Uczelnie chcą postawić na nauczanie hybrydowe

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki chce, by docelowo w nowym roku uczelnie wróciły do normalnej, stacjonarnej pracy. W niedzielę straciło moc rozporządzenie, które zawieszało stacjonarne zajęcia na uczelniach. Nie oznacza to jednak wyrzucenia do kosza wszystkich wypracowanych podczas pandemii rozwiązań, które - jak mówią pracownicy uczelni - w niektórych przypadkach dobrze się sprawdziły.

17.08.2021

Za zaśmiecanie lasu - 5 tys. zł grzywny, albo sprzątasz po sobie i... innych

Prawo karne Środowisko

Najwyższa planowana grzywna - za wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków czy rowów - wyniesie 30 tys. złotych. Plus dodatkowa kara administracyjna. Katalog sankcji za wykroczenia związane z ochroną środowiska ma być uzupełniony o karę ograniczenia wolności, aby zobowiązać "śmieciarzy" do posprzątania po sobie i innych. Zdaniem ministerstwa klimatu, obecne regulacje nie spełniają swojej roli.

17.08.2021

Kolejne fale pandemii nauczyły pracodawców poważnego traktowania BHP

Prawo pracy BHP

W pandemii pracodawcy zaczęli doceniać zabezpieczenia BHP i przeciwdziałanie COVID-19. Audyty, procedury, ocena ryzyka mają sprzyjać niwelowaniu nieprawidłowości w zakładach pracy. O coraz lepiej realizuje to kadra zarządzająca. I o ile firmy robią wszystko, by zminimalizować ryzyko zachorowań, to ustawodawca do dziś nie uregulował nawet mierzenia temperatury pracownikom i gościom.

17.08.2021

Wkrótce e-licytacje z nieruchomości, ale dłużnik nadal pod specjalną ochroną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Ministerstwo Sprawiedliwości, ale też komornicy szykują się do wejścia w życie przepisów umożliwiających e-licytację z nieruchomości. Przepisy dają szanse na znaczne przyspieszenie procedury. Problem jednak w tym, że w dużym zakresie mogą one być martwe, bo nadal obowiązuje "tarczowe" ograniczenie i nie można licytować lokalu, w którym dłużnik mieszka. Nadal też obowiązuje zakaz eksmisji.

17.08.2021

Test przedsiębiorcy wraca tylnymi drzwiami

Ordynacja PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Ministerstwo Finansów nie porzuciło pomysłu weryfikacji samozatrudnionych i sprawdzania, czy nie udają przedsiębiorców, by ukryć faktyczny stosunek pracy. Plan resortu, by firmy przesyłały od 2023 roku do fiskusa niemal wszystkie dokumenty rozliczeniowe w formie elektronicznej, ułatwi ściganie pozornych przedsiębiorców. Kontrolować łatwiej będzie także Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

17.08.2021

Rząd zajmie się projektem nowelizacji przepisów dotyczących nielegalnej migracji

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o nowelizację przepisów dotyczących nielegalnej migracji, którego celem ma być usprawnienie przebiegu postępowań ws. zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia RP i przeciwdziałanie nadużywania procedury uchodźczej. Rząd tłumaczy, że to odpowiedź na sytuację migracyjną na granicy zewnętrznej UE.

16.08.2021

Minął czas na wykonanie orzeczeń TSUE, a decyzji w sprawie Izby Dyscyplinarnej nie ma

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W poniedziałek 16 sierpnia minął czas wyznaczony polskiemu rządowi przez Komisję Europejską na przekazanie informacji o wykonaniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości nakazujących wstrzymanie działalności Izby Dyscyplinarnej. Premier zapowiedział, że do końca dnia zostanie ona przekazana, ale tymczasem ID działa, a przedstawiciele władz tylko ogólnie mówią o likwidacji bądź przekształceniu tego organu.

16.08.2021

Ustawa podpisana - fundusze inwestycyjne dostosują się do unijnych wymogów

Rynek

Podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja ustaway ma dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami. Łatwiej będzie wprowadzać fundusze inwestycyjne na inne rynki unijne oraz wycofać się z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

16.08.2021

Prezydent podpisał nowelę ułatwiającą tworzenie grup producentów rolnych

Rynek i konsument

Będzie łatwiej tworzyć grupy producentów rolnych. Uchwaloną 8 lipca br. przez Sejm ustawę w tej sprawie podpisał prezydent. Nowe uregulowania zakładają m.in. zmniejszenie obowiązkowej ilości produktów, które członek grupy ma sprzedać grupie. Wydłużają również termin na złożenie wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym

16.08.2021

Prezydent podpisał - wojewoda sprawniej przypilnuje majątku państwa

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Wzmocnienie nadzoru wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami przez organy reprezentujące w tym zakresie Skarb Państwa, jak również uproszczenie związanych z tym procedur – zakłada podpisana przez prezydenta ustawa z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

16.08.2021

Prezydent podpisał ustawę o powstaniu Akademii Zamojskiej

Szkolnictwo wyższe

Prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej na bazie istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica. Ustawę przygotowała grupa posłów PiS i Kukiz'15. Zgodnie z ustawą mienie uczelni stanie się mieniem akademii. Z ustawy wynika, że pierwszego rektora powoła minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

16.08.2021

Legitymacje studenckie z przedłużoną ważnością

Dla studenta

Nie przewiduje się przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni poprzez wydawanie kolejnego rozporządzenia - informuje resort nauki. Oznacza to, że legitymacje studenckie zachowają ważność przez 60 dni po wygaśnięciu dotychczasowych przepisów. Będą ważne do 14 października.

16.08.2021

NCN opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 5

Zarządzanie oświatą

Środki na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne przyznało Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu MINIATURA 5. Jak poinformowało NCN, będzie to w sumie 58 działań naukowych. Z piątej edycji konkursu MINIATURA można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 złotych.

16.08.2021

Pod pretekstem walki z COVID-19 rady gmin ograniczają jawność działania

Samorząd terytorialny RODO

Możliwość obrad rad gmin czy miast w trybie zdalnym może wyłączać z nich obywateli i naruszać prawo ich dostępu do informacji publicznej oraz zasadę jawności działania organów samorządu terytorialnego – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Przyznaje, że od wejścia w życie przepisów ustawy "kowidowej" o organizacji i prowadzeniu obrad w trybie zdalnym RPO dostaje wiele skarg obywateli.

16.08.2021

MRiPS określi limit dochodów uprawniających do zasiłku rodzinnego

Ubezpieczenia społeczne

Resort rodziny i polityki społecznej pracuje nad rozporządzeniem, które określi wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej, się stanowiąe podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna na poziomie wynikającym z propozycji przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego.

16.08.2021

Dziesięć polskich uczelni na Liście Szanghajskiej - najwyżej UW i UJ

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Wśród tysiąca najlepszych uczelni na świecie znalazło się 10 polskich - najwyżej w rankingu są Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, które znalazły się w piątej setce. W tym roku na podium nic się nie zmieniło. Najlepszą uczelnią świata tradycyjnie już został ogłoszony amerykański Harvard. Drugie miejsce zajął Stanford, a trzecie brytyjski University of Cambridge.

16.08.2021

Adwokaci, radcy prawni mają prawo do godnego wynagrodzenia - interpelacja do ministra

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kwestia stawek adwokackich i radcowskich co rusz wraca. Przykładowo Naczelna Rada Adwokacka chce m.in., by o zwrocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sąd decydował w oddzielnym postanowieniu, wydanym po orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. Teraz - także w tej sprawie - do ministra sprawiedliwości napisała posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

16.08.2021

Polski Ład zmieni zasady rozliczania kosztów – wbrew unijnej dyrektywie i sądom

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Ministerstwo Finansów przegrywało w sądach, więc zmieni przepisy. Chodzi o rozliczanie kosztów uzyskania przychodów przez firmy korzystające z tzw. finansowania dłużnego. Projekt Polskiego Ładu przewiduje zmiany, które uderzą zwłaszcza w tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić ekspansję na rynkach zagranicznych i nabywać podmioty konkurencyjne. Dotknie to także firmy powiązane.

16.08.2021

Rząd chce ratować rynek pracy, ale pracować więcej cudzoziemcom nie pozwala

Prawo pracy

Firmy znów mają problem z pracownikami z państw trzecich, głównie Ukraińcami i Białorusinami. Przyjeżdżają do Polski, by pracować i zarabiać, ale nie mogą pracować nawet jedną godzinę więcej. Pracodawcy, który przekroczy limit czasu pracy z pozwolenia czy oświadczenia o powierzeniu pracy, grozi sąd i kara - nawet zakaz zatrudniania cudzoziemców w przyszłości.

16.08.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski