Kolejna skarga nadzwyczajna w sprawie kredytu frankowego

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Celem umowy kredytu nie może być nadmierne wzbogacenie po stronie kredytodawcy i faktyczne doprowadzenie kredytobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia - wskazuje w skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny. Stwierdza też, że doszło do naruszenia zasad i praw człowieka określonych w konstytucji. To kolejna sprawa dotycząca frankowiczów, która zajmie się Sąd Najwyższy.

29.12.2021

Sędzia Juszczyszyn wygrał spór z Sądem Najwyższym o dobra osobiste

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Opublikowanie przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego uchwały, która nie ma podstawy w aktualnie istniejących przepisach w sposób bezprawny narusza dobra osobiste powoda - stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie. I dodał, że decyzja o zawieszeniu Pawła Juszczyszyna w pracy sędziego i obniżenie mu pensji "nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego".

29.12.2021

Do 31 grudnia trzeba poinformować o realizowanej strategii podatkowej

Ordynacja CIT Doradca podatkowy

W Sylwestra, 31 grudnia, upływa termin na opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok. W tym czasie konieczne jest także zawiadomienie naczelnika urzędu o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Samej strategii do urzędu skarbowego wysyłać jednak nie trzeba.

29.12.2021

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości staje się faktem

Wymiar sprawiedliwości Policja

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości. Ma to być jednostka policji, licząca 1800 etatów, odpowiedzialna za m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walką z pedofilami, którzy poszukują dzieci poprzez internet. Regulacja mają wejść w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

29.12.2021

Rehabilitacja wkrótce tylko pełnopłatna

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Fizjoterapeuci i lekarze nie mają wątpliwości, że już niedługo pacjenci stracą dostęp do rehabilitacji finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwłaszcza domowej. A przecież już teraz na takie zabiegi czeka się nawet po kilka lat. Wszystko przez niskie stawki, nieadekwatne do kosztów, zwłaszcza zabiegów indywidualnych. Wkrótce rehabilitacja może być dostępna, ale wyłącznie odpłatnie.

29.12.2021

Samowolę budowlaną taniej zburzyć niż zalegalizować

Administracja publiczna Budownictwo Poprawmy prawo

Opłata legalizacyjna za rozbudowę małego sklepu oraz dużej galerii handlowej wynosi tyle samo - czy to dobre i sprawiedliwe rozwiązanie? Zdaniem ekspertów kara powinna odstraszać, a nie rujnować, a tak się dzieje w wypadku małych przedsiębiorców. Bardziej opłaca się im zburzyć, co wybudowali, niż zalegalizować.

29.12.2021

Świniarnię można zarejestrować nawet przed Sejmem

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Poprawmy prawo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rejestrując hodowlę świń, nie ma narzędzi, aby zweryfikować, czy będzie ona odbywała się w obiekcie zgodnym z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z wymogami ochrony środowiska. A to powoduje, że taką działalność można zarejestrować pod samym nosem sąsiadów z bloku, w jakimś warsztacie, a gdyby się uprzeć - nawet i w centrum Warszawy.

29.12.2021

Czas pracy w podróży służbowej do uregulowania

Prawo pracy Poprawmy prawo

Nie ma przepisów, które uregulowałyby czas pracy w podróży służbowej, i nie wiadomo, ile może ona trwać. Ustawodawca nie zdefiniował też i nie rozróżnił oddelegowania pracownika od podróży służbowej. Zaniechanie ustawodawcy stara się wypełnić orzecznictwo sądów, bardziej lub mniej szczęśliwie. Zdaniem prawników, konieczne jest jasne i precyzyjne uregulowanie tych kwestii w prawie pracy.

29.12.2021

Nie tylko przejście na emeryturę uprawnia nauczyciela do odprawy

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Zarządzanie oświatą

Nauczyciel ma prawo do odprawy nie tylko w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Świadczenie przysługuje mu także w sytuacji rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych albo niezdolności do wykonywania pracy. Wysokość odprawy jest uzależniona od stażu pracy w zawodzie oraz podstawy zatrudnienia.

29.12.2021

Rada Ministrów znowelizowała Program Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadzone zostaną zmiany usprawniające proces rozdziału i przekazywania samorządom dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19. W drugim naborze jest specjalna pula środków dla gmin i powiatów popegeerowskich.

28.12.2021

Będą zmiany w ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prawo pracy

Rząd przyjął we wtorek przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy i skrócenia procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych. Projekt zakłada też powstanie spółki, która będzie obsługiwać ARMiR w zakresie IT, aby uniezależnić się od podmiotów zewnętrznych.

28.12.2021

NIK krytycznie o działalności czterech samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Opera Wrocławska zawarła kontrakt z dyrektorem artystycznym, bez negocjacji, na kwotę prawie trzech mln zł za niespełna cztery lata pracy. To zarobki czterokrotnie przekraczające stawki obowiązujące w innych polskich operach. Narodowe Forum Muzyki przez 2 lata wydało prawie 800 tys. zł na utrzymanie nie swojego parkingu podziemnego.

28.12.2021

Nowela likwidująca manipulacje przy ugodach i zmieniająca zakres wyzysku podpisana przez prezydenta

Prawo cywilne Prawnicy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, zgodnie z którą klient po podpisaniu niesprawiedliwej - według niego - umowy, będzie mógł powołać się na przesłankę braku dostatecznego rozeznania, by ją unieważnić. Będzie można również złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wszczęcie postępowania mediacyjnego, prowadzonego bez zaangażowania sądu.

28.12.2021

Rząd przyjął uchwałę w sprawie Turowa - nie planuje zamknąć kopalni

Prawo gospodarcze Finanse

Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę, w której podkreśla, że kopalnia i elektrownia Turów muszą działać. Decyzje, czy płacić kary nałożone przez TSUE, mają być podjęte w terminie późniejszym. - Nie zamierzamy wstrzymywać pracy kopalni i elektrowni Turów - podkreślił Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

28.12.2021

Podwójne orzeczenia spadkowe wciąż czekają na zmianę prawa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wciąż zdarza się, że sądy wydają w pewnych odstępach czasu dwa postanowienia sądowe o nabyciu spadku po tej samej osobie, co uniemożliwia działania prawne spadkobierców wobec nieruchomości, jak wpis w księdze wieczystej, podział majątku, a także jego sprzedaż. Resort sprawiedliwości przyznał, że problem ma charakter systemowy, a jego rozwiązanie wymaga zmian ustawowych.

28.12.2021

Minister zapowiada zmiany w Karcie Nauczyciela od kwietnia

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Zmiany w Karcie Nauczyciela muszą wejść w życie najpóźniej w kwietniu przyszłego roku - zapowiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślał, że jest to konieczne, żeby w szkołach można było zaplanować arkusze organizacyjne na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2022 roku.

28.12.2021

Rozliczenie pracy obcokrajowca - z PESEL-em czy bez?

PIT Rynek Prawo pracy

Z 65 tys. w grudniu 2008 r. do 725,2 tys. w grudniu 2020 r. wzrosła liczba osób fizycznych, które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz miały obywatelstwo inne niż polskie - wynika z danych Centralnego Rejestru Ubezpieczonych. Coraz więcej pracodawców zatrudniających cudzoziemców musi więc stale śledzić przepisy, żeby rozliczyć pracę obcokrajowca zgodnie z obowiązującym prawem.

28.12.2021

UOKiK: Surowa kara za pobieranie nadmiernych opłat przez firmę pożyczkową

Prawo cywilne Rynek i konsument

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że firma pożyczkowa Cash Service 4 Home bezprawnie pobierała zbyt wysokie opłaty za wizyty w domach konsumentów, którzy opóźniali się ze spłatą rat. Zgodnie z decyzją prezesa urzędu poszkodowanym konsumentom przysługuje zwrot części pieniędzy, a spółka ma zapłcić 510 tys. zł kary.

28.12.2021

Frankowicze szturmują warszawski sąd - ponad 1000 spraw na jednego sędziego

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Frankowicze szturmują warszawski sąd. Na jednego sędziego w nowym wydziale frankowym przypada już ponad 1000 spraw. Sąd wyznacza pierwsze rozprawy aż na 2023 rok. I to nie koniec kłopotów. Według ekspertów, coraz więcej osób będzie szukało w sądach sprawiedliwości, co tylko jeszcze bardziej skomplikuje i wydłuży procedowanie w tego typu postępowaniach. 

28.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski