Misztal-Konecka, Łochowski i Łodko - kandydatami na prezesa Izby Cywilnej SN

Prawnicy

Sędziowie Marcin Łochowski, Mariusz Łodko i Joanna Misztal-Konecka - to kandydaci na Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Sędziów tej Izby 27 września br. przy trzeciej próbie wyłoniło kandydatów, aby przedstawić ich prezydentowi. Są to wyłącznie sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W wyborze nie brali udziału tzw. starzy sędziowie.

27.09.2021

Szpitale: swoboda w zarządzaniu kadrą medyczną do końca roku

Zawody medyczne Zarządzanie

Ministerstwo Zdrowia wydłuża obowiązywanie przepisu, który zwalnia szpitale z zapewnienia liczby lekarzy i pielęgniarek wynikającej z rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. W efekcie to kierownik placówki będzie decydował o obsadzie. Ma ona jedynie zapewnić ciągłość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów.

27.09.2021

Ministerstwo Zdrowia przejmie respiratory, których komornik nie zlicytował 

Finanse

418 respiratorów przejętych od spółki E&K w lutym przez komornika na Lotnisku Chopina w Warszawie nie zostało zlicytowanych, bo zabrakło chętnych do ich nabycia. Ministerstwo Zdrowia zapowiada przygotowanie wniosku o ich przejęcie. – Sprzęt po uzupełnieniu certyfikatów oraz ponownym zbadaniu stanu technicznego trafi do szpitali – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. 

27.09.2021

Podczas festynów KGW zaszczepiło się ponad 22,5 tys. osób

Samorząd terytorialny Koronawirus

Do 23 września w ramach festynów organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, przeciwko Covid-19 zaszczepiło się ponad 22,5 tys. osób - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liczba ta może się zwiększyć, bo ostatnie tego typu akcje potrwają do czwartku. Łącznie do ARiMR wpłynęło blisko 3500 wniosków o dofinansowanie.

27.09.2021

Zadatek nie może stanowić całej sumy przyszłej umowy sprzedaży

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Uprawniony z umowy przedwstępnej, który uiścił pełną cenę sprzedaży, może domagać się jej zwrotu w całości, gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło. Suma ta podlegałaby bowiem zarachowaniu na poczet ustalonej ceny, stąd nie powinna być uznana za zadatek, a tylko za zaliczkę - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.

27.09.2021

We Wrocławiu otwarto Centrum Diagnostyki i Terapii FAS 

Pacjent Opieka zdrowotna

We Wrocławiu rozpoczęło swoją działalność, pierwsze w tym regionie centrum dla dzieci i młodzieży dotkniętych alkoholowym zespołem płodowym (FAS). Dzieci otrzymają tam bezpłatne wsparcie specjalistów, takich jak: pediatra, psychiatria, psycholog, logopeda.

27.09.2021

Kontrola bhp z użyciem drona

Prawo pracy BHP

W Kielcach odbył się pierwszy w Polsce testowy lot dronów kontrolujących bezpieczeństwo na budowie – poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy. Testy odbyły się 22 września 2021 r. na budowie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. OIP w Kielcach zapowiada, że będzie testować drony użytkowane przez Urząd Dozoru Technicznego i sprawdzać ich zastosowanie w pracy inspektorów pracy.

27.09.2021

RPO nie ma dostępu do akt będących tajemnicą skarbową - dla obrony praw podatnika

Ordynacja RODO

Brak dostępu do akt stanowiących tajemnicę skarbową, w tym m.in. informacji z banków i innych instytucji finansowych, utrudnia RPO realizację jego ustawowych zadań. Zapoznanie się z całością akt podatkowych jest konieczne np. do ewentualnego przyłączenia się Rzecznika do sprawy sądowej podatnika, by chronić jego praw i wolności. RPO prosi MF o rozważenie odpowiednich zmian legislacyjnych.

27.09.2021

Hotelarze i restauratorzy liczą długi i szukają pracowników

Rynek Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus

Zadłużenie branży hotelarskiej w bazie Krajowego Rejestru Długów przekroczyło 300 mln złotych. Pomimo stosunkowo udanych wakacji, które dały oddech, przedsiębiorcy nie spodziewają się, żeby szybko udało się odrobić straty powstałe w wyniku pandemii. Powodem jest widmo kolejnych obostrzeń i braki kadrowe, z którymi mierzy się branża.

