NIK sprawdzi pracę ośrodków adopcyjnych

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę, która ma wykazać, czy ośrodki adopcyjne prawidłowo i skutecznie wykonują zadania związane z postępowaniami adopcyjnymi. Izba przy pomocy anonimowych...

13.11.2017