Zgoda Polski na akces Szwecji i Finlandii do NATO z podpisem prezydenta

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W piątek podpisał ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do Traktatu Północnoatlantyckiego. Zrobił to w Porcie Wojennym w Gdyni.

22.07.2022

Państwo wykupi od upadającego banku swoje obligacje - kolejna wrzutka do ustawy o dodatku węglowym

Finanse publiczne Prawo gospodarcze Finanse

W trakcie prac w Sejmie do ustawy o dodatku węglowym dodano kolejny przepis dotyczący banków. Zgodnie z nim minister finansów będzie mógł odkupić od banku znajdującego się w przymusowej restrukturyzacji obligacje skarbowe w cenie równej wartości nominalnej powiększonej o narosłe odsetki. Banki posiadają blisko połowę papierów. Kupują je, bo nie płacą podatku bankowego.

22.07.2022

Rzecznik sprawdzi, czy banki stosują wakacje kredytowe

Rynek i konsument Domowe finanse Finanse

Będę monitorował działania banków w zakresie sposobu realizacji przez klientów przyznanych im uprawnień. Podpisana przez Prezydenta ustawa ma istotne znaczenie społeczne. Klienci powinni mieć możliwość łatwego skorzystania z wakacji kredytowych na zasadach przewidzianych w tym akcie prawnym - zadeklarował Rzecznik Finansowy.

22.07.2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2021 r. przyjęte - rząd z absolutorium

Finanse publiczne Administracja publiczna

W piątek, 22 lipca, Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2021 rok i udzielił rządowi absolutorium. Za głosowało 228 posłów, przeciw było 216, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Odrzucono dwie poprawki zgłoszone do projektu uchwały ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2021. Poprawki KO i Polski 2050 miały na celu odrzucenie sprawozdania z wykonania budżetu i nieudzielenie rządowi absolutorium.

22.07.2022

MZ: Przedsiębiorcy na ryczałcie i podatku liniowym nie mogą odliczać składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej należnej od przedsiębiorcy opłacającego podatek w formie zryczałtowanej nie może być pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne – twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Dochód zaś obliczany od przedsiębiorcy opłacającego PIT w formie podatku liniowego może być pomniejszony o zapłacone składki jedynie wtedy, gdy będzie ona zaliczona do KUP.

22.07.2022

Sejm uchwalił dodatek węglowy - po porażce z dopłatami nowa ustawa

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

W piątek Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego do ogrzewania węgla. To szybka reakcja po tym, jak rząd zorientował się, że 7700 prywatnych firm nie jest zainteresowanych sprzedażą opału za 966,60 zł za tonę. Wbrew temu, co mówił premier Mateusz Morawiecki, nie chodzi o dobrą wolę, ale o ryzyko ekonomiczne.

22.07.2022

Firmy farmaceutyczne chcą gwarancji dostaw energii na wypadek kryzysu

Farmacja

Medicines for Europe – organizacja zrzeszająca europejskie firmy farmaceutyczne, której członkiem są Krajowi Producenci Leków – wezwała rządy krajów UE do utrzymania dostaw energii do zakładów farmaceutycznych w przypadku ograniczeń energetycznych w Europie. Apel taki wystosowali też Krajowi Producenci Leków do polskiego rządu.

22.07.2022

Od piątku możliwe szczepienie seniorów czwartą dawką przeciwko Covid-19

Pacjent Opieka zdrowotna

Osoby od 60 do 79 roku życia zostały dopuszczone do przyjęcia czwartej dawki szczepienia przeciwko Covid-19. Do tej pory była ona dostępna dla osób od 80 roku życia i o upośledzonej odporności. E-skierowania na szczepienia są gotowe od północy w piątek 22 lipca. Z kolei w przyszłym tygodniu, od środy wysyłane będą SMS-em przypomnienia o możliwości szczepienia.

22.07.2022

NSA: W strefach ekonomicznych wszyscy inwestorzy mogą korzystać ze zwolnień do 2026 roku

CIT Doradca podatkowy Spółki

Duzi przedsiębiorcy strefowi mogą działać w strefach ekonomicznych i korzystać z ulg aż do 2026 roku - potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Spór przedsiębiorcy z fiskusem toczył się o zastosowanie przepisów, które mogły wskazywać na wcześniejszy koniec prawa do zwolnień. A rządowy raport potwierdza: strefy wciąż przyciągają inwestycje

22.07.2022

Nowe zbrodnie i niespójne regulacje w nowelizacji kodeksu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Uchwalona przez Sejm 7 lipca ustawa wprowadza wiele rażących niespójności w strukturze sankcji karnych. I tak choćby zrównuje pod względem kary pozbawienia wolności rozbój z użyciem broni palnej z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji działalności gospodarczej. Pijanemu kierowcy będzie się konfiskować auto, niezależnie czy spowodował wypadek fiatem 125p czy nowym mercedesem.

