Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przygotował projekt ustawy, która przewiduje jednorazową wypłatę od 100 do 350 zł dla 6,5 mln osób pobierających świadczenia z ZUS i KRUS.
Dodatki mają zostać wypłacone w marcu 2016 r., przy corocznej waloryzacji świadczeń. W budżecie na przyszły rok zostały już zaplanowane pieniądze na ten cel. Problem w tym, że Sejm po prostu nie zdąży uchwalić ustawy o dodatkach dla emerytów i rencistów przed końcem kadencji.