W 2023 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie wyższy niż zakładał rząd i wyniesie 114,8 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty

Na publikację w Dzienniku Ustaw czeka komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. Dokument ma zostać ogłoszony najpóźniej w poniedziałek, 13 lutego 2023 r. Już teraz jednak wiadomo, że wskaźnik ten wyniesie 114,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł, a łączny koszt tegorocznej waloryzacji sięgnie ok. 44,15 mld zł.

10.02.2023

Lekarze wypaleni już na początku zawodowej ścieżki

BHP Zawody medyczne

Wypalenie zawodowe dotyka coraz młodszych lekarzy na początku drogi zawodowej – alarmuje Federacja Porozumienie Zielonogórskie (FPZ). Najczęściej dotyczy specjalistów medycyny ratunkowej, chirurgów, ortopedów, specjalistów medycyny paliatywnej oraz lekarzy medycyny rodzinnej. Jednak nie wiadomo dokładnie, jaka jest skala problemu w Polsce poza tym, że dotyczy znacznej części tej grupy zawodowej.

10.02.2023

W 2022 r. ZUS wstrzymał dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę prawie 22 mln zł

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 429,9 tys. kontroli zwolnień lekarskich, wydając 23,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych zasiłków chorobowych w tym okresie zasiłków chorobowych wyniosła 21 989,8 tys. zł. Jak dowiedział się serwis Prawo.pl, najczęściej osoby na zwolnieniu lekarskim pracują.

10.02.2023

Społeczeństwo chce systemu kaucyjnego, prace nad ustawą się przeciągają

Środowisko Odpady

Czas ucieka, a obowiązkowych kaucji, nawet na popularne, szklane butelki, nie mówiąc już o opakowaniach plastikowych, wciąż nie ma. Niepokoi to organizacje pozarządowe, które apelują do premiera Morawieckiego o przyspieszenie prac nad ustawą i skierowanie projektu do Sejmu. Podkreślają też, że wprowadzenie systemu cieszy się zarówno poparciem społeczeństwa, jak i rynku.

10.02.2023

Sędzia Piekarska-Drążek musi wyjaśnić swoje słowa o okrucieństwie na granicy

Prawnicy

Krajowa Rady Sądownictwa zdecydowała o skierowaniu do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec sędzi Marzanny Piekarskiej-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie w związku z jej wystąpieniem publicznym z grudnia 2022 r. Chodzi o słowa dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

10.02.2023

Nowela o SN ma odblokować unijne fundusze, ale "skaza" KRS zostaje

Wymiar sprawiedliwości

Nowela o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą dyscyplinarki sędziowskie ma rozpatrywać Naczelny Sąd Administracyjny, trafiła do podpisu prezydenta. To krok, który ma rozwiązać polski problem z unijnymi funduszami. Prawnicy podkreślają jednak, że te zmiany praworządności nie pomogą, bo ciąży nad nią jak grzech pierworodny kwestia wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

10.02.2023

Ruszyła szósta edycja konkursu Adwokatka Roku, tym razem 2022

Prawnicy

Zwyciężczyni ma wykazać się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową - właśnie ruszył nabór do konkursu Adwokatka Roku 2022. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego, a wyniki ogłoszone zostaną 8 marca 2023 r.

10.02.2023

Praca lekarza na etacie w szpitalu nie wyklucza liniowego PIT z działalności

PIT Doradca podatkowy Zawody medyczne

Lekarz zatrudniony na umowę o pracę oraz wykonujący działalność gospodarczą u tego samego pracodawcy w szpitalu, po spełnieniu pewnych warunków, może w 2023 roku przychody osiągane z tej działalności opodatkowywać podatkiem liniowym. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa, łagodząc swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie.

10.02.2023

Ponowny zapis do PPK obejmie też mikroprzedsiębiorców

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Do ponownego autozapisu powinni przygotować się także mikroprzedsiębiorcy zwolnieni ze stosowania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Korzystanie przez nich ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK zależy od tego, czy wszystkie osoby zatrudnione ponownie zrezygnują z uczestnictwa w tym programie. Jeśli nie wszyscy pracownicy złożą im ponownie deklaracje o rezygnacji, będą zobowiązani utworzyć ten program.

10.02.2023

Pielęgniarki przygotowują pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzeń

Efektem indywidualnych pozwów składanych przez pielęgniarki do sądów pracy może być jedynie nakazanie szpitalowi zapłaty należnego wynagrodzenia. Dlatego pielęgniarki przygotowują pozwy zbiorowe, licząc że orzecznictwo sądów wyższych instancji określi zasady uznawania przez pracodawców ich wykształcenia i kwalifikacji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia.

10.02.2023

Jest nowela ustawy 10 h, ale budowa elektrowni wiatrowych nadal będzie blokowana

Samorząd terytorialny Środowisko Energetyka

Przyjęta w środę wieczorem przez Sejm nowela ustawy 10h to zgniły kompromis. Eksperci są zgodni, że nie da się budować na masową skalę elektrowni wiatrowych w odległości ponad 700 m od domów. Nikłe są też szanse na wybudowanie farm z dala od zabudowań przy granicy z gminą sąsiednią. Ta ostatnia będzie musiała bowiem zgodzić się na inwestycję, tylko po co ma to robić? Skoro "konfitury" z wiatraków trafią nie do jej kasy?

10.02.2023

Referendum lokalne łatwiej i przy niższych progach oraz... niekonstytucyjnie

Samorząd terytorialny RODO Wybory

Referendum lokalne będzie można zorganizować w dwóch terminach w ciągu całej kadencji. Określone zostaną centralnie. Próg do zainicjowania referendum i ważności głosowania będzie niższy – zakłada to nowelizacja ustawy o referendum lokalnym, której pierwsze czytanie odbyło w środę w Sejmie. Eksperci wytykają jej błędy, niejasności i niekonstytucyjność oraz możliwość naruszenia cienkiej linii między partycypacją społeczną a chaosem.

10.02.2023

L4 od ręki, wystarczy dodać do koszyka. A ZUS nie reaguje

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS podał, że w 2022 roku zarejestrowano w całym kraju aż 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, co stanowi wzrost o 6,7 proc. rok do roku. Jednym z czynników może być upowszechnienie teleporad. Jak się okazuje, obecnie łatwość pobierania L4 osiągnęła w naszym kraju nowy, niespotykany dotąd poziom. Zwolnienie możemy kupić przez internet, podobnie jak żywność, środki higieny czy sprzęt RTV.

09.02.2023

Rejestr zdarzeń niepożądanych według lekarzy: anonimowy i bez sankcji

Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie

Zgodnie z projektem Naczelnej Izby Lekarskiej zgłoszenie zdarzenia niepożądanego do rejestru mogłoby się odbywać anonimowo i bez wskazywania konkretnych osób biorących w nim udział. Samorząd lekarski proponuje też zasadę no-fault, czyli przepis odnoszący się do Kodeksu karnego w zakresie odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych.

09.02.2023

Sejm: Nadzwyczajna komisja zaczyna prace nad zmianami w konstytucji

Administracja publiczna Ukraina

Możliwość konfiskowania majątków osób, które wspierają działalność Rosji, oraz opodatkowanie firm, które nie wycofały się z tamtejszego rynku - to jedna z proponowanych zmian w konstytucji. Inna miałaby pozwolić na finansowanie armii bez konieczności przejmowania się zadłużaniem państwa. Prace na tym projektem rozpoczęła w czwartek sejmowa komisja nadzwyczajna.

09.02.2023

Nabór w konkursie na stworzenie 120 branżowych centrów umiejętności

Zarządzanie oświatą

Celem konkursu jest utworzenie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Będą to ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania na potrzeby uczniów, studentów oraz pracowników branż. Nabór w ramach II edycji konkursu jest otwarty w 65 dziedzinach.

09.02.2023

Są wytyczne KSR w sprawie sprawozdań finansowych

Rachunkowość Spółki Finanse

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego – to tytuł nowych rekomendacji, które wydał Komitet Standardów Rachunkowości (KSR). Celem dokumentu jest pomoc jednostkom przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 rok.

09.02.2023

RPO: Tegoroczni maturzyści poszkodowani przy rekrutacji na studia

Zarządzanie oświatą

Nie można dopuścić do sytuacji, w której wyniki egzaminów różnych roczników staną się nieporównywalne, zaś o przyjęciu na wybrany kierunek studiów zdecyduje nie wiedza i umiejętności kandydata, ale rok uzyskania świadectwa dojrzałości - pisze rzecznik praw obywatelskich. Zwrócił się w tej sprawie do resortu edukacji.

09.02.2023

Pięciu sędziów kandyduje na stanowisko prezesa Izby Karnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego 8 lutego br. wyłoniło pięciu kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej Izby. Dlatego że kadencja prezesa dr. Michała Laskowskiego dobiega końca. Spośród tych pięciu osób, które zgodziły się kandydować, wyłonionych zostanie trzech kandydatów i z nich Prezydent wybierze prezesa.

09.02.2023

Nowe rozporządzenie zwiększa ochronę wód przed azotanami

Środowisko

Od 8 lutego 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. To realizacja programu wynikającego z unijnej tzw. dyrektywy azotanowej.

09.02.2023