Problem wynika z tego, że na uczelniach w Szwecji i Danii trzeba złożyć dokumenty do 5 lipca. W tym roku absolwenci polskich szkół średnich nie będą mogli wziąć udziału w rekrutacji na studia w Danii. Podobna sytuacja może dotyczyć innych zagranicznych uczelni, np. w Szwecji. Na tamtejszych uczelniach trzeba złożyć dokumenty do 5 lipca br.

Czytaj: ​Matura 2023 - wymagania będą obniżone o 20-25 proc.>>

Tymczasem – jak podał RPO – jednym z praw przysługujących obywatelom Unii Europejskiej, związanych z obywatelstwem unijnym, jest prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania na terytorium państw członkowskich. Obejmuje to również kontynuowanie nauki w szkole wyższej.

Kalendarz zadań dyrektora - MARZEC 2023 >>>

- W niektórych przypadkach realizacja prawa do nauki w innym państwie unijnym może być jednak utrudniona z powodu braku koordynacji procedur – zwrócił uwagę RPO. Według rzecznika w ubiegłym roku problem ten nie pojawił się, bo świadectwa były wydawane kilka dni wcześniej. - Z informacji przekazanych RPO wynika, że termin składania dokumentów w Danii od kilku lat jest niezmienny – 5 lipca. Była zatem możliwość wzięcia tego pod uwagę przy ogłaszaniu tegorocznego harmonogramu egzaminu ósmoklasisty i maturalnego przez CKE" – podał RPO.

CKE nie zamierza zmieniać harmonogramu - Jesteśmy jednak gotowi wszystkim osobom, które planują aplikować na studia wyższe w Danii lub Szwecji, wystawić zaświadczenie, że przystąpiły do egzaminu maturalnego w 2023 r., a wyniki tego egzaminu będą znane 7 lipca br. Uczelnie duńskie lub szwedzkie, którym zależy na rekrutacji kandydatów z Polski, nie powinny czynić problemów z przesunięciem terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych - deklaruje dyrektor CKE Marcin Smolik.

Sprawdź w LEX: Gdzie należy ewidencjonować gilosze do duplikatów świadectw maturalnych? >

Egzamin maturalny w Formule 2015 i Formule 2023

Egzamin maturalny dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna) określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Czytaj wiecej w LEX: Kozak Wioletta - Matura 2023 >>>

Egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Sprawdź w LEX: Czy uczeń, który nie ukończył technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego? >