Chwila zapomnienia i ksywka na całe życie - sąd tu raczej nie pomoże

Prezydent Warszawy podzielił się w jednym z podcastów, że w czasach liceum był "dupiarzem". Spadła na niego fala krytyki, więc za swój niecenzuralny styl przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Czy skutecznie, nie wiadomo, pewne jest natomiast, że to miano przylgnie do niego na dłużej. Co rodzi pytanie o odpowiedzialność za używanie tego sformułowania wobec Rafała Trzaskowskiego w przyszłości, np. w artykułach lub wypowiedziach politycznych przeciwników.

11.06.2022

Do końca czerwca rząd ma przyjąć Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 to dokument, który określi m.in. zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), instalacje do sortowania oraz instalacje do recyklingu odpadów komunalnych.

10.06.2022

W przyszłym roku 1,5 proc. na organizacje pożytku publicznego

Polski Ład

Podatnik będzie mógł przekazać organizacji pożytku publicznego 1,5 proc. podatku – wynika z nowelizacji ustawy podatkowej, którą przyjął Sejm. Ma to zrekompensować znaczny spadek przychodów z 1 procenta podatku dla organizacji pożytku publicznego w wyniku zmian w podatkach, które nastąpią w roku 2023. Takiej zmiany domagały się OPP.

10.06.2022

Deklaracja drogą elektroniczną, a wśród przedmiotów również historia i teraźniejszość

Maturzysta będzie miał więcej czasu na wybranie przedmiotów, z których będzie zdawał egzamin dojrzałości, wśród nich od roku szkolnego 2025/2026 znaleźć się będzie mogła także nowa historia i teraźniejszość. Resort edukacji ma też zamiar wprowadzić możliwość składania deklaracji maturalnej przez internet - projekt rozporządzenia w tej sprawie przekazano do konsultacji społecznych.

10.06.2022

Małpia ospa dotarła do Polski - jest pierwszy przypadek

Pacjent

Pacjent, u którego stwierdzono wirusa małpiej ospy, przebywa w izolacji w szpitalu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z końca maja, małpia ospa znajduje się w rejestrze chorób zakaźnych. Co więcej, w przypadku tej choroby izolacja i hospitalizacja jest obowiązkowa.

10.06.2022

Trudne warunki służby na granicy z Ukrainą - zalecenia RPO

Administracja publiczna Prawo pracy BHP

To głównie Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wziął na siebie ciężar obsługi olbrzymiego napływu uchodźców z Ukrainy. Funkcjonariusze na co dzień konfrontują się tam z ludzkimi dramatami i wyczerpaniem uciekinierów. Powoduje to duże obciążenie psychiczne i fizyczne strażników, co wymaga odpowiedniej pomocy psychologicznej, do której dostęp jest utrudniony.

10.06.2022

Kierowcy czekają nawet 9 miesięcy na najpilniejsze badania i konsultacje lekarskie w NFZ

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Zawodowych kierowców stale brakuje, więc pracodawcom zależy na utrzymaniu tych, który zatrudniają, w dobrym zdrowiu. Do najważniejszych dla kierowców specjalistów czeka się w ramach NFZ miesiącami - od 3 do 9 miesięcy. Dlatego kluczowe świadczenia powinna uwzględniać medycyna pracy. Pracodawcy zapewniają też kierowcom dostęp do opieki prywatnej, bo nie wszystkie ich schorzenia są klasyfikowane jako choroby zawodowe, np. wady postawy.

10.06.2022

Międzynarodowe organizacje upominają się o prawa prawników w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dopuszczanie przez polskie sądy naruszania przez prokuratorów tajemnicy adwokackiej oraz coraz liczniejsze przypadki nękania prawników - to główne uwagi zawarte raporcie Lawyers for Lawyers oraz International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) do Powszechnego Okresowego Przeglądu Polski. Jako przykłady podane są szykany wobec Michała Romanowskiego i Romana Giertycha.

10.06.2022

Parlament Europejski chce zablokowania KPO dla Polski

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wezwanie Rady Europejskiej, by nie zatwierdzała by nie zatwierdzała polskiego Krajowego Planu Odbudowy o wartości 35,4 mld euro - to główne przesłanie przyjętej w czwartek 9 czerwca rezolucji Parlamentu Europejskiego. Zdaniem europarlamentu w Polsce wciąż istnieją naruszenia wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym zasad praworządności i niezawisłości sądownictwa.

