Stereotypy do lamusa - co rzeczywiście dzieli a co łączy pokolenia

Rynek Prawo pracy

Zróżnicowane pokoleniowo zespoły to przepis na dobrze prosperującą firmę - twierdzą zgodnie eksperci. To także odpowiedź na wyzwania obecnego rynku pracy, na którym w obliczu starzejącego się społeczeństwa polityka diversity & inclusion nabiera jeszcze większego znaczenia.

15.11.2022

Konferencja PANA dla biegłych rewidentów już 17 listopada

CIT Rachunkowość

Już w najbliższy czwartek, 17 listopada, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) zaprasza na konferencję pt. „Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności”. Wydarzenie odbędzie się w formule online - udział w nim jest bezpłatny. Spotkanie wpisuje się w działania edukacyjne realizowane przez PANA. Serwis Prawo.pl jest patronem medialnym konferencji.

15.11.2022

Reforma po polsku, czyli trzeba sprawdzić sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W Hiszpanii mówi się o nieudanych ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości "reforma en polaco." W kraju bywa, że gdy sędzia przedstawia się, że jest z Sądu Najwyższego, słuchacze wychodzą z sali, bo są przekonani, że mają do czynienia z osobą "nowozmianową". Polska ma też kłopoty z wydawaniem jej groźnych przestępców z państw członkowskich Unii.

15.11.2022

NRA chce zachęcać studentów do aplikacji - rusza „Adwokat na Uczelni”

Prawnicy Strefa aplikanta Dla studenta

Aż dwadzieścia jeden ośrodków akademickich weźmie udział w akcji „Adwokat na Uczelni”. Skierowana jest ona do studentów prawa ostatnich lat, którzy stoją przed decyzją o wyborze ścieżki zawodowej. Cel to przybliżenie kwestii dotyczących aplikacji adwokackiej i zawodu adwokata. Studenci dowiedzą się też czy trudno dostać się na aplikację adwokacką, jak wygląda szkolenie aplikanckie, jakie cechy powinien posiadać aplikant, a następnie adwokat.

15.11.2022

NSA: Przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych dla innych osób niż spokrewnione w I stopniu, uzależnione od orzeczenia

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Warunkiem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu, jest legitymowanie się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przez współmałżonka albo rodziców - orzekł w uchwale 14 listopada Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiorga sędziów.

15.11.2022

Nowe technologie wspomagają prawników i na rynku, i w sądzie

Wymiar sprawiedliwości

Pandemia zmusiła wymiar sprawiedliwości, ale też i samych prawników do "polubienia" nowych technologii. Choć droga do wprowadzania nowych systemów bywa wyboista, środowisko coraz mocniej się do nich przyzwyczaja. Nadal jednak "wychodzą" techniczne niedoróbki i brakuje jednolitych standardów m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa.

15.11.2022

Lokalizacja przetwarzanych danych ważna dla ich bezpieczeństwa

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy RODO

Aż 73 proc. firm musi przetwarzać dane we własnym kraju lub regionie – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę WithSecure. Rezydencja danych, czyli ich fizyczna lokalizacja, to kwestia, o którą przedsiębiorstwa muszą dbać zarówno ze względów prawnych, jak i związanych z cyberbezpieczeństwem. 

14.11.2022

Rynek Pracy - zmiany i trendy w październiku 2022 według OLX Praca

Rynek Prawo pracy

Rynek pracy nadal się kurczy. Pracodawcy w październiku opublikowali o 12 proc. mniej ogłoszeń o pracę w ujęciu r/r i o 10 proc. mniej w stosunku do września. Pesymizm pracodawców jest szczególnie widoczny w tworzeniu nowych miejsc pracy – świeżo uruchomionych procesów rekrutacyjnych za pośrednictwem OLX w październiku było aż o 20 proc. mniej r/r. Rośnie za to liczba poszukujących i liczby odpowiedzi na ogłoszenia.

14.11.2022

Lewiatan: Jak zatrudnić Ukraińca - wkrótce poradnik dla firm

Rynek Prawo pracy Ukraina

Co zrobić, aby legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce? Zasady związane z zatrudnieniem i wymagania dla pracodawców znajdą się w specjalnym podręczniku. Konfederacja Lewiatan przygotowuje go dla przedsiębiorców zainteresowanych angażowaniem pracowników z Ukrainy.

