Adwokaci chcą szybszych wypłat za pomoc prawną z urzędu, Senat zajmie się projektem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka chce, by o zwrocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sąd decydował w oddzielnym postanowieniu, wydanym po orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. W sprawach karnych rozstrzygałby o tym także na każdym etapie postępowania. Komisja senacka zdecydowała, że zajmie się projektem.

17.02.2022

Fiskus coraz chętniej korzysta z klauzuli GAAR i podważa zasadność transakcji

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeśli urzędnicy skarbowi uznają, że dana transakcja była zawarta tylko w celu uniknięcia zapłaty podatku, mogą pominąć jej skutki i domagać się zaległej daniny i odsetek. Okazuje się, że z klauzuli obejścia prawa skarbówka korzysta coraz częściej. Cały czas problemem jest jednak zakres stosowania klauzuli. Doradcy podatkowi zauważają też nowy, zaskakujący trend.

17.02.2022

Rejestr zadłużonych przyblokował upadłości - bo nie działa jak powinien

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie Prawo gospodarcze

Krajowy Rejestr Zadłużonych nadal spędza sen z powiek prawników. Sądy z powodów technicznych wstrzymują się np. z upadłościami. Rejestr nie współgra też z losowym przydzielaniem spraw i nie jest przystosowany dla komorników. Ministerstwo zapewnia, że problemy rozwiąże na przełomie marca i kwietnia. I pracuje nad kolejnymi zmianami - lepszą e-komunikacją z sądem upadłościowym.

17.02.2022

Ryczałt za pracę zdalną potrzebny, ale może zachęcać do nadużyć

Domowe finanse Prawo pracy

Koszty pracy zdalnej, jakie miałby ponosić pracodawca, zwłaszcza energii i internetu, wciąż budzą kontrowersje. Najnowszy projekt nie usuwa wątpliwości, bo niewiele różni się w tej kwestii od wcześniejszych ministerialnych propozycji. A brak szczegółów co do sposobu ustalania ryczałtu dla pracowników może sprawić, że ZUS i fiskus mogą chcieć to weryfikować.

17.02.2022

Wyższy dodatek osłonowy dla lokatora zależy od dobrej woli właściciela kamienicy

Pomoc społeczna Administracja publiczna Dodatek osłonowy

Lokatorzy kamienic mogą zostać pozbawieni podwyższonego dodatku osłonowego za opalanie lokalu węglem. Z ustawy o dodatku wynika, że wprawdzie lokator może złożyć taki wniosek, ale jego uwzględnienie uzależnione jest od zgłoszenia źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. A to zgłoszenie może złożyć wyłącznie właściciel lub zarządca budynku.

17.02.2022

Ryczałt dla szpitali na podstawie danych z 2019 roku - Senat też poparł

Finansowanie zdrowia

Senat poparł w środę z poprawkami nowelizację ustawy, zgodnie z którą szpitale sieciowe będą mogły przyjąć za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu dane sprawozdawcze za 2019 r. Nowela wydłuża też okres składania wniosków o kredyt na studia medyczne. Nowelizacja trafi teraz ponownie do Sejmu.

16.02.2022

Bogdan Święczkowski jest już sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bogdan Święczkowski, dotychczas Prokurator Krajowy i pierwszy zastępca prokuratora generalnego, którego Sejm 8 lutego wybrał na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę ślubowanie przed prezydentem. Jego kandydaturę w sejmie poparło 233 posłów, przeciw było 219. Sędzia TK jest wybierany przez Sejm na 9-letnią kadencję.

16.02.2022

MF zaczyna prekonsultacje dotyczące przyszłości zawodu księgowego

Rachunkowość Doradca podatkowy

Do 31 maja potrwają prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego. Głos mogą zabrać wszyscy zainteresowani. Celem prekonsultacji jest merytoryczna dyskusja wokół probelmów zawodu księgowego. Ministerstwo Finansów liczy, że analiza wyników konsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań.

16.02.2022

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrała nowe prezydium

Doradca podatkowy

Krajowa Rada Doradców Podatkowych na posiedzeniu 15 lutego 2022 roku dokonała wyboru nowego składu prezydium rady. KRDP w aktualnej kadencji będzie miała pięcioro wiceprzewodniczących. Rada dokonała również wyboru sekretarza i skarbnika. Sekretarzem ponownie został Michał Laskowski, a nową skarbnik izby została dr Anna Leszczyńska.

16.02.2022

RPO: Czy dane kierowców w eToll są bezpieczne?

RODO Transport

Są wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych w aplikacji umożliwiającej elektroniczną opłatę za przejazd po płatnych drogach - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ocenę sposobu działania tej aplikacji.

16.02.2022

Jest nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy, ale można stosować też stary

Samorząd terytorialny

Od 15 lutego obowiązuje nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy. Jedyna zmiana to zastąpienie słowa „wpisane” słowem „zgłoszone” do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Taka zmiana ma umożliwić większej liczbie wnioskodawców uzyskanie podwyższonego dodatku osłonowego. Gminy mogą korzystać ze starych wniosków do wyczerpania zapasów, muszą jednak poprawić je ręcznie.

16.02.2022

ZNP domaga się odwołania małopolskiej kurator oświaty

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą

Prezes okręgu małopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) Arkadiusz Boroń poinformował, że wniosek o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiej kurator jest gotowy i zostaje skierowany do Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Ma to związek z publikacją autorstwa Nowak w portalu wPolityce.

16.02.2022

TK nie zdecydował, czy mechanizm "pieniądze za praworządność" jest sprzeczny z konstytucją

Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny nie odpowiedział w środę na pytanie Prokuratora Generalnego, czy unijny mechanizm warunkowości, nazywany zasadą "pieniądze za praworządność", jest zgodny z polską konstytucją. Posiedzenie zostało przerwane, a tymczasem tego samego dnia Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że ten mechanizm jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

16.02.2022

Projekt: Umowa na okres próbny dłuższa o urlop i usprawiedliwione nieobecności pracownika

Prawo pracy Prawo unijne

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, pracodawcy będą mogli – tak jak obecnie - zawierać, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy. Strony będą jednak mogły uzgodnić w umowie o pracę jej przedłużenie o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

16.02.2022

Uczestnicy akcji Masz Głos nagrodzeni za inicjatywy

Samorząd terytorialny

Utworzenie rezerwatu przyrody obok kopalni, przywrócenie pamięci o osadnikach ze Szkocji, sadzenie roślin miododajnych, utworzenie wspólnego punktu wymiany jedzenia i książek – to niektóre działania uczestników akcji Masz Głos Fundacji Batorego wyróżnione nagrodą Super Samorząd.

16.02.2022

Dzięki unijnym przepisom do kodeksu pracy trafią nowe uprawnienia dla rodziców

Prawo pracy Prawo unijne

Wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego w łącznym wymiarze dla obojga rodziców do 41 tygodni, urlopu opiekuńczego - do 5 dni w roku kalendarzowym - w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej np. krewnym oraz zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.

16.02.2022

Księgowi apelują o przedłużenie czasu na wybór formy opodatkowania

PIT Rachunkowość Polski Ład

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dostrzega poważne ryzyko upadłości wielu firm, związane z dużo wyższym obciążeniem fiskalnym w porównaniu do ubiegłego roku i nietrafnym doborem formy opodatkowania. Apeluje więc do premiera o odroczenie terminu wyboru formy opodatkowania.

16.02.2022

UOKiK sprawdza, czy spółka utrudniała przeszukanie

Rynek Prawo gospodarcze

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary na Dahua Technology Poland. Jego zdaniem działanie spółki mogło utrudniać przeszukanie prowadzone w ramach postępowania wyjaśniającego. Jeden z menedżerów wysłał do swoich współpracowników za pośrednictwem komunikatora w telefonie wiadomość informującą o działaniu UOKiK.

16.02.2022

Projekty gotowe, MS liczy na szybkie prace nad zmianami dotyczącymi ksiąg wieczystych

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chciałoby, żeby jego propozycje zmian w przepisach dotyczących wpisu hipotek do ksiąg wieczystych, trafiły do Sejmu jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r. Chodzi o dwie kwestie - referendarzy sądowych mają odciążyć notariusze, którzy będą mogli wpisywać prawo odrębnej własności lokali do ksiąg wieczystych oraz hipotekę.

16.02.2022