Tej zimy niektórym pracownikom będzie cieplej... na bakier z prawem

Prawo pracy

Wysokie ceny prądu i ogrzewania zmusiły pracodawców do poszukiwania oszczędności. W małych firmach już zapowiadają np., że załoga będzie pracowała w jednym większym pokoju, zamiast w kilku, albo że obniżą temperaturę w całym zakładzie. Prawnicy przypominają, że oszczędności nie są ważniejsze od przepisów prawa, a inspekcja pracy już zapowiada, że będzie interweniowała po sygnałach o naruszeniach BHP.

18.10.2022

Antyszczepionkowi rodzice mogą spać spokojnie - system ma luki

Pacjent Zawody medyczne

Elektroniczny system, który ułatwiłby nadzór sanepidu nad obowiązkiem wykonywania szczepień ochronnych, jest niedopracowany. Jeśli obowiązek wpisywania do niego danych wejdzie w życie, rodziców może czekać zalew powiadomień od inspekcji sanitarnej, nawet jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaszczepią swoje dzieci. Dlatego obligatoryjność e-Karty Szczepień w najbliższej przyszłości nie wydaje się realna - oceniają eksperci.

18.10.2022

Mediacja może odciążyć sądy, ale strony nadal nie widzą jej zalet

Wymiar sprawiedliwości

Strony, decydując się na rozstrzygnięcie sporu w sądzie, nadal nie mają wystarczającej wiedzy w zakresie nie tylko samej mediacji, ale też skutków, jakie w ich sprawie mogłaby przynieść. Problemem są zarówno pouczenia, jak i praktyka sądów, a także podejście części pełnomocników. A czas na mediacje jest, bo coraz częściej na pierwszą rozprawę czeka się miesiącami.

18.10.2022

Fałszywe sugestie w kwestii wyznaczania sędziów i ławników do nowej Izby SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent nie powołuje sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, lecz wyznacza do orzekania w tej Izbie sędziów już uprzednio powołanych do poszczególnych izb, w których ci niezmiennie orzekają, a zatem kontrasygnata premiera nie jest potrzebna - wyjaśnia Biuro Prasowe SN. Zaś ławnicy nie są w żaden sposób przypisani do jednej izby, nie mogą zatem przejść z jednej izby do innej - czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej sądu.

17.10.2022

Müller: Zablokowanie funduszy spójności to sygnał od złych elit

Administracja publiczna Prawo unijne

Przedstawiciele polskiego rządu twierdzą, że tylko przeszkody o charakterze technicznym utrudniają wypłaty z funduszu spójności. Żadne pismo Komisji Europejskiej w sprawie zablokowania środków nie wpłynęło do Polski. "Części urzędniczych elit europejskich zależy na tym, by do wypłacenia środków nie doszło" - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

17.10.2022

Protest 30 sędziów Sądu Najwyższego, ale nie wszystkie wokandy są zagrożone

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie widzimy możliwości wspólnego orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze - oświadczyło 30 tzw. starych sędziów Sądu Najwyższego. Sędzia nie może świadomie naruszać prawa obywateli do sądu i narażać Państwa Polskiego na obowiązek wypłacania wysokich odszkodowań - takiej treści pismo wręczyli Pierwszej Prezes SN legalnie wybrani prezesi Izb.

17.10.2022

Pikieta po siedzibą MEiN

Przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie trwa pikieta zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Uczestnicy sobotniej demonstracji domagają się m.in. podwyżek. Nie uprawiamy polityki, chcemy rozmawiać o edukacji - mówił szef ZNP Sławomir Broniarz.

17.10.2022

ZUS: Seniorzy wybierają pracę

Domowe finanse Emerytury i renty

Coraz więcej osób, które przeszły na emeryturę, decyduje się na dalszą pracę – twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według danych Zakładu, w grudniu 2021 roku 812,9 tys. emerytów pracowało, z czego 527,1 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę. W ciągu siedmiu lat nastąpił w tym zakresie wzrost o 40 proc.

17.10.2022

Projekt e-Gabinet+ na komputery dla POZ - jest już 76 umów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia chce wyposażyć placówki POZ w sprzęt komputerowy oraz udostępnić im aplikację e-Gabinet+, która ułatwia obsługę pacjentów i raportowanie do NFZ. Nabór do projektu e-Gabinet+ jest otwarty. Aby skorzystać ze wsparcia nie jest wymagany wkład własny. Dotąd umowy na wsparcie gabinetu podpisało 76 placówek.

17.10.2022

Uchodźcy z Ukrainy będą mogli dłużej pozostać w krajach UE i na naszym rynku pracy

Samorząd terytorialny Prawo pracy Prawo gospodarcze Ukraina

Komisja Europejska ogłosiła decyzję o przedłużeniu obowiązywania dyrektywy o ochronie tymczasowej dla ukraińskich uchodźców w Unii Europejskiej co najmniej do marca 2024 roku. Ochrona tymczasowa, z której korzysta obecnie ponad 4,2 mln obywateli Ukrainy w Unii, zapewnia wsparcie m.in. w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji i europejskiego rynku pracy.

