Spełnienie pierwszego warunku wiąże się z koniecznością prowadzenia aktywnej działalności informacyjnej i edukacyjnej. Stąd tak ważne jest aby stronie internetowej, na wszelkich materiałach promocyjnych, a także podczas spotkań i wystąpień podkreślać różnice i korzyści płynące ze współpracy z doradcą podatkowym. Chodzi tu o atrybuty zawodu, takie jak tajemnica zawodowa (i wskazanie praktycznych konsekwencji jakie za sobą pociąga), obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przestrzeganie zasad etyki czy wreszcie nadzór ze strony samorządu. Poza mocnym podkreślaniem atrybutów zawodu istotne jest wskazanie różnic w porównaniu z podmiotami świadczącymi podobne usługi. Jest to szczególne istotne w kontekście wprowadzonych ponad rok temu zmian deregulacyjnych. Choć dzisiaj trudno mówić o jednoznacznie negatywnych skutkach tych zmian, to ostateczne oceny będzie można formułować za kilka lat, kiedy widoczne będą skutki wyboru przez przedsiębiorców firmy obsługującej je od strony księgowej i podatkowej.

Drugi warunek zwiększający szansę na pozyskanie przez doradcę podatkowego nowych zleceń, to zapewnienie w swojej ofercie wielu usług "pod jednym dachem". Przedsiębiorca, który chce skoncentrować się przede wszystkim na rozwijaniu swojego biznesu ceni sobie spokój i bezpieczeństwo w zakresie wszelkich spraw związanych z obowiązkami nałożonymi na niego przez przepisy prawa - i to nie tylko podatkowego i rachunkowości, ale także prawa gospodarczego, czy prawa pracy. Ponadto oczekuje od doradcy szerokiego spojrzenia na jego firmę, a nie jedynie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i rozwiązywania zgłaszanych problemów. Szeroka paleta usług wykraczających poza księgowanie i proaktywne podejście do obsługi to klucz do uzyskania przewagi nad konkurencją ze strony biur rachunkowych. Taką ofertę z pewnością dostrzegą i docenią ambitni przedsiębiorcy, dla których cena nie jest jedynym kryterium wyboru dostawcy usług.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł