Urzędnicy nie chcą być ponaglani, skarga na przewlekłość od razu do sądu

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Matki ubiegające się o świadczenia rodzinne, gdy ich mężowie pracują za granicą, mają stracić prawo do ponaglenia urzędników w załatwianiu swoich spraw. Na opieszałość w działaniu urzędu ma teraz przysługiwać skarga do sądu administracyjnego. To niepotrzebna komplikacja i wydłużenie procedury dla zainteresowanych i dodatkowe sprawy do rozpatrywania przez sądy.

20.04.2021

Przez złe wytyczne i finansowanie ozdrowieńcy w najcięższym stanie zostaną bez rehabilitacji

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus

Pacjenci, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, nie mogą doczekać się rehabilitacji pocovidowej. Ma ruszyć niebawem, ale wielu ekspertów już na starcie nie wróży powodzenia temu programowi. Powody to zbyt niska wycena i wygórowane wymagania kadrowe. A przez brak zróżnicowania stawek dla różnych kategorii chorych, ci w najcięższym stanie mogą być odsyłani z ośrodka do ośrodka.

20.04.2021

Nadzwyczajna pomoc zamyka przedsiębiorcom prawo do sądu

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Dofinansowanie do wynagrodzeń

Firmom, które nie otrzymały wsparcia w związku z pandemią z regionalnych programów operacyjnych, nie przysługuje protest, ani skarga do sądu administracyjnego. Sądy uznają, że specustawa covidowa nie przewiduje procedury odwoławczej dla trybu nadzwyczajnego wyboru projektów do dofinansowania. Prawnicy alarmują, że ta linia orzecznicza jest niebezpieczna dla przedsiębiorców.

20.04.2021

ZUS ubezpieczy zdrowie bezrobotnych. Nie wiadomo tylko, czy wszystkich

Prawo pracy

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego ma mieć każda osoba bez pracy czy emerytury - wynika z propozycji resortu rozwoju. Aby uzyskać takie ubezpieczenie nie trzeba już będzie rejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Ma się zająć tym ZUS. W ten sposób w urzędach pracy zostaną tylko ci, którzy są zainteresowani znalezieniem pracy lub np. szkoleniem.

19.04.2021

CKE ogłosiła wytyczne sanitarne na tegoroczne egzaminy

Zarządzanie oświatą Koronawirus

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wytyczne sanitarne obowiązujące na tegorocznej maturze i egzaminie ósmoklasisty. Są one podobne do zeszłorocznych - uczniowie mogą np. pisać egzaminy bez maseczek, ale dopiero gdy już zajmą miejsce przy stoliku.

19.04.2021

Miasto z Klimatem – kolejna edycja i szansa na wsparcie dla samorządów miejskich

Samorząd terytorialny Środowisko

Działania miast, które zgłoszą swój udział w programie, będą poddane analizie. Jej celem będzie zmierzenie efektów wdrażania polityki ekologicznej i klimatycznej. Wyróżnieni otrzymają tytuł Miasta z Klimatem, doradztwo strategiczne i przygotowanie do finansowania inwestycji w ramach nowej perspektywy UE, środków z KPO oraz z programów NFOŚiGW.

19.04.2021

RPO: Osoby niewidome i słabowidzące nie mogą wypełnić ankiety spisu

Administracja publiczna

Program czytający dla osób niewidomych i słabowidzących w ramach Narodowego Spisu Powszechnego nie może odczytać części pytań ankiety, jest więc ona dla nich niedostępna – zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Mniejszości narodowe i etniczne też mają problemy – formularz blokuje niepolskie znaki diakrytyczne zawarte w ich danych.

19.04.2021

Tegoroczna rekrutacja na studia będzie odbywać się zdalnie

Szkolnictwo wyższe

Pandemia nie stwarza dla uczelni większych problemów w rekrutacji, bo w czasie selekcji kandydatów bierze się pod uwagę najczęściej wyniki matur. W tym roku, podobnie jak poprzednio, rekrutacja na studia odbywać będzie się w większości zdalnie. Do października zdalnie pracują też uczelnie.

19.04.2021

UOKiK zbada, dlaczego tak szybko rośnie cena styropianu

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia, czy dochodzi do zmów cenowych lub nadużywania pozycji dominującej na rynku styropianu. Od kilku miesięcy jego cena gwałtowanie rośnie. Urząd przeanalizuje także podwyżkę cen cementu i wapna w ramach badania rynku.

19.04.2021

Konfederacja Lewiatan: Mniejsze firmy też zaszczepią pracowników

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Plan akcji szczepień w zakładach pracy, który został opracowany przez rząd, rozszerza liczbę firm, które będą mogły wziąć udział w szczepieniach organizowanych przez pracodawców. Dobrze, że do programu będą mogły przystąpić grupy kapitałowe, składające się z kilku spółek, które łącznie zatrudniają co najmniej 500 osób. Szkoda, że rząd nie umożliwił szczepienia także rodzin pracowników – uważa Konfederacja Lewiatan.

19.04.2021

ZUS liderem elektronicznej wymiany danych o świadczeniach międzynarodowych

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdrożył europejski system elektronicznej wymiany danych EESSI. Dzięki temu sprawy międzynarodowe są obsługiwane sprawniej i szybciej. W 2020 r. ZUS wypłacał ponad 242 tysiące świadczeń osobom, które oprócz aktywności zawodowej w Polsce, pracowały za granicą. Aż 91 proc. z nich trafiało na rachunki bankowe.

19.04.2021

Przedszkola i żłobki znów otwarte

Zarządzanie oświatą Koronawirus

W poniedziałek, 19 kwietnia, ponownie otwarto przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego. Resort zdrowia uznał, że sytuacja na tyle się poprawiła, że można zdecydować się na taki krok. Jeżeli któraś z placówek zostanie zamknięta, rodzice dzieci mogą liczyć na zasiłek.

19.04.2021

NIK: Wiele nieprawidłowości w nadzorze starostów nad gospodarką leśną

Samorząd terytorialny

Zaledwie jedna trzecia skontrolowanych przez NIK starostw posiadała dokumentację urządzeniową dla nadzorowanych lasów, co utrudniało lub nawet uniemożliwiało prawidłowe sprawowanie nadzoru. Starostwa nie przywiązywały odpowiedniej wagi do ochrony przeciwpożarowej lasów, a procesowi pozyskania drewna towarzyszyły liczne nieprawidłowości

19.04.2021

Jednorazowa amortyzacja dla walczących z koronawirusem

CIT PIT Koronawirus

Budynek nabyty w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Brak konieczności długotrwałej amortyzacji potwierdza wydana właśnie interpretacja podatkowa. Stanowisko fiskusa jest wyjątkowo korzystne, eksperci zalecają jednak ostrożność.

19.04.2021

Adwokatura wraca do dyskusji nad zasadami etyki - powołano zespół

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przewodniczącym zespół ds. opracowania zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu został adwokat Przemysław Stęchły. Decyzja o powołaniu zespołu zapadła podczas niedawnego posiedzenia prezydium NRA. Wcześniej - w rozmowie z Prawo.pl - Przemysław Rosati, prezes Rady wskazywał, że dyskusja nad zmianami w etyce powinna być kontynuowana.

19.04.2021

Dostęp do świadczeń mogą stracić rodziny, które ich najbardziej potrzebują

Zarządzanie oświatą Koronawirus

Rząd chce, by wnioski o świadczenie "Dobry Start" były składane wyłącznie drogą elektroniczną. Osobom, które nie mają komputera lub nie radzą sobie z internetem, pozostanie skorzystanie z "zusowskiej kafejki internetowej". Według ekspertów to jedynie preludium - zmiany wkrótce mogą objąć 500+. To uderzenie w najbiedniejsze rodziny

19.04.2021

Korupcja dożywotnio pozbawi publicznych stanowisk i pieniędzy

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Administracja publiczna Wybory

Do gry wraca projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej. Zgodnie z nim osoby skazane za korupcję nie będą mogły być zatrudniane w instytucjach państwowych i samorządowych, a także spółkach z udziałem Skarbu Państwa i samorządu. Zostaną też pozbawione prawa startowania w wyborach. Projekt ma być wniesiony do Sejmu w tym tygodniu jako poselski, a Prawo.pl ustaliło, że PiS go poprze.

19.04.2021

Równość płac w Polsce wymusi dopiero unijna dyrektywa

Prawo pracy

Rząd nie zamierza nic robić w kwestii uregulowania równości płac, dopóki nie zmusi go do zmian nowa unijna dyrektywa, nad którą trwają już prace. Uważa, że przepisy Kodeksu pracy są wystarczające i można je najwyżej doprecyzować. Tyle tylko, że - jak wskazują prawnicy - obowiązujące w Polsce regulacje to implementowane prawo unijne, które w UE obowiązuje od kilkudziesięciu lat.

19.04.2021

Wychowanie do życia w rodzinie priorytetem MEN

Zarządzanie oświatą Koronawirus

Wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem państwa w roku szkolnym 2021/2022 - mówił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Według ministra to konieczne, by walczyć z kryzysem rodziny...

19.04.2021

Jest projekt wytycznych dla szczepień w zakładach pracy

Koronawirus szczepienia

Michał Dworczyk przesłał do konsultacji projekt wytycznych dla szczepień w zakładach pracy. Zgodnie z nimi jednak tylko zakłady zatrudniające ponad 500 pracowników będą mogły zorganizować swoje punkty. Taki zapis budzi obawy pracodawców. Za organizację szczepień, w tym kalendarz, będzie odpowiadał podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym pracodawca podpisze umowę.

19.04.2021