022 roku, w południe rozpoczęło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Posłowie dyskutują nad rządowym projektem wprowadzającym pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy. Prace nad projektem mają zacząć się na następnym posiedzeniu podkomisji.

13.09.2022

Raport: Zwolnienia pracowników to ostateczność w ratowaniu firmy

Rynek Prawo pracy

Niemal połowa badanych przedsiębiorców, żeby zachować stabilność finansową swojej firmy, jest gotowa zrezygnować z usług firm zewnętrznych, a 22 proc. jest gotowych obniżyć jakość swoich produktów lub usług albo ograniczyć zakres oferty. Ostatnim środkiem, po jaki będą skłonni sięgnąć przedsiębiorcy w kłopotach, są zwolnienia pracowników.

13.09.2022

Świadczenie uzupełniające dalej będzie uzależnione od kryterium dochodowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Rząd nie planuje zmian w zasadach przyznawania świadczenia tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest przyznanie tego świadczenia, nie zostanie zniesione. Budzi to wątpliwości środowiska, bo świadczenie wychowawcze 500 plus na każde dziecko do 18 roku życia nie jest obwarowane żadnym kryterium dochodowym rodziców.

13.09.2022

MEiN przygotowuje zmianę przepisów o zwolnieniach lekarskich z lekcji WF-u

Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek potwierdził we wtorek, że w jego resorcie trwają prace nad zmianą przepisów o zwolnieniach lekarskich z lekcji WF-u. Chodzi o to, jak powiedział, żeby długoterminowe zwolnienia wystawiali lekarze specjaliści. To zgłoszony niedawno postulat ministra sportu Kamila Bortniczuka, który minister edukacji uznaje za sensowny.

13.09.2022

Już 204 mln euro potrącono Polsce za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska potrąciła Polsce kolejną, piątą transzę kary za brak zastosowania się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Łącznie dotychczas potrącono z tego powodu z unijnych funduszy już ponad 204 miliony euro, a suma kar naliczonych z tego powodu to już 314 mln euro. Polski rząd nie wystąpił dotąd o wstrzymanie naliczania tych kar.

13.09.2022

Raport. Dobry pracodawca na trudne czasy

Rynek Prawo pracy

Mniej niż połowa ankietowanych Polaków czuje, że efekty ich pracy są doceniane przez pracodawcę - wynika z najnowszych badań Pracuj.pl. Trudno się więc dziwić, że w ciągu ostatnich dwóch lat miejsce zatrudnienia zmienił co trzeci badany. Dla 78 proc. badanych Polaków wysokość zarobków jest kluczowa przy wyborze pracy a dla 75 proc. istotna jest dobra reputacja pracodawcy.

13.09.2022

Prokuratura chce unieważnienia umowy, bo nie zawierała przejrzystego mechanizmu wymiany waluty

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną dotyczącą umowy kredytu złotowego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego ponieważ uważa, że doszło do naruszenia zasad oraz praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP, jak też rażącego naruszenia prawa. Prokurator Generalny wniósł więc o uchylenie zaskarżonego orzeczenia.

13.09.2022

Sądowa wykładnia testamentu może uratować ostatnią wolę zmarłego

Prawo cywilne

Ostatnia wola zmarłego nie zawsze jest przygotowana w sposób, który nie budzi wątpliwości. Zdarza się, że to sąd musi dokonać wykładni także w zakresie tego, kto i w jakim udziale jest spadkobiercą. Warto to rozważyć sporządzając ostatnią wolę, pamiętając też o możliwości zapisu windykacyjnego, czy ubiegania się o zachowek.

13.09.2022

Ważne zmiany dla samorządów przy staraniach o nowe środki unijne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 przyniesie zmiany w kwalifikowalności wydatków. Nowe regulacje w zakresie zamówień udzielanych w projekcie powiązano z zapisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zwiększono również do 200 tys. euro (wcześniej 100 tys. euro) wartość projektu, który rozliczany będzie obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod.

13.09.2022

Czeka nas nowa interpretacja przepisów dyscyplinarnych wobec sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tymczasowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej we wtorek 13 września br. oceni, czy dowody przedstawione przez prokuratora krajowego są dość przekonujące, aby uchylić immunitet sędziemu wojskowemu z Warszawy - Piotrowi Raczkowskiemu. Powodem jest przekroczenie uprawnień godzące w zasady ochrony informacji niejawnych. Sędzia przewodniczący Wiesław Kozielewicz ogłosi sentencję orzeczenia.

13.09.2022

Ubezpieczeni, ale bez dostępu do lekarza - bo żyją na wsi

Pacjent Finansowanie zdrowia

O lekarza na terenach wiejskich jest coraz trudniej. Przychodnie w małych miejscowościach nie chcą zapisywać kolejnych pacjentów, bo już dawno wyczerpały limity. Bez opieki zostają więc mieszkańcy wsi, w których ostatni lekarz albo odszedł na emeryturę, albo zmarł, a nie ma chętnych, by go zastąpić. Problem się pogłębia, bo na wsiach pracują przede wszystkim lekarze-emeryci, a zasypanie luki pokoleniowej zajmie lata.

13.09.2022

Dla uchodźców polski PIT bywa korzystniejszy od ukraińskiego

PIT Ukraina

Zaledwie za kilka dni, 20 września, minie termin wpłaty zaliczki na polski PIT dla wielu Ukraińców, którzy przyjechali do Polski na początku wojny i tu do dziś pracują. Jak przekonują eksperci, polski system PIT, mimo wielu swoich wad, może się okazać nawet korzystniejszy dla uchodźców, niż ten obowiązujący w ich ojczyźnie.

13.09.2022

Posłowie chcą dostępu związkowców do algorytmów określających normy pracy

Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy

Pracodawcy będą musieli na wniosek zakładowej organizacji związkowej udzielić informacji dotyczących parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które wpływają na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.

13.09.2022