17.10.2022

Śląscy samorządowcy domagają się zmian w finansowaniu środowiskowych domów samopomocy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Otrzymywane przez środowiskowe domy samopomocy dofinansowanie z budżetu państwa jest, na obecnym poziomie, niewystarczające. W wielu przypadkach zagraża to płynności placówek - podnoszą samorządowcy skupieni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów. W piśmie skierowanym m.in. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej postulują zrównanie dofinansowania środowiskowego domu samopomocy z warsztatami terapii zajęciowej.

17.10.2022

Usługa EETS już dostępna w Polsce – nowe zasady płacenia za przejazd drogami

Ordynacja Domowe finanse

W poniedziałek, 17 października 2022 roku, Polska dołączyła do grona państw świadczących Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (EETS). Możliwe jest już zatem wnoszenie opłaty za przejazd drogami objętymi elektronicznym poborem opłat na terenie całej Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

17.10.2022

MF konsultuje projekt ustawy o działalności lombardowej

Doradca podatkowy Finanse

Do 28 października potrwają konsultacje projektu ustawy o działalności lombardowej. Resort finansów prowadzi je wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem nowych przepisów ma być wzmocnienie monitoringu nad rynkiem lombardów oraz zwiększenie ochrony dla klientów.

17.10.2022

Fiskus niełaskawy dla doradcy podatkowego z informatyczną pasją

PIT Doradca podatkowy Nowe technologie

Czy doradca podatkowy udoskonalający program do elektronicznych rozliczeń swoich klientów może sam skorzystać z ulgi IP Box na swój wynalazek? Trwa w tej sprawie ping-pong między pomysłową doradczynią a fiskusem. Sporem tym zajmował się już NSA, ale nie zakończyło to sprawy.

17.10.2022

Skierowanie "pilne" tylko w teorii - pacjent i tak musi odczekać swoje

Pacjent Opieka zdrowotna

Skierowania do specjalisty ze wskazaniem „pilne” nie wszędzie są respektowane. I choć jest to działanie niezgodne z prawem, jest na nie ciche przyzwolenie. NFZ przyznaje, że świadczy to o nieprawidłowym zarządzaniu kolejnością udzielania świadczeń, ale widoków na zmianę tej sytuacji nie ma. Pacjenci kierują skargi do Rzecznika Praw Pacjenta.

17.10.2022

Bałagan podatkowy utrudnia firmom podejmowanie decyzji biznesowych

CIT Doradca podatkowy Spółki Polski Ład

W trudnej sytuacji gospodarczej wiele firm szuka pomysłu na restrukturyzację. Decyzji nie da się jednak podjąć bez pomocy doradców podatkowych. Przepisy o prostej spółce akcyjnej, ryczałtowym albo tzw. estońskim CIT są pełne pułapek i wyjątków od wyjątków. Polski Ład nie jest tu jedynym problemem. Jednej, najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu, właściwie nie da się już wskazać.

17.10.2022

Kuratorzy sądowi chcą dodatku z tytułu uciążliwości pracy w terenie

Wymiar sprawiedliwości

Praca kuratora sądowego jest stresująca, niebezpieczna, wiąże się z różnego rodzaju uciążliwościami wynikającymi choćby ze środowiska i sytuacji podopiecznych - wskazują od dawna kuratorzy sądowi. Postulują nie tylko, by zapisać w ustawie, że wykonują zawód o szczególnym charakterze, ale chcieliby też dostawać dodatek z tytułu uciążliwości pracy w terenie w wysokości 20 proc. wynagrodzenia i 7 proc. dla kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.

17.10.2022

Pacjenci unikają kwarantanny, choć od wielu miesięcy takiego obowiązku nie ma

Koronawirus

Osoby z objawami wskazującymi na zakażenie Covid-19, zaobserwowanymi u siebie lub u swoich dzieci odwołują wizyty lekarskie. Nie chcą robić testu w poradniach POZ, bo obawiają się izolacji i objęcia rodziny kwarantanną. Nie wiedzą, że obowiązek pozostawania w domu po wykryciu koronawirusa zniesiono już w marcu 2022 roku - zauważają lekarze.

15.10.2022

Od nowego roku więcej pracy dla powiatów przy obsłudze systemu SOW

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Od 1 stycznia 2023 r. powiaty będą miały obowiązek sprawozdawczości elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprowadzi się to do konieczności ręcznego wpisywania do systemu wszystkich składanych w formie papierowej wniosków o pomoc z PFRON. Powiaty alarmują, niektóre z nich będą musiały zatrudnić dodatkowych pracowników, co zwiększy koszty obsługi systemu.

15.10.2022