Jak przypomina "Dziennik Gazeta prawna", rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich określa, że obecnie miesięczna rata pożyczki wynosi 600 zł. Resort nauki zaproponował drugą stawkę – 900 zł.
– Wprowadzenie dwóch sztywnych wysokości miesięcznej raty pożyczki jest propozycją niewystarczającą – uważa Mateusz Mrozek, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Polecamy:  II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22.10.2015) >>>

Zaproponował, aby mogła ona wynosić 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1 tys. zł. – Dopuszczamy także możliwość wprowadzenia faktycznej elastyczności poprzez umożliwienie określania przez studenta kwoty od 400 zł do 1 tys. – wyjaśnia Mateusz Mrozek. Podobne zdanie mają rektorzy. – Wprowadzenie drugiej raty w wysokości 900 zł należy ocenić pozytywnie, gdyż jej kwota nie była zmieniana od 2004 r. Tymczasem w ciągu minionych 11 lat znacznie wzrosły koszty studiów i utrzymania, zwłaszcza w dużych ośrodkach akademickich – wskazuje prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w opinii do projektu. Więcej>>>