10.06.2022

Międzynarodowa konferencja o wpływie pandemii na wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

W jaki sposób stany nadzwyczajne, w tym takie jak pandemia, mogą wpływać na funkcjonowanie prawa karnego i procesu wymierzania sprawiedliwości, jak ustawodawca może wykorzystywać je do realizacji zupełnie innych celów - to jeden z wielu tematów, o którym dyskutowano podczas konferencji „Wpływ pandemii Covid-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania".

10.06.2022

Senat proponuje wyższe wynagrodzenia obrońców z urzędu

Prawnicy

Senat przyjął w czwartek 9 czerwca br. projekt nowelizacji, który zakłada zwiększenie stawek dla adwokatów i radców prawnych z urzędu. Zgodnie z projektem stawki za takie usługi mają być w praktyce nie niższe niż stawki dla pełnomocników z wyboru. Projekt jako senacka inicjatywa legislacyjna trafi teraz do Sejmu.

10.06.2022

Kompetencje sądów w ręce przedsiębiorcy - referendarze krytycznie o zmianach w Prawie o notariacie

Wymiar sprawiedliwości

Naruszenie zasad bezstronności i sprawiedliwości wynikających z Konstytucji, a przede wszystkim przekazanie zadań wynikających z ochrony prawnej świadczonej przez państwo - za pośrednictwem sądu, prywatnej korporacji prawniczej - tak w skrócie projekt zmian w Prawie o notariacie, zakładający możliwość dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych przez notariuszy ocenia Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA.

10.06.2022

Agencja zbierze dane o zarobkach lekarzy, ale nie wiadomo, czy wszystkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wrócił spór o obowiązek raportowania o wysokości wynagrodzeń personelu medycznego. Rządowa agencja, zgodnie ze znowelizowaną przez Sejm ustawą, ma zbierać szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Senat natomiast chce wyłączenia danych o zarobkach osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej i podwykonawców.

10.06.2022

Dwa lata rząd pracuje nad przepisami o pracy zdalnej, a pracodawcom daje dwa tygodnie na wdrożenie

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Tylko 14 dni będą mieli pracodawcy na dostosowanie organizacji pracy zdalnej w swoich zakładach do nowych zasad, jakie określone zostaną w Kodeksie pracy. To za mało, zwłaszcza że nawet uzgodnienie jej wykonywania między pracownikiem a pracodawcą będzie wymagało od tego drugiego dodatkowych działań, np. ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu czy zwrotu kosztów. A to będzie tylko jedna z dużych zmian, jakie w wakacyjnym okresie będą musieli wdrażać.

10.06.2022

E-formalności nie zmniejszą biurokracji w budownictwie, bo problemem nie jest papier

Budownictwo Nowe technologie

Jeszcze w wakacje powinna pojawić się możliwość prowadzenia e-dziennika budowy, bo w czwartek Sejm uchwalił przepisy w tej sprawie. To kolejny już etap cyfryzacji formalności budowlanych. Ale zdaniem inwestorów i prawników cyfryzacja tylko ładnie wygląda w mediach, w praktyce póki co się nie sprawdza. Trzeba poprawić przepisy i doposażyć urzędy w dobre komputery.

10.06.2022

Nowy przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, został nowym przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych. Dotychczas profesor był wiceprzewodniczącym Rady. W głosowaniu dostał jednogłośne poparcie.

09.06.2022

Senat odrzucił ustawę ws. przeniesienia CPK do polityki regionalnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Senat w czwartek odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, która przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. Teraz ustawa trafi z powrotem do Sejmu.

09.06.2022

Senat poparł ustawę o 14. emeryturze

Pomoc społeczna Emerytury i renty

Senat przyjął w czwartek bez poprawek ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli o czternastej emeryturze. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Według ustawy otrzyma ją ok. 9 mln emerytów i rencistów. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczy ok. 11,4 mld zł. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

09.06.2022

Sejm uchwalił zmiany w finansowaniu budownictwa socjalnego i komunalnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Sejm przyjął zmiany w zakresie poprawy mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego. Celem nowelizacji jest m.in. przyspieszenie realizacji inwestycji przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Do rządowego projektu posłowie dodali kilka poprawek.

09.06.2022

Sejm za wykorzystaniem skrytki pocztowej w postępowaniu administracyjnym

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Dopuszczenie możliwości doręczania pism na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje nowelizacja, którą w czwartek przyjął Sejm. To realizacja projektu senackiego - senatorowie uzasadniali, że niejednokrotnie korzystanie ze skrytki pocztowej jest dla adresata wygodniejsze.

09.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski