Zrozumieć prawo… i prawnika - trudny język sądowej komunikacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Współuczestnictwo…, oskarżyciel subsydiarny…, wymagalność - to przykłady słów nie zawsze zrozumiałych dla osób nie mających na co dzień kontaktu z prawem. Tego rodzaju sformułowania często można spotkać w pismach z sądów, prokuratury, czy w kontaktach z prawnikami. Aby wyjaśnianie zawiłości prawa i tłumaczenie zasad proceduralnych było owocne, warto, aby prawnicy zadbali o właściwą atmosferę - także na sali sądowej.

29.09.2021

Coraz więcej kontroli skarbowych dotyczy podatku u źródła, rosną też kwoty ustaleń

CIT PIT Polski Ład

W ostatnich 5 latach urzędy celno-skarbowe w Polsce przeprowadziły prawie 200 postępowań ukierunkowanych wyłącznie na badanie prawidłowości rozliczeń podatku u źródła (WHT). Z danych wynika, że zainteresowanie tym obszarem z roku na rok wzrasta. Do końca 2021 r. poziom ustaleń w WHT w ramach kontroli celno-skarbowych wyniesie ponad miliard złotych – szacuje PwC.

29.09.2021

Otwarta droga do podważania wyroków frankowych

Kredyty frankowe

Brak uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, mającej rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące spraw kredytów zaciągniętych w CHF, jest najmniejszym zmartwieniem frankowiczów. Grozi im unieważnienie wyroków wydanych w nieprawidłowym składzie - w tzw. wydziale frankowym Sądu Okręgowego większość sędziów jest z nadania nowej KRS. W efekcie tacy kredytobiorcy stali się ofiarami wojny o niezawisłe sądy.

29.09.2021

Asystent rodziny to nie pracownik socjalny. Nie ma co liczyć na dodatkowe uprawnienia

Prawo cywilne Pomoc społeczna Prawo pracy

Asystenci rodziny chcą dostawać dodatek za pracę w terenie, tak jak pracownicy socjalni. Obecnie to 400 zł miesięcznie wypłacane z budżetu państwa. Zdaniem rządu, kształtowanie ich sytuacji finansowej oraz ścieżki zawodowej zależy od uznaniowych decyzji organów zatrudniających asystenta rodzinny, czyli samorządów. W opinii prawników, ustawa nie przewiduje dla asystentów żadnych dodatkowych uprawnień, takich jak dla pracowników socjalnych.

29.09.2021

Jest szansa na system kaucyjny w połowie przyszłego roku

Odpady Rynek Finanse Prawo unijne

Przyspieszyły prace rządu nad systemem kaucyjnym, który ma być przyjęty w I kwartale 2022 r. Zwrot butelek ma się odbywać bez paragonów. System ma być obowiązkowy w sklepach o powierzchni handlowej od 100 m.kw., a w mniejszych placówkach na zasadzie dobrowolności. Kontrowersje budzą rodzaje opakowań, które mają być nim objęte w pierwszej kolejności.

29.09.2021

Muszą wystąpić co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności, aby uznać ją za sprzężoną

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Niepełnosprawność sprzężona ma złożony charakter. Polega na występowaniu u dziecka co najmniej dwóch niepełnosprawności. Jest ona przesłanką do wydania przez zespół poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z treścią rozstrzygnięcia, może wnieść odwołanie do kuratora oświaty.

29.09.2021

Protest medyków: Kluczowe są konkretne propozycje finansowe

Zawody medyczne Zarządzanie

Jesteśmy otwarci na negocjacje, kluczowe dla ich powodzenia jest przedstawienie przez ministra zdrowia konkretnych propozycji dotyczących kwestii finansowych – mówili we wtorek w „Białym miasteczku 2.0” protestujący. Sprawą nadal nierozwiązaną pozostaje temat urlopów zdrowotnych, które miałyby przysługiwać po 15 i więcej latach pracy. Rozmowy mają być kontynuowane w czwartek.

28.09.2021

Jest trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2022-2024

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Rada Ministrów przyjęła we wtorek Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2022-2024, przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej. Rząd zdecydował, że limit takich mianowań wyniesie w 2022 r. – 245 osób, w 2023 r. – 275 osób, a w 2024 r. – 300 osób.

28.09.2021

KE zatwierdza mapę pomocy regionalnej w Polsce na lata 2022-2027

Administracja publiczna Finanse Prawo unijne

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, mapę przyznawania pomocy regionalnej w Polsce na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. Umożliwiają one państwom członkowskim wspieranie najmniej uprzywilejowanych regionów europejskich w zmniejszaniu dystansu pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia.

28.09.2021

Pracodawcy RP: Jakość polskiej legislacji ma trend zdecydowanie spadkowy

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Nierzetelne konsultacje, tajne projekty, wrzutki poselskie, brak koncepcji, pośpiech, nadregulacja i niestabilność prawa - to siedem grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce. We wtorek Pracodawcy RP zaprezentowali IV edycję raportu legislacyjnego za okres listopad 2019 - marzec 2021 r. Zdaniem prawników, trend psucia legislacji widoczny jest od lat, ale tak źle jak jest teraz, dotąd jeszcze nie było.

