Informacje na ten temat zostały  przedstawione podczas poświęconej maturom z 2023 r. konferencji prasowej ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, wiceszefa MEiN Dariusza Piontkowskiego i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika.

Pierwsza matura po dużej reformie

Jej uczestnicy mówili też, że ta decyzja wynika również z tego, że tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są pierwszym rocznikiem, który kończy edukację w systemie 8 plus 4, czyli ośmiu lat szkoły podstawowej i czterech – średniej, po reformie PiS. - Chcę przypomnieć, że w związku z tym, że tegoroczni maturzyści byli w liceach i to na początku swojej przygody z liceami, w okresie pandemii koronawirusa i nauki zdalnej, toteż nie obowiązują wymagania takie, jakie obowiązywałyby, gdyby nie czas pandemii i nauki zdalnej – podkreślił.

Minister poinformował również, że w związku z tym, że tegoroczni maturzyści na początku swojej przygody z liceami uczyli się zdalnie, zadecydowano o odejściu od wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30 proc. - Tak jak w latach ubiegłych do zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym wymagane jest przystąpienie do tego egzaminu, a nie osiągnięcie progu 30 proc. – sprecyzował.

Kalendarz zadań dyrektora - Luty 2023 >>>

Czytaj wiecej w LEX: Kozak Wioletta - Matura 2023 >>>

 

Zakres wymagań dostosowany dla wszystkich maturzystów 

Natomiast dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował, że ze względu na zawirowania, które spowodowało kształcenie zdalne, zakres wymagań, czyli umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, jest dostosowany do wszystkich maturzystów. Powiedział podczas konferencji prasowej, że matura w 2023 i 2024 r. będzie przeprowadzana nie na podstawie pełnego zakresu wymagań podstawy programowej, tylko na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu o wymaganiach egzaminacyjnych. - Dotyczy to zarówno matury w formule 2023, czyli matury, do której będą przystępowali absolwenci czteroletniego liceum, jak i matury, do której będą przystępowali absolwenci jeszcze techników, czyli w formule 2015. Ze względu na zawirowania, które spowodowało kształcenie zdalne, zakres wymagań, czyli wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, jest dostosowany do wszystkich maturzystów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w tym roku i w przyszłym roku – powiedział Smolik.

 

Czytaj: CKE: Maturę zdało 85 proc. tegorocznych absolwentów>>

Ten sam czas, mniej punktów

Dyrektor CKE zaznaczył, że nie zmienił się czas, w którym maturzyści będą pisali ten egzamin – to jest 40 min., natomiast zmniejszona została liczba zadań, które maturzyści muszą rozwiązać w tym czasie. Maturzysta nie będzie mógł uzyskać, tak jak to było planowane, 70 punktów, tylko 60 punktów. - Na rozwiązanie tej mniejszej liczby zadań czas pozostał taki sam – podkreślił Smolik.

Przypomniał, że w przypadku wypowiedzi pisemnej plany były takie, że maturzysta będzie musiał napisać wypracowanie na 400 słów i odwołać się do lektury wskazanej w poleceniu. - To również w roku 2023 i 2024 zostało zawieszone. Maturzysta będzie musiał napisać prace liczącą minimum 300 słów i będzie mógł się odwołać do dowolnej lektury z kanonu lektur obowiązkowych – przekazał szef CKE. Zaznaczył, że podobne dostosowania zostały wprowadzone w egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym. - Oprócz ograniczenia samych wymagań ograniczona została liczba zadań z 50 punktów, które były planowane, maturzyści będą mogli uzyskać 46 punktów, czyli cztery zadania mniej – wyjaśnił.

 


Egzamin maturalny w Formule 2015 i Formule 2023

Egzamin maturalny dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna) określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Poniżej prezentacja MEiN:

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015). Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum(Formuła 2015): Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna), określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o około 20–25% (w zależności od przedmiotu). Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023): Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r., Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o około 20–25% (w zależności od przedmiotu).

Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015)Egzaminy obowiązkowe – część ustna
 • język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%).
Egzaminy obowiązkowe – część pisemna
 • język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
 • matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).
Egzaminy dodatkowe
 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 • Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.
Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)Egzaminy obowiązkowe – część ustna
 • język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
 • język obcy nowożytny –bez określania poziomu (próg 30%).
Egzaminy obowiązkowe – część pisemna
 • język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
 • matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).
Egzaminy dodatkowe
 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 • Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.
 • Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015). Egzaminy obowiązkowe. Część ustna: język polski – bez określania poziomu (próg 30%), język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%). Część pisemna: język polski – poziom podstawowy (próg 30%), matematyka – poziom podstawowy (próg 30%), język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%), wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu). Egzaminy dodatkowe. Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo –w przypadku języków obcych –rozszerzonym albo dwujęzycznym, Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępowaćdo egzaminu z 1 przedmiotu na PR. Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023). Egzaminy obowiązkowe. Część ustna: język polski – bez określania poziomu (próg 30%), język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%). Część pisemna: język polski – poziom podstawowy (próg 30%), matematyka – poziom podstawowy (próg 30%), język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%), wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu). Egzaminy dodatkowe. Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym, Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępowaćdo egzaminu z 1 przedmiotu na PR, Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Wymagania egzaminacyjne – język polski (poziom podstawowy)
 • wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
 • czas trwania – 240 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 60,
 • liczba tekstów obowiązkowych – 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej,
 • wypracowanie – 2 tematy do wyboru; możliwość odwołania do dowolnej lektury obowiązkowej; minimum 300 wyrazów.

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024. Język polski – poziom podstawowy dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023). Część Podstawa programowa: Wymagania egzaminacyjne Pełny zakres wymagań, Czas trwania 240 minut, Liczba punktów do uzyskania 70, Liczba tekstów obowiązkowych 48 (bez poezji) + 6 z zakresu szkoły podstawowej, wypracowanie 2 tematy do wyboru, w temacie wskazana lektura obowiązkowa, minimum 400 wyrazów. Część Wymagania egzaminacyjne w 2023 i 2024 r.: Wymagania egzaminacyjne Zakres wymagań ograniczony o ok. 25%, Czas trwania 240 minut, Liczba punktów do uzyskania 60, Liczba tekstów obowiązkowych 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej, wypracowanie 2 tematy do wyboru, możliwość odwołania do dowolnej lektury obowiązkowej, minimum 300 wyrazów.

Wymagania egzaminacyjne – matematyka (poziom podstawowy)
 • wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
 • czas trwania – 180 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 46,
 • liczba punktów za zadania zamknięte – 29,
 • liczba zadań otwartych – 7-13.

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024. Matematyka – poziom podstawowy dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023). Podstawa programowa: Wymagania egzaminacyjne: Pełny zakres wymagań, Czas trwania 180 minut, Liczba punktów do uzyskania 50, Liczba punktów za zadania zamknięte 25, Liczba zadań otwartych 9-15. Wymagania egzaminacyjne w 2023 i 2024 r.: Wymagania egzaminacyjne: Zakres wymagań ograniczony o ok. 25%, Czas trwania 180 minut, Liczba punktów do uzyskania 46, Liczba punktów za zadania zamknięte 29, Liczba zadań otwartych 7-13.

Wymagania egzaminacyjne – język obcy (poziom podstawowy)
 • wymagania egzaminacyjne – obniżony oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – B1(B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),
 • czas trwania – 120 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 60,
 • wypowiedź pisemna – 80-130 wyrazów.

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024. Język obcy – poziom podstawowy dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023). Podstawa programowa: Wymagania egzaminacyjne Pełny zakres wymagań, Czas trwania 120 minut, Liczba punktów do uzyskania 60, Wypowiedź pisemna 100–150 wyrazów. Wymagania egzaminacyjne w 2023 i 2024 r.: Wymagania egzaminacyjne Obniżony oczekiwany średni poziom biegłości językowej(w skali ESOKJ) – B1(B1+w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych), Czas trwania 120 minut, Liczba punktów do uzyskania 60, Wypowiedź pisemna 80-130 wyrazów.

Wymagania egzaminacyjne – przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych –ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)
  • poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)
  • poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 500).
 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400).

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 - przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023). Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r. W przypadku języków obcych nowożytnych –ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych), poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych). Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historiina poziomie rozszerzonym: 300(zamiast 500). Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofiina poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400).

Materiały