Będą zmiany w wyliczaniu odpłatności za pobyt w DPS i ZOL, ale nie wiadomo kiedy

Pomoc społeczna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Rodziny pracuje nad wyłączeniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z wliczania do dochodu ubiegających się o świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej. Oznacza to, że tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych, nie byłoby brane pod uwagę m.in. przy odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, czy pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

10.02.2022

Remanent, amortyzacja i przychody wyłączone z oskładkowania

PIT Rachunkowość Polski Ład

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że jest duża szansa, że już w marcu 2022 r. przedsiębiorcy będą po raz pierwszy płacić składkę zdrowotną, tak jak wszyscy inni – pracownicy, emeryci, zleceniobiorcy – od dochodu. To efekt przyjętych w środę przez Sejm zmian w Polskim Ładzie. Nowelizacja musi być jednak jeszcze przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta.

10.02.2022

Jacek Chlebny nowym prezesem NSA, Joanna Lemańska ponownie Izby Kontroli SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek prezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym został Jacek Chlebny (fot.), dotychczasowy wiceprezes NSA kierujący Izbą Ogólnoadministracyjną oraz prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, którą kierować będzie nadal Joanna Lemańska.

10.02.2022

NIK krytycznie o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Prawo pracy

Prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych nie była skuteczna i nie umożliwiała im wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy - uważa NIK. W okresie objętym kontrolą ponad 80 proc. osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniali takie osoby, brakowało też spójnej polityki rynku pracy.

10.02.2022

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna skończy się o północy

Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia planuje pilotaż nowego systemu opieki zdrowotnej w nocy i święta. W powiatach, gdzie nie ma szpitala, w godzinach od 18 do 24 mają dyżurować centra medycznej pomocy doraźnej, oferujące też opiekę specjalistyczną. Po północy będzie można zadzwonić tylko na Platformę Pierwszego Kontaktu lub pojechać na szpitalny oddział ratunkowy.

10.02.2022

Zmiany w Karcie Nauczyciela będą bardziej zachowawcze - projekt za kilka dni

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

To już pewne - ze względu na porażkę rozmów ze związkami zawodowymi MEiN nie wdroży zmian w Karcie Nauczyciela w kształcie, w jakim zapowiadało. Mimo zabezpieczenia pieniędzy w budżecie, na szczególne podwyżki pedagodzy liczyć raczej nie mogą. Na pewno resort nie zamierza powiązać ich wynagrodzeń ze średnią pensją w gospodarce narodowej. ZNP zapowiada protest.

10.02.2022

Zakaz składania zeznań przez pełnomocnika - nowy projekt senacki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, w którym wyraźnie zaznaczono zakaz występowania pełnomocników w charakterze świadków. Jednak taki zapis może być wykorzystywany w sposób sprzeczny z prawem; aby wyeliminować niewygodnego świadka, można by ustanowić go swoim pełnomocnikiem.

10.02.2022

Nie ma gminnego programu rewitalizacji, nie będzie unijnego wsparcia

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

W ramach nowej perspektywy unijnej 2021-27 o dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte wyłącznie w gminnych programach rewitalizacji, a nie lokalnych programach rewitalizacji lub strategii rozwoju gminy. Problem w tym, że takie programy ma niewiele gmin, a procedura jego uchwalania jest długotrwała.

10.02.2022

Komornik to przedsiębiorca? PFR żąda zwrotu wsparcia z tarczy finansowej

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus Tarcza finansowa

Kilkuset komorników, którym Polski Fundusz Rozwoju udzielił subwencji z tarczy finansowej na łączną kwotę prawie 40,2 mln zł, ma dziś kłopoty. PFR zmienił wykładnię i uznał, że pieniądze im się nie należały, bo nie są przedsiębiorcami. Teraz zwrotów żąda z odsetkami, nasyłając firmę windykacyjną. Zdaniem prawników, ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo za swój błąd PFR nie powinien obciążać obywateli.

10.02.2022

Będą wyższe wyceny w psychiatrii dziecięcej, ale w środowiskowej niższe

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo twierdzi, że reformuje psychiatrię dziecięcą i podnosi wyceny świadczeń udzielanych przez psychiatrów i psychologów. Ale związek zawodowy psychologów twierdzi, że środowiskowe ośrodki, a więc położone blisko domu, otrzymają mniej za świadczone usługi. W efekcie psycholodzy wybiorą sektor prywatny, a potrzebujący ich pomocy będą musieli zapłacić za nią z własnej kieszeni.