27.09.2021

14. emerytury – ZUS ostrzega przed oszustami

Domowe finanse Emerytury i renty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników ZUS i oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę. Tzw. czternastkę ZUS wypłaci z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków – przypomina Zakład.

27.09.2021

Czynniki chemiczne w pracy stwarzają dodatkowe obowiązki dla pracodawcy

BHP Prawo gospodarcze

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do udokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowiązany do eliminowania lub ograniczania ryzyka do minimum.

27.09.2021

Nie będzie kar dla właściciela drzewa za to, że gałęzie zwisają nad drogą

Samorząd terytorialny Środowisko

Obowiązujące przepisy pozwalają zarządcy drogi na działanie w sytuacji, gdy drzewa rosnące na przyległych do pasa drogowego działkach zwisają nad drogą i powodują niebezpieczeństwo. Nie ma więc potrzeby nakładania dodatkowych kar administracyjnych na właścicieli nieruchomości zadrzewionych wokół dróg publicznych – uważa Ministerstwo Infrastruktury.

27.09.2021

ZUS zapyta sąsiada i biuro podróży o osobę na L4

Ubezpieczenia społeczne RODO

ZUS może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, i to z odsetkami. Jest to możliwe, jeżeli w okresie ich pobierania dana osoba pracowała zarobkowo lub wykorzystywała zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Prawnicy ostrzegają: mając podstawę prawną do żądania zwrotu, ZUS może zacząć ścigać tych, którzy na L4 remontowali dom albo wyjechali na wakacje. O to, co robi osoba na L4, będzie nawet mógł zapytać... sąsiada.

27.09.2021

Prokurator, a nie sąd, ma decydować o małym świadku koronnym

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości od dłuższego czasu konsekwentnie zwiększa uprawnienia prokuratorów. Nie inaczej jest z kolejną propozycją zmian w Kodeksie karnym. To na wniosek prokuratora sąd będzie musiał nadzwyczajnie złagodzić karę, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie wobec skruszonego przestępcy, który ujawni z kim współpracował. Obecnie taką decyzję podejmuje sędzia.

27.09.2021

Frankowicze: Sprawy w rękach jednego sędziego SN

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Ten sam sędzia Sądu Najwyższego – Roman Trzaskowski - został wyznaczony jako sprawozdawca przy trzecim pytaniu prawnym dotyczącym kredytów frankowych. Wśród frankowiczów zawrzało, gdyż sędzia ten słynie z orzeczeń, które nie satysfakcjonują kredytobiorców. Może to spowodować "zakrzywienie" linii orzeczniczej w takich sprawach - wskazują prawnicy.

27.09.2021

Sprawowanie funkcji dyrektora wiąże się z licznymi obowiązkami

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje też opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Oprócz tego jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, a więc zwalnia, zatrudnia, przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe. Lista zadań dyrektora szkoły jest obszerna.

27.09.2021

GIS ostrzega: Uwaga na oszustwo na kwarantannę

Prawo karne Nowe technologie

Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron – przestrzegają przed fałszywymi SMS-ami Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny. Zainstalowanie pobranego pliku spowoduje infekcję złośliwym trojanem.

26.09.2021

W sobotę można się spisać w GUS aż do północy

Administracja publiczna

W sobotę wybrane punkty spisowe GUS będą otwarte aż do północy. Spisać będzie się można także w ośmiu urzędach dzielnicowych w Warszawie. Główny Urząd Statystyczny przypomina, że nadal można korzystać z infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a spis trwa do końca września i jest obowiązkowy.

25.09.2021

W całym kraju egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Prawnicy

W sobotę 25 września 2021 r. od godz. 11 w całym kraju po raz szesnasty przeprowadzane są państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz czternasty - państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą. Tylko do egzaminu na aplikację adwokacką podchodzi ponad 2400 osób.

25.09.2021

Adwokaci apelują o rozwiązanie problemu stawek za pomoc prawną z urzędu

Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” skierowało list otwarty z apelem do władz o przyjęcie regulacji gwarantujących poszanowanie konstytucyjnych praw majątkowych adwokatów i radców prawnych, udzielających pomocy prawnej „z urzędu” w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych. Uchwałę w sprawie stawek przejął też niedawno Krajowy Zjazd Adwokatury.

25.09.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski