Wręczono nagrody Super Samorząd 2016

Samorząd terytorialny

Siedem organizacji i grup mieszkańców otrzymało nagrodę Super Samorząd 2016 za sukcesy w ulepszaniu swojego otoczenia we współpracy z władzami. Nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego -...

30.05.2016

Wojewodowie o inwestycjach infrastrukturalnych

Budownictwo

W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, wojewodowie i dyrektorzy wydziałów infrastruktury urzędów wojewódzkich rozmawiali o dobrych praktykach występujących w...

30.05.2016

Zlecenie w ministerstwie sąd może uznać za etat

Sąd Najwyższy uznał, że informatyk pracujący przez cztery lata na zleceniu w resorcie zdrowia może zostać uznany za pracownika.To istotne orzczenie dla tysięcy pracowników admisnistracji...

30.05.2016

NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

Samorząd terytorialny

Efektywność Karty Dużej Rodziny jest ograniczona, gdyż proponowane ulgi nie zawsze są dopasowane do oczekiwań czy potrzeb rodzin. Zmiany wymaga również dostępność oferty, zwłaszcza w niewielkich...

30.05.2016

Rzecznik KRS: sędziowie obawiają się weryfikacji

Prawnicy

Zmiana struktury sądownictwa - likwidacja sądów rejonowych i połączenie ich z okręgowymi, albo likwidacja sądów apelacyjnych, czyli stworzenie jednego sądu dwuinstancyjnego musi prowadzić do...

30.05.2016