10.02.2022

Fiskus blokuje pieniądze, bo ma podejrzenia wobec innych podmiotów

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Organy podatkowe nie mogą wrzucać podatników do jednego worka i wszystkich traktować jak potencjalnych przestępców. Fakt, że kontrahent przedsiębiorcy może mieć zaległości podatkowe lub działa w branży, gdzie często dochodzi do oszustw skarbowych, to za mało, by odmówić odblokowania środków z rachunku VAT. Potwierdził to jednoznacznie WSA w Łodzi.

10.02.2022

Sejm za dalszymi pracami nad reformą Kodeksu karnego - projektem zajmą się komisje

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, o co wnioskowała Koalicja Obywatelska. Projekt trafi do dalszych prac w komisjach. Reforma Kodeksu karnego zakłada m.in. podniesienie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia.

09.02.2022

KE skarży Polskę za niewykonanie dyrektywy ściekowej

Samorząd terytorialny Środowisko

Komisja Europejska zdecydowała o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Termin na wdrożenie dyrektywy ściekowej upłynął w 2015 r., a większość systemów wodno-kanalizacyjnych w Polsce nie spełnia unijnych wymogów.

09.02.2022

Sejm w nowelizacji kodeksu spółek handlowych przyjął zmiany w Polskim Ładzie

PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład

Sejm przyjął w środę dużą nowelizację kodeksu spółek handlowych. Ustawa co do zasady odnosi się do zmian dotyczących spółek, ale duża część nowych przepisów ma korygować rozwiązania Polskiego Ładu. Chodzi przede wszystkim o zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Będzie można uwzględniać m.in. różnice remanentowe.

09.02.2022

mObywatel z krajowym certyfikatem covidowym

Koronawirus

W aplikacji mObywtal dostępny jest już krajowy certyfikat covidowy. O tym, że Ministerstwo Zdrowia planuje go wprowadzić, pisaliśmy w Prawo.pl pod koniec stycznia. Nasz paszport w przeciwieństwie do unijnego przyznaje status ozdrowieńca osobom, które otrzymały pozytywny wyniku testu antygenowego.

09.02.2022

Polska dopiero w przyszłym roku uporządkuje obszary Natura 2000

Środowisko Prawo unijne

Do 2023 zamknięty zostanie proces porządkowania systemu Natura 2000 - zapowiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. To reakcja na upomnienie Komisji Europejskiej, która wezwała Polskę do podjęcia działań w celu ochrony sieci Natura 2000 i zarządzania nimi w celu przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej oraz z dyrektywy ptasiej.

09.02.2022

ZUS: W 2021 roku mniej zwolnień lekarskich

Ubezpieczenia społeczne

W 2021 roku lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 20,5 mln zaświadczeń lekarskich z tytułu ich choroby. Łączna liczba dni absencji chorobowej w pracy wynikającej z tych zaświadczeń wyniosła 239,9 mln. W porównaniu z 2020 r. spadła zarówno absencja liczona w dniach – o 6,3 proc., jak i liczba zaświadczeń – o 1,3 proc.

09.02.2022

TSUE zamknął spór o Turów, a KE zaczyna potrącać kary

Administracja publiczna Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości zamknął czesko-polski spór o kopalnię Turów, a Komisja Europejska poinformowała o przystąpieniu do potrącania z płatności należnych Polsce z budżetu UE kolejnych kwot z tytułu kar nałożonych przez Trybunał. 18 stycznia minął ostateczny termin na zapłatę pierwszej transzy kary za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni.

09.02.2022

RPO przypomina, że powrót z zagranicznych ferii nie oznacza kwarantanny

Zarządzanie oświatą

Przepisy nie przewidują kwarantanny wobec uczniów wracających do Polski – przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich, który interweniuje w lokalnym sanepidzie w sprawie dzieci skierowanych na kwarantannę graniczną po powrocie z ferii zimowych. Rzecznik przypomina, że przepisy skonstruowano tak, by w maksymalnym stopniu umożliwić stacjonarną naukę.

09.02.2022

Premier powołał nową radę do spraw Covid-19

Koronawirus

Premier Mateusz Morawiecki powołał nową Radę do spraw Covid-19, która liczy blisko 30 osób. Poza lekarzami, m.in. Andrzejem Horbanem, Piotrem Czauderną i Arturem Zaczyńskim, zasiadają w niej socjolodzy, prawnik, statystyk i ekonomista. Zastąpi ona dawną Radę Medyczną, z której w połowie stycznia odeszło 13 z 17 członków na znak protestu.

09.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski