Drugą nagrodę przyznano sędzi Marcie Jarząbek-Słobodzian, trzecią nagrodę sędzi Krystynie Mizak, natomiast sędziom Ewie Grzenkowskiej i Joannie Buławskiej zostały przyznane wyróżnienia.

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, jego celem jest promowanie tych sędziów rodzinnych, którzy w swojej pracy zawodowej wykazują szczególne zaangażowanie i aktywność, a jednocześnie mają poczucie służby dla dobra dziecka i rodziny. Celem konkursu jest też promowanie sędziów, którzy dostrzegają istotne dla rodziny i dziecka problemy prawne, społeczne i obyczajowe, starają się w możliwy sposób im zaradzić i są skłonni podzielić się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i wątpliwościami.

  Meritum. Prawo rodzinne>>>