28.09.2021

Frankowicze z nakazem zapłaty - sąd naruszył prawo. Skarga nadzwyczajna RPO

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Małżeństwo dostało sądowy nakaz zapłaty 200 tysięcy franków szwajcarskich za niespłacony kredyt, zgodnie z wyciągiem z ksiąg bankowych. RPO wniósł skargę nadzwyczajną na ich korzyść. Sąd dopuścił się bowiem poważnych naruszeń prawa, nie uwzględniając standardów obowiązujących w Unii Europejskiej

28.09.2021

NIK: Lekarze mają zbyt dużo obowiązków administracyjnych, a zbyt mało czasu dla pacjenta

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Najwyższa Izba Kontroli zbadała efektywność wykorzystania czasu przeznaczanego na pomoc stricte lekarską dla pacjentów. Okazuje się, że w trakcie porady lekarskiej lekarz jedną trzecią czasu przeznacza na prowadzenie dokumentacji i wykonywanie czynności administracyjnych. Jeszcze gorzej jest w trakcie teleporady. NIK nie ma wątpliwości, że potrzebne są zmiany.

28.09.2021

Brak standardów w zatrudnianiu lekarzy i pielęgniarek uderza w nich i pacjentów

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Już ponad rok szpitale nie muszą zapewniać odpowiedniej liczby pielęgniarek i lekarzy przy realizacji świadczeń gwarantowanych. Wszystko po to, aby w czasie pandemii z powodu braków kadrowych nie trzeba było zamykać oddziałów. Tyle, że zdaniem prawników i lekarzy wyjątek staje się regułą. Niebezpieczną nie tylko dla pacjentów, ale także dla personelu medycznego.

28.09.2021

Precedensowy wyrok: Bank odpowiada za to, co doradza i sprzedaje

Wymiar sprawiedliwości Finanse

Zainwestowane przez klienta środki i uiszczone opłaty prowizyjne, które stracił, są szkodą, która już istnieje, jest rzeczywista i mierzalna. Bank, który w procesie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych dopuścił się uchybień, doprowadzając do tej szkody, ma wypłacić odszkodowanie – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach.

28.09.2021

Na wniosek, nie z urzędu - sądy coraz rzadziej muszą pisać uzasadnienia

Wymiar sprawiedliwości

Projektowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego po raz kolejny ogranicza liczbę spraw, w których sądy - tym razem drugiej instancji - mają z urzędu sporządzać uzasadnienia. Celem - jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości - jest odciążenie sędziów, którzy mają masę spraw. Prawnicy podkreślają jednak, że nie tędy droga, bo ograniczenie dostępu do uzasadnień to kolejny krok do obniżania standardu prawa do sądu i rzetelnego procesu.

28.09.2021

Starostowie iluzorycznie nadzorują prywatne lasy

Samorząd terytorialny Środowisko

Nadzór starostów nad lasami prywatnymi jest niewystarczający i sprawowany w sposób nieprawidłowy - wytknęła Najwyższa Izba Kontroli. Przyznaje to ministerstwo środowiska, które przy okazji nowelizacji ustawy o lasach chce wprowadzić rekomendacje NIK. Zdaniem starostów, problem rozbija się o finanse, bo starosta nadzoruje lasy niepaństwowe, ale podatek leśny wpływa do gmin.

28.09.2021

Nie każdy pirat drogowy zapłaci więcej za polisę

Drogi Ubezpieczenia

Kierowcy łamiący przepisy mają poczuć konsekwencje naruszeń w postaci wyższej składki ubezpieczeniowej, gdyż towarzystwa będą mieć dostęp do informacji o punktach karnych i nałożonych mandatach – przewiduje złożony w Sejmie projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Okazuje się jednak, że zmiana nie będzie dotyczyć aż 3,5 mln kierowców.

28.09.2021

ZUS może żądać zwrotu nienależnych świadczeń na podstawie niekonstytucyjnego przepisu

Ubezpieczenia społeczne

Płatnicy składek powinni się mieć na baczności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może bowiem dochodzić od nich zwrotu źle obliczonych i wypłaconych pracownikom świadczeń. Jest to rozszerzenie katalogu świadczeń, których zwrotu może dochodzić ZUS - i to bez okresu ich przedawnienia, a na dodatek z odsetkami. Zdaniem prawników, przepis jest niekonstytucyjny.

28.09.2021

Rząd opublikował plan dla chorób rzadkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ponad miesiąc zajęła Radzie Ministrów publikacja uchwały w sprawie przyjęcia Planu Chorób Rzadkich. Plan po 12 latach od zaleceń Unii rząd przyjął 24 sierpnia. Uchwała w tej sprawie została opublikowana w Monitorze Polskim dopiero 27 września. Eksperci nie mają wątpliwości, że zawiera to co najważniejsze, by ponad 2 mln pacjentów mogło liczyć na lepszą opiekę.

27.09.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski