MEiN pracuje nad planem działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

Prawo pracy

Minister edukacji i nauki pracuje nad planem działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. O jego przygotowanie i przedłożenie Komisji Europejskiej zwrócił się do MEiN 16 marca komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans. Chodzi o wskazanie działań, jakie podejmie Polska, by zrealizować zalecenie w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego.

13.07.2022

UOKiK zarzuca firmie łączenie szkoleń z promowaniem usług brokerskich

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Brak istotnych informacji o ryzyku inwestycyjnym i nieoznaczanie treści reklamowych w materiałach szkoleniowych – to zarzuty postawione przez prezesa UOKiK spółce 3P Consulting Group. W efekcie konsumenci mogli podjąć niekorzystne dla siebie decyzje finansowe. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu, a jej prezesowi – do 2 mln zł.

13.07.2022

Rzecznicy dyscyplinarni teraz kierują stołecznym sądem apelacyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od kilku dni krajowy rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab jest prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a jego zastępca na stanowisku rzecznika wiceprezesem tego sądu. Drugi z zastępców rzecznika, Michał Lasota, został niedawno prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wszyscy trzej w ostatnich latach bardzo szybko awansowali w strukturze wymiaru sprawiedliwości.

13.07.2022

Wykluczeni z godnego umierania - opieka hospicjum tylko dla wybranych

Pacjent Opieka zdrowotna

Pod opieką hospicjum można umrzeć tylko na kilka chorób wskazanych w rozporządzeniu. Dla pozostałych pacjentów ratunkiem jest działalność organizacji pozarządowych. Jednak ich zasięg jest ograniczony, a kondycja finansowa się pogarsza ze względu na niską wycenę świadczeń i topniejące wpływy z 1 proc. podatku. Rzecznik Praw Obywatelskich rekomenduje zmiany systemowe.

13.07.2022

Związki zabiegają o jeszcze lepszą ochronę chronionych pracowników

Prawo pracy

Posłowie Lewicy i związki zawodowe chcą wzmocnienia ochrony wszystkich grup pracowników, których stosunek pracy jest szczególnie chroniony: działaczy związkowych, społecznych inspektorów pracy i pracowników w wieku przedemerytalnym. Dlatego chcą zmienić tak przepisy, by zwalniani mogli wnioskować o zabezpieczenie i przywrócenie do wykonywania pracy na czas postępowania.

13.07.2022

Rząd nie planuje zmian w zasadach wypłacania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymują bezterminowo świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jednak obowiązuje ich kryterium dochodowe, a jeśli zostanie ono przekroczone, świadczenie jest pomniejszane. Resort rodziny nie zgadza się na wprowadzenie preferencji dla tej grupy w sprawie kryterium dochodowego.

13.07.2022

Była I prezes SN pokieruje podyplomowymi studiami prawa pracy na UW

Prawo pracy

Do 29 września 2022 r. trwa nabór na Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim. W roku akademickim 2022/2023 na chętnych, którzy mają ukończony co najmniej licencjat na dowolnym kierunku studiów, czeka około 150 miejsc. Zajęcia rozpoczną się nie wcześniej niż 15 października.

13.07.2022

Referendarz sędzią? Po spłaszczeniu struktury sądów długa droga

Wymiar sprawiedliwości

Obecnie osoba, która ukończyła aplikację ogólną i pracowała jako asesor, referendarz lub asystent sędziego, ma prawo do powołania na sędziego sądu rejonowego przez 7 lat od wejścia w życie ustawy z maja 2017 r. Już to zdaniem referendarzy uderza w konstytucyjną zasadę równości. Projekt spłaszczający strukturę sądów terminu tego nie wydłuża, a na referendarza i asystenta po egzaminie czeka asesura.

13.07.2022

Punkty przedszkolne i półkolonie dla dzieci z Ukrainy - projekt już w Sejmie

Zarządzanie oświatą

Sejmowe komisje zajmą się senackim projektem nowelizującym ustawę o pomocy osobom z Ukrainy, które uciekły do Polski przed wojną. Chodzi o organizację punktów przedszkolnych oraz półkolonii dla dzieci. Wraca też pomysł organizowania oddziałów międzynarodowych tak, by uczniowie mogli się uczyć w swoim języku i według swojej podstawy programowej.

13.07.2022

W adwokaturze przyspieszenie z "reklamą", propozycje możliwe już we wrześniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Radcy prawni swoje zmiany dotyczące informowania o wykonywanym zawodzie przyjęli 8 lipca, teraz czas na Adwokaturę. Jak dowiedziało się Prawo.pl, na ukończeniu są badania ilościowo-jakościowe w zakresie reklamy, a ich wyniki mają być podstawową opracowania konkretnych rozwiązań. Te adwokaci planują przygotować już na wrzesień i liczą, że uda się je wprowadzić jeszcze w tym roku.

