Od 15 czerwca, czyli od dnia w którym można było składać wnioski, już 884 średnie firmy otrzymały bezzwrotne dotację na kapitał obrotowy ze środków unijnych, a wnioski ponad 4 tys. firm zostały już ocenione pozytywnie. Wysokość kwoty dofinansowania zależy od poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia. Z tym, że maksymalnie można wnioskować o kapitał na trzy miesiące. W efekcie są firmy które dostały nieco ponad 10 tys. zł, ale i takie który otrzymały ponad 400 tys. zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów (prąd, gaz), najem powierzchni, zakup paliwa, towarów, ubezpieczenie działalności czy inwestycje. Nie można ich wydać na wynagrodzenia, przeterminowane faktury, Kto i jak może starać się o wsparcie z unijnych środków?

 


Jakie firmy mogą starać się o bezzwrotne dotacje

O pomoc mogą wnioskować średni przedsiębiorcy, którzy na skutek pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.  Średnie przedsiębiorstwo to podmiot który:

  • ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,
  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,  
  • nie spełnienia definicji mikro i małego przedsiębiorstwa, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników i jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, a mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
     

Czytaj w LEX: Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw - kredyty, pożyczki, gwarancje >

Weryfikując spełnianie tych kryteriów trzeba uwzględnić powiązania. Podstawowe i szczegółowe informacje o zasadach naboru, wymaganiach znajdują się na stronie PARP. Zainteresowani powinni w szczególności zapoznać się z dokumentacja naboru, zwłaszcza regulaminem, odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania i instrukcją wypełniania wniosku.

 

Gdzie złożyć wniosek o bezzwrotne dotacje

Wniosek składa się elektronicznie w  Lokalnym Systemie Informatycznym (generatorze wniosków) prowadzonym przez PARP. To, co jest ważne, to dobre wskazanie programu operacyjnego. Jego wybór zależy od województwa w którym firma prowadzi działalność. W województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim finansowanie jest udzielane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W pozostałych 11 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Firmy, które nigdy nie ubiegały się poprzez generator o dofinansowanie unijne, muszą założyć w nim konto. Szczególnie ważne jest podane dobrego adresu mailowego - to tam będą trafiały najważniejsze informacje z systemu. Dobrą praktyką jest założenie specjalnego adresu. Na podany adres zostanie też wysłana wiadomość z nadanym loginem i linkiem do aktywacji konta. Co ważne składane dokumenty, jak i sama umowa, muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. 

Zobacz procedurę w LEX: Łączenie różnych formy pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP >

Zasady oceniania wniosków - na co uważać

Ocena składanych wniosków odbywa się na bieżąco. Do tej pory oceniono już ponad 4 tys. wniosków, z 884 firmy już podpisały umowę lub są na końcowym etapie. - Ocena wniosków odbywa się w kolejności ich składania - mówi Izabela Fiszer, zastępca dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP. I dodaje, że najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku jest brak statusu średniego przedsiębiorstwa.

Czytaj w LEX: Wpływ Covid-19 na postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe >