Dokładnie 4 września straci moc art. 3 ustawy w sprawie COVID-19, który reguluje kwestie pracy zdalnej. Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazanej serwisowi Prawo.pl wynika, że działanie przepisu art. 3 tej ustawy zostanie jednak przedłużone. Wszystko za sprawą zgłoszonej poprawki, która znalazła się w sprawozdaniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która pracowała nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (zawarty obecnie w druku sejmowym nr 499), nad którym obecnie pracuje Sejm.

Czytaj w LEX: Nowe uprawnienia pracodawców w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii >

 


Trzy miesiące dłużej niż epidemia

Zgodnie z projektowanym art. 4 pkt 1, który zmienia przepisy ustawy w sprawie COVID-19, rząd zaproponował, by w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,  w  celu przeciwdziałania  COVID-19  pracodawca  mógł  polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). 

Czytaj w LEX: Praca zdalna - co zmieniła tarcza antykryzysowa 4.0 >

- Jednocześnie powołanie art. 3 ustawy  2 marca 2020 r. zostanie usunięte z art. 36 ust. 1 tej ustawy (przewidującego utratę mocy wymienionych w tym artykule przepisów z dniem 4 września br.) – poinformowało nas Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące przyszłości przepisów o pracy zdalnej. Jak zapewnił resort,  projekt ustawy, objęty drukiem sejmowym nr 499, przewiduje, że powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 5 września 2020 r.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność pracowników i współpracowników za nieprzestrzeganie procedur związanych z ograniczeniami epidemicznymi >

Czytaj również: Pracodawcy apelują o wprowadzenie pracy zdalnej na stałe>>
 

Praca zdalna w prawie pracy

Z naszych informacji wynika ponadto, że rząd zamierza przenieść pracę zdalną do Kodeksu pracy. Potwierdziła to w czwartek w Sejmie sama minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy – powiedziała w czwartek podczas sejmowego wystąpienia Marlena Maląg.

Zobacz procedurę w LEX: Ryczałt za sprzęt używany do pracy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa >

Według informacji Prawo.pl, przygotowaniem przepisów ma zająć się Zespół  Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego, do którego trafią rekomendacje wypracowane przez grupę organizacji pracodawców.

 


- Z zadowoleniem przyjmujemy wydłużenie obowiązywania regulacji w ustawie w sprawie COVID-19, co jest istotne w kontekście niepewnej sytuacji w drugiej połowie bieżącego roku, oraz zapowiedź przygotowania przepisów dotyczących pracy zdalnej w Kodeksie pracy. To jest krok w dobrym kierunku – mówi serwisowi Prawo.pl Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan. I dodaje: Organizacje pracodawców podjęły już dyskusję nad kształtem przyszłej regulacji, czego przykładem są wypracowane z inicjatywy Polskiego Forum HR rekomendacje dalszych działań.

Czytaj w LEX: Organizacja pracy zdalnej w kontekście technicznego bezpieczeństwa pracy >

Robert Lisicki uważa jednak, że nowe przepisy nie mogą być prostym przeniesieniem rozwiązań obowiązujących. Konieczne jest wypracowanie definicji pracy zdalnej i ustalenie jej relacji do telepracy, która w kodeksie już obowiązuje oraz zasad wprowadzania pracy zdalnej. Poza tym uregulowania będą wymagały kwestie BHP i wypadków przy pracy zdalnej, oraz kosztów związanych z pracą zdalną – podkreśla Lisicki.

Czytaj w LEX: Środki ochrony pracowników w walce z koronawirusem >

 

O wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy apelowały niedawno organizacje pracodawców. W trakcie prac nad projektem „Bezpieczny powrót do pracy” organizacje pracodawców: American Chamber of Commerce (AmCham), Business Centre Club, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polskie Forum HR, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP i Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), dokonały przeglądu obowiązujących regulacji, spośród których wyróżniły te, które wymagają stałych zmian w polskim prawie. Praca zdalna była jedną z nich.

Zobacz procedurę w LEX:  Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii >

Pracę zdalną polubili też pracownicy. Z raportu Devire wynika, że dwóch na trzech kandydatów chętniej wybierze ofertę, która zapewnia częściowy lub pełny wymiar pracy zdalnej. Oznacza to, że jest to rozwiązanie pożądane przez pracowników, zwiększające atrakcyjność danego stanowiska pracy. Wszystko wskazuje na to, że praca zdalna stanie się stałym elementem rynku pracy, nie tylko zwiększającym bezpieczeństwo w momentach tak trudnych jak obecny, i wpisze się w rzeczywistość wielu firm.

Czytaj również: Świat po pandemii - oczekiwania firm kontra umiejętności pracowników>>