13.07.2022

Zarząd tymczasowy nie uratuje pracowników firm objętych sankcjami

Prawo pracy Prawo gospodarcze

35 firm wpisanych na polską listę sankcyjną w 2021 roku zatrudniało 2690 pracowników, którzy uzyskali 157 milionów złotych przychodu. Jest małe prawdopodobieństwo, że ich miejsca pracy zostaną ochronione na skutek nowelizacji tzw. ustawy sankcyjnej. Dlatego zdaniem ekspertów rząd powinien ich objąć szczególną ochroną.

13.07.2022

Kraków niczym Barcelona? Ministerstwo turystyki pracuje nad prawem o najmie na doby

Rynek i konsument Nieruchomości

Najem krótkoterminowy mieszkań jest coraz bardziej popularny w Polsce. Jest też powodem wielu konfliktów, ale do tej pory nie doczekał się kompleksowych uregulowań. Być może to się zmieni, bo resort turystyki zapowiada przygotowanie przepisów. Od lat zabiegają o nie samorządy i branża turystyczna. Pierwsze chcą same to regulować, a drudzy postulują wprowadzenie licencji dla właścicieli nieruchomości.

13.07.2022

Wynagrodzenia w gotówce powyżej 15 tys. zł wyłączone z kosztów podatkowych

PIT Rachunkowość Finanse

Jednorazowa wartość transakcji to wartość świadczeń dokonywanych na podstawie jednej umowy, a nie wartość poszczególnych płatności. Zapłata miesięcznego wynagrodzenia przedstawicielom handlowym w gotówce, jeśli suma płatności przekroczy kwotę 15 tys. zł, nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.

13.07.2022

Kaczyński w Grójcu: Immunitety trzeba znieść

Osobiście uważam, iż immunitet sędziowski i parlamentarny trzeba znieść - powiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania z wyborcami w Grójcu na Mazowszu. Dodał, że pewne zabezpieczenia są potrzebne, ale one muszą być nieporównanie lżejsze niż immunitet.

12.07.2022

Dwa tysiące zgód na podjęcie pracy dla medyków spoza UE

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Osobą, która otrzymała dwutysięczną zgodę na pracę w ochronie zdrowia w Polsce, jest lekarka z Ukrainy specjalizująca się w leczeniu chorób wewnętrznych. Zgodnie z regulacjami przyjętymi w końcu 2020 r. lekarze spoza Unii Europejskiej są zatrudniani w sposób uproszczony. Ubiegający się o pracę medyk nie musi nostryfikować dyplomu i odbywać stażu.

12.07.2022

Parlament w Kijowie za przywilejami dla Polaków wyjeżdżających na Ukrainę

Prawnicy Pomoc społeczna Doradca podatkowy Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Polacy podejmujący pracę czy naukę na Ukrainie nie będą musieli przechodzić przez skomplikowane procedury. Zyskają też prawo do bezpłatnej nauki i świadczeń socjalnych. Takie przywileje gwarantuje naszym obywatelom specjalna ustawa, uchwalona 28 lipca przez Radę Najwyższą Ukrainy.

12.07.2022

Spór o podręcznik do HiT - jeden zatwierdzony, inne w kolejce

Zarządzanie oświatą

Ministerstwo Edukacji i Nauki promuje podręcznik do Historii i Teraźniejszości autorstwa Wojciecha Roszkowskiego, jednocześnie blokując dopuszczenie innych podręczników - twierdzą posłanki opozycji, które przeprowadziły w tej sprawie kontrolę w resorcie. Ministerstwo tłumaczy, że tak nie jest, bo obecnie na zatwierdzenie czekają trzy podręczniki do HiT.

12.07.2022

Jest projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji psychoterapia uzależnień

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Przekazany do konsultacji projekt dotyczy wdrażania reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Ma na celu usunięcie nieścisłości, doprecyzowanie przepisów, uwzględnienie postulatów ekspertów. Wynika również z wejścia w życie zmienionych przepisów w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, które wprowadziło nową specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

12.07.2022

Rząd przygotowuje kolejny program wspierający poprawę warunków mieszkaniowych

Finanse samorządów Budownictwo

Poprawa warunków życia w istniejącym zasobie mieszkaniowym, rozszerzenie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej - to niektóre ze zmian proponowanych w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie ustaw mających wspierać poprawę warunków mieszkaniowych. Program ma być realizowany w ramach KPO.

12.07.2022

Karetka nie zabrała pacjentki, rzecznik wniósł pierwszą skargę do SN

Pacjent Opieka zdrowotna

Sprawa, w której po raz pierwszy interweniuje w ten sposób Rzecznik Praw Pacjenta, dotyczy pacjentki, która ze względu na zagrożenie życia wezwała karetkę pogotowia. Mimo istniejących ku temu wskazań, pacjentka nie została przetransportowana do szpitala i w ciężkim stanie pozostała pod opieką domowników. Sąd nie zasądził na jej rzecz zadośćuczynienia, odszkodowania ani renty.

12.07.2022