Nowy przepis nie ograniczy rachunków za ciepło, bo firmy ciepłownicze będą mogły go omijać

Nieruchomości

Rząd chce obniżyć rachunki za ciepło wprowadzając mechanizm wyrównawczy dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. O wysokości obniżenia podwyżki mieszkańcy mają dowiadywać się od zarządów spółdzielni i wspólnot. Firmy ciepłownicze bardzo łatwo będą mogły jednak omijać rygory narzucone przez przepisy, a rachunki mieszkańcom dalej będą rosły.

20.01.2023

Rozwiązania i Perspektywy HR – X edycja największej konferencji w branży już 25 stycznia

HR

Sposoby skutecznego dotarcia do potencjalnych kandydatów pasywnych, techniki i narzędzia wspierające sourcing i marketing rekrutacyjny, budowa procesów HR, które wspierają doświadczenia kandydatów i pracowników oraz budowa zdrowego, wspierającego środowiska pracy to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie X jubileuszowej edycji największej konferencji w branży - Rozwiązania i Perspektywy HR.

20.01.2023

Poczta Kwiatowa ukarana za brak gwarancji terminowości w popularne święta

Rynek i konsument

Poczta Kwiatowa w komunikacji marketingowej zachęcała do składania zamówień na święta, ale nie gwarantowała terminowej realizacji usługi, czyli dostarczenia na czas kwiatów lub upominków w dni szczególnego zapotrzebowania na jej usługi, np. w Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dzień Ojca. Prezes UOKiK nałożył na firmę karę w wysokości 1,6 mln zł.

20.01.2023

Nauka anatomii ze slajdów, zamiast w prosektorium - lekarze obawiają się o standardy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Zgodnie z unijnym prawem przyszli lekarze powinni się szkolić na uniwersytetach lub pod ich nadzorem. Dlatego samorząd lekarski zaniepokojony otwieraniem kierunków lekarskich na kolejnych uczelniach, w tym zawodowych, zwrócił się do urzędników Komisji Europejskiej o wyjaśnienia. Eksperci podkreślają natomiast, że terminologia nie jest istotna, ale to czy państwo polskie zapewnia jakość kształcenia i ją kontroluje.

20.01.2023

Kuratorzy apelują do prezesów sądów w sprawie ryczałtu na używanie auta

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się z prośbą do prezesów sądów okręgowych o zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dla kuratorów zawodowych ryczałtu w sytuacjach wymagających używania samochodów prywatnych do celów służbowych. To uregulowanie wejdzie w życie wraz z nowelizacją ustawy o kuratorach sądowych, czyli 5 kwietnia 2023.

20.01.2023

Samorządy mają zastrzeżenia do ustawy ciepłowniczej

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy

Projekt nowelizacji ustawy hamującej wzrost cen ciepła wyklucza z rekompensaty przedsiębiorstwa, które nie dostarczają ciepła odbiorom końcowym, czyli mieszkańcom i podmiotom wrażliwym. Z przepisów nie wynika jednoznacznie, że nowa cena maksymalna dotyczy opłaty przesyłowej. Niepokój samorządów budzi zapis o niezwłocznym obowiązku informacyjnym i sankcji za jego niedopełnienie.

20.01.2023

Zeznania świadków na piśmie pozostaną, mimo wielu wad i zastrzeżeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Czy zeznania świadków powinny być składane na piśmie? Prawnicy uważają, że nie. Bo, jak twierdzą, ta forma przesłuchania świadka wydłuża postępowanie, a same zeznania są z reguły lakoniczne i mają niewielką wartość dowodową. Co więcej, powinny być stosowane w wyjątkowych sytuacjach, tak jak niezwykle rzadko odbywa się „dosłuchanie” świadka na rozprawie.

20.01.2023

Udowodnić mobbing przed sądem to sztuka, samo nękanie nie wystarczy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Definicja mobbingu zawarta w Kodeksie pracy wskazuje na konkretne przesłanki, które muszą być spełnione i to łącznie. Dlatego - jak podkreślają prawnicy - sprawy tego typu są skomplikowane, trwają długo, a i tak rozstrzygnięcia rzadko są satysfakcjonujące dla pracownika. Bywa też, że sąd mobbingu "nie widzi", ale rekompensatę i tak zasądza, bo pracodawca nie wypełnił swoich obowiązków.

20.01.2023

Prezes Prusinowski: Ustawa o Sądzie Najwyższym przykładem intencyjnego prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to klasyczny przykład intencyjnego tworzenia prawa, konstrukcji pod wypłatę pieniędzy z unijnego Krajowego Planu Odbudowy - mówi Piotr Prusinowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I dodaje, że gdy władza już ten cel zrealizuje i będzie miała inny, to może też to i inne prawa dowolnie zmieniać.

20.01.2023

Bez kary za pieniactwo w inwestycjach budowlanych, ale oświadczenie wciąż konieczne

Administracja publiczna Budownictwo

Nie będzie kary za pieniactwo w inwestycjach budowlanych, ale będzie można na siebie donieść. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wycofało się z proponowanego w pierwotnym projekcie pomysłu karania grzywną lub aresztem pieniactwa budowlanego. Pomysł krytykowano jako naruszający prawa stron postępowania administracyjnego, bo uniemożliwiłby im składanie odwołań.

20.01.2023

NRA apeluje do Senatu o odrzucenie nowelizacji o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciło się właśnie do Senatu RP o odrzucenie uchwalonej przez Sejm 13 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, tej samej która przenosi dyscyplinarki sędziowskie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Adwokatura podkreśla przy tym, że takie uregulowanie jest naruszeniem Konstytucji.

19.01.2023

Projekt Sunflowers - prawnicy opowiedzą o zbieraniu danych o rosyjskich zbrodniach w Ukrainie

Prawo karne Prawnicy

Rola Funduszu Powierniczego dla Ofiar Międzynarodowego Trybunału Karnego i reparacji dla ofiar konfliktów zbrojnych - to temat zaplanowanego na poniedziałek, 30 stycznia 2023 r., o godz. 18:00 webinaru. Jego organizatorem jest Projekt Sunflowers, czyli zespół wybitnych prawników, który podjął się docierania do świadków zbrodni popełnionych podczas wojny w Ukrainie.

19.01.2023

Będą nowe zasady ewaluacji w nauce - projekt pod koniec lutego

Szkolnictwo wyższe

Nie będziemy robić żadnej rewolucji w systemie, a jedynie nieco go uprościmy - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w wywiadzie dla "Forum Akademickiego". Projekt ma pojawić się już niedługo - minister wyraził nadzieję, że będzie gotowy na koniec lutego. Według tej zapowiedzi zmienią się m.in. zasady oceniania instytutów.

19.01.2023

Rząd rozpoczyna pracę nad kilometrówką dla hybryd i elektryków

Administracja publiczna Małe i średnie firmy Transport

Po zmianie wysokości kilometrówek dla pojazdów prywatnych wykorzystywanych służbowo, Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, aby objąć przepisami również pojazdy elektryczne, hybrydowe, napędzane wodorem lub zasilane innymi alternatywnymi źródłami energii.

19.01.2023

UODO skontroluje w tym roku m.in. mobilne aplikacje

RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2023 rok. Z kontrolą muszą się liczyć przetwarzający dane przy użyciu internetowych czy mobilnych aplikacji oraz  organy przetwarzające dane osobowe w systemach SIS i VIS. Skontrolowane zostaną też organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym.

19.01.2023

Go Sport - pierwsza firma z listy sankcyjnej sprzedana

Prawo gospodarcze Ukraina Restrukturyzacja

Pierwsza firma z listy sankcyjnej została sprzedana. Chodzi o znaną sieć Go Sport, z kapitałem rosyjskim. Nabywcą majątku spółki jest Sportsdirect.com Poland. Od samego początku sprawa niosła ze sobą wiele wyzwań - zarówno prawnych (pierwszy taki przypadek w Polsce), jak i organizacyjnych (majątek zamrożony sankcjami rozsiany po całym kraju, w głównych galeriach handlowych).

19.01.2023

Można już korzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników

CIT PIT Rachunkowość Polski Ład

Nowa preferencja, którą w praktyce podatnicy po raz pierwszy zastosują w 2023 roku, stanowi uzupełnienie ulgi badawczo-rozwojowej. Polega w praktyce na pomniejszeniu kwot zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od wynagrodzeń osób zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi o niewykorzystaną część ulgi B+R - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

19.01.2023

Nowa odsłona Pracuj.pl. Intuicyjna i łatwa rekrutacja

Rynek Prawo pracy HR

Intuicyjny design i interfejs, rozwinięte wsparcie sztucznej inteligencji, lepsze wyszukiwanie i łatwe aplikowanie o pracę – to kluczowe cechy nowej odsłony Pracuj.pl. Popularny serwis rekrutacyjny w Polsce, odwiedzany co miesiąc przez prawie 5 mln internautów, wzmacnia wsparcie kandydatów i pracodawców. Nowa wersja zadebiutowała w połowie stycznia 2023 roku.

19.01.2023

UOKiK sprawdza, czy producenci podają skład surowcowy ubrań

Rynek i konsument

Na podstawie kontroli Inspekcji Handlowej powstała wątpliwość, czy producenci odzieży podają prawdziwy skład surowcowy ubrań. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął więc postępowania wyjaśniające wobec spółek: Polskie Sklepy Odzieżowe (producenta m.in. ubrań Lavard) i Lord. Urząd podkreśla, że etykiety muszą zawierać prawdziwe informacje i jest to odpowiedzialność producentów.

19.01.2023