14.11.2022

RPO: Kontrola koncentracji mediów musi uwzględniać wolność i pluralizm

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Brak ustawowej podstawy, aby przy kontroli koncentracji na rynku mediów uwzględniać kwestie ochrony wolności i pluralizmu środków społecznego przekazu, to istotna luka prawna, która ujawniła się w sprawie koncentracji spółki PKN Orlen S.A., należącej do Skarbu Państwa i spółki Polska Press Sp. z o.o. - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i postuluje odpowiednie zmiany w prawie.

14.11.2022

RPO popiera projekt zrównania uprawnień wysłanych do pracy przymusowej w III Rzeszy i ZSRR

Domowe finanse Emerytury i renty

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę postulowało zrównanie prawa do świadczeń osób pracujących przymusowo w III Rzeszy z tymi, które takim represjom podlegały w ZSRR w latach 1939-1956. Deportowani do pracy przymusowej w ZSRR mogą wybrać uprawnienia. Osoby wysłane do pracy przymusowej w III Rzeszy takiego wyboru nie mają. RPO popiera projekt ustawy, nad którym pracuje senacka komisja.

14.11.2022

Procedury paszportowe prostsze - urzędy już wydają dokumenty

Administracja publiczna

Pierwsze paszporty w nowym systemie zostały już skutecznie wydane. Dzisiaj będzie pierwsze "przetarcie” nowej wersji już w urzędach z obywatelami - poinformował w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Dodał, że docelowo paszport trafi do aplikacji mObywatel. Zanim jednak zmiany zostały wprowadzone, przez kilka dni była przerwa w wydawaniu paszportów.

14.11.2022

Co trzeci żłobek nie ma obowiązkowej opieki pielęgniarskiej

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Zgodnie z ustawą w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, obowiązkowe jest zatrudnienie przynajmniej jednej pielęgniarki. Tymczasem z analizy przeprowadzonej przez samorząd pielęgniarek i położnych wynika, że w 30 proc. tych placówek nie ma takiej opieki. Dyrektorzy żłobków zatrudniających pielęgniarki wskazują, że jest to bardzo potrzebne.

14.11.2022

MF blokuje podwyżki dla sędziów i prokuratorów - absolwenci KSSiP pokazują płace wiceministrów

Wymiar sprawiedliwości

Narasta spór wokół wynagrodzeń dla sędziów i prokuratorów oraz pracowników sądów. Pierwsze pozwy sędziowskie już trafiły do sądów, prokuratorzy też swoje zapowiadają. Tymczasem emocje jeszcze bardziej rozpala informacja Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów KSSiP, że pensje wiceministrów w resorcie finansów wzrosły w tym roku o 40 procent.

14.11.2022

Spór o ocenę dyrektora szkoły rozstrzygnie kurator

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą

Jeżeli organ prowadzący i organ nadzoru nie podejmą wspólnie decyzji w sprawie oceny dyrektora szkoły, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty po uprzednim rozpatrzeniu stanowiska organu prowadzącego szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli.

14.11.2022

Pozwy zbiorowe kuszą, ale sprawę frankową raczej pogrążą

Wymiar sprawiedliwości

Coraz więcej frankowiczów analizuje, czy skierować sprawę umowy kredytowej do sądu. Motywują ich zapadające orzeczenia i m.in. wysoki kurs franka, ale zniechęcać mogą koszty - głównie te związane z reprezentowaniem ich przez prawnika. Kuszą więc pozwy zbiorowe, ale "wejście" w nie, w obecnym stanie prawnym, przy obecnym orzecznictwie, może oznaczać lata procesu i to bez gwarancji sukcesu.

14.11.2022

Prawo dopuszcza inne formy wychowania przedszkolnego

Zarządzanie oświatą

Wychowanie przedszkolne może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Warunki tworzenia innych form wychowania przedszkolnego określa rozporządzenie.

14.11.2022

Więcej na Fundusz Pracy, ale niekoniecznie na potrzeby rynku pracy

Prawo pracy

Rząd chce obniżyć kwotę wynagrodzenia, od której pracodawca będzie miał obowiązek płacić składki na Fundusz Pracy. Zamiast obecnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ma to być połowa tej kwoty. Zdaniem przedsiębiorców zmiana będzie oznaczała wzrost kosztów zatrudnienia. Do tego ma ona charakter fiskalny, bo środki funduszu są wydawane na inne cele niż związane z polityką rynku pracy.

14.11.2022