22.07.2022

Solidarna Polska chce zmian w dostępie do broni, a dwa projekty już czekają w Sejmie

Prawo karne Administracja publiczna Wojsko

Solidarna Polska złożyła w środę projekt noweli ustawy o broni i amunicji, który ma m.in. ułatwić dostęp do broni m.in. dla żołnierzy, także Obrony Terytorialnej, i członków organizacji proobronnych i byłych funkcjonariuszy. Tymczasem w Sejmie na procedowanie czekają dwa inne projekty dotyczące tej materii. Zdaniem ekspertów, trzeci projekt jest niepotrzebny. Wytykają też jego słabości.

22.07.2022

Zamówionego towaru nie można wysłać na Ukrainę, ale zaliczka podlega VAT

VAT Rachunkowość Ukraina

Przepisy ustawy o VAT nie przewidują szczególnych rozwiązań pozwalających na zastosowanie 0-proc. stawki VAT do otrzymanej zaliczki na poczet dostawy, która nie doszła do skutku. Wystąpienie siły wyższej i wojna to za mało. Po upływie sześciu miesięcy od otrzymania zaliczki, rozliczenie VAT trzeba skorygować i zastosować stawkę krajową dla takiej dostawy. Potwierdza to skarbówka i eksperci.

22.07.2022

Informacja zamiast decyzji administracyjnej, ale brak jasnej ścieżki odwoławczej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Kodeks postępowania administracyjnego

Pod hasłem uproszczenia procedury administracyjnej rząd ogranicza wydawanie decyzji. Otrzymują je tylko ci, którym odmawia się przyznania świadczenia czy uwzględnienia wniosku, np. o 500+. Do osób, których sprawy rozpatrzone są pozytywnie, wysyłana jest informacja. Nie ma jednak dla niej ścieżki odwoławczej – gdyby rozstrzygnięcie okazało się dla wnioskodawcy niesatysfakcjonujące.

22.07.2022

Podatek cukrowy wycieka i rozpływa się w systemie

Akcyza Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

O 5 proc. wzrosły wpływy z podatku cukrowego od stycznia do maja tego roku w porównaniu do tego samego okresu w 2021 r. Według Ministerstwa Finansów pieniędzy mogłoby być jeszcze więcej, dlatego chce uszczelnić przepisy. Są jednak wątpliwości, czy zostaną wydane zgodnie z celem. Nie ma planu na wydawanie pieniędzy pochodzących z opłaty cukrowej, trudno więc będzie też zmierzyć jej zdrowotne efekty.

22.07.2022

Ustawa podpisana - dziennik budowy będzie można prowadzić w formie elektronicznej

Budownictwo Nowe technologie

Prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych będzie możliwe w formie elektronicznej, co nie wyklucza prowadzenia tej dokumentacji w formie papierowej - wynika z przyjętej w czwartek przez Sejm nowelizacji Prawa budowlanego. Sejm zaakceptował jednocześnie poprawki Senatu, które dotyczą zmiany nazwy systemu do przechowywania elektronicznych książek obiektu budowlanego.

21.07.2022

Senat proponuje poprawkę do ustawy o rezerwach strategicznych

Administracja publiczna

Rząd chce czasowo uelastycznić mechanizm tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS). Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym. Senat wniósł w czwartek poprawkę do tej ustawy.

21.07.2022

Ustawa podpisana - zmienią się limity i definicja stref w ochronie powietrza

Środowisko

Określenie maksymalnych limitów wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które implementują wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych - to cel proponowanych przez rząd zmian w prawie, które podpisał prezydent. Zmienić ma się także definicja stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

21.07.2022

Dyrektor będzie mógł karać uczniów za wykroczenia - ustawa podpisana

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Wagarowanie, zniszczenie ławki, drobna kradzież – o takich czynach szkoła nie będzie musiała zawiadamiać policji ani sądu rodzinnego. Zamiast tego dyrektor nałoży na ucznia środki wychowawcze - np. każąc mu posprzątać klasy lub pomalować zniszczoną ścianę. Zmiany przewidziane w nowelizacji prawa o postępowaniu w sprawach nieletnich mają obowiązywać od 1 września 2022 r.

21.07.2022

Ustawa o resocjalizacji nieletnich podpisana przez prezydenta

Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie granicy przejawów demoralizacji na poziomie 10 lat, obligatoryjne kierowanie do poprawczaków w przypadku poważniejszych czynów karalnych, okręgowe ośrodki wychowawcze, w końcu dodatkowe kompetencje dla dyrektorów szkoły - to główne zmiany w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, którą podpisał prezydent.

21.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski