We wtorek ostatni dzień na rozliczenie PIT

Domowe finanse PIT

Termin na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych mija 30 kwietnia. Do tego dnia trzeba przesłać do urzędu skarbowego wypełniony formularz. Nowością w tym roku jest możliwość skorzystania z nowej usługi Twój e-PIT. W ten sposób można rozliczyć PIT-37 i PIT-38.

27.04.2019

Szpitale sparaliżowane strajkami

Opieka zdrowotna

Powstrzymują się od pracy, idą na zwolnienia, odchodzą grupowo - w taki sposób załogi szpitali stawiają dyrektorów pod ścianą, by wywalczyć podwyżki. Domagają się nawet 1200 złotych. Szpitale uginają się pod naciskiem pracowników, podwyższają pensje i wpadają w coraz większe długi.

27.04.2019

Zatrudnienie osób w wieku "50 plus" będzie rosło

Rynek Prawo pracy

Prognozy do 2050 roku wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Wprawdzie liczba pracujących emerytów wzrosła w Polsce w ostatnich latach o jedną trzecią, ale osoby po 50 roku wciąż są niewykorzystanym zasobem siły roboczej. Ze względu na demografię pracodawcy w najbliższych latach będą musieli zmienić swoje podejście do seniorów.

27.04.2019

Pensji za strajk nie ma, ale można zapłacić nauczycielom

Finansowanie oświaty

Wynagradzanie nauczycieli za czas strajku to łamanie dyscypliny finansów publicznych - twierdzi wiceminister finansów Leszek Skiba. Przypomina, że ustawa nie przewiduje wynagrodzenia za czas, gdy protestujący powstrzymują się od pracy. Jednak zdaniem ekspertów całkowitego zakazu nie ma.

27.04.2019

Gminy wiejskie chcą lepszej ochrony swych granic

Samorząd terytorialny

Zmiana granic i wchłanianie gmin wiejskich przez miasta powinno być każdorazowo szczegółowo przemyślane i zaplanowane. Małe gminy są słabsze, a często zmiany granic to „skok na kasę” – uważają samorządowcy z gmin wiejskich. I podkreślają, że regulacje granic nie są objęte kontrolą sądową ani unormowaniami Kodeksu postępowania administracyjnego.

27.04.2019

Kandydat na szefa KE chce lepszego systemu kontroli praworządności

Wymiar sprawiedliwości

Ponieważ obecna procedura zapisana w artykule 7 traktatu unijnego nie mogła zapobiec temu, co stało się w Polsce, na Węgrzech czy w Rumunii, proponuję ulepszenie mechanizmu egzekwowania praworządności, by stał się bardziej niezależny i bardziej skuteczny. Taką deklarację składa kandydat Europejskiej Partii Ludowej (EPL) na przewodniczącego Komisji Europejskiej Manfred Weber.

26.04.2019

Okrągły stół w sprawie oświaty - możliwy podstolik rodziców

Szkoła i uczeń

Taka koncepcja - jak mówił premier Mateusz Morawiecki - wyłania się po pierwszej części obrad okrągłego stołu w sprawie oświaty. Sprecyzował, że chodzi o spojrzenie na edukację z perspektywy rodziców. Podczas obrad poruszano też kwestie racjonalności wydatków i jakości pracy nauczycieli, a także zwracano uwagę na przeładowanie części szkół.

26.04.2019

KE: Sądy w Polsce dość efektywne, ale jest problem z niezależnością 

Wymiar sprawiedliwości

Ogólna efektywność sądów jest w Polsce lepsza niż średnia w Unii Europejskiej, ale pogarsza się ocena ich niezależności zarówno przez obywateli jak i przedsiębiorstwa - stwierdziła Komisja Europejska w komentarzu do kolejnego rankingu wymiarów sprawiedliwości państw unijnych.

26.04.2019

Zniesienie odwołań od uchwał KRS wskazujących kandydatów do SN uchwalone już także przez Senat

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bez poprawek Senat w piątek przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Przygotowana przez posłów PiS ustawa ma też skutkować umorzeniem wcześniej wniesionych odwołań odrzuconych kandydatów na sędziów SN.

26.04.2019

Rzecznik Praw Pacjenta pyta SN o koszty sądowe w sprawach o zadośćuczynienie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Pacjenta złożył do Sądu Najwyższego pierwszy wniosek. Pyta w nim, czy w razie częściowego uwzględnienia żądania pacjenta, wnoszącego o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego, sąd może podjąć decyzję o obciążeniu go obowiązkiem zwrotu wszystkich kosztów procesu, zamiast ich proporcjonalnego rozdzielenia.

26.04.2019

Zmiany w klasyfikacji uczniów już podpisane

Kadry w oświacie

Prezydent już podpisał ustawę, która ma zagwarantować klasyfikację wszystkim maturzystom, nawet gdy nie zbierze się rada pedagogiczna. Stanie się tak dzięki poszerzeniu uprawnień dyrektora szkoły. Zmiana wejdzie w życie w sobotę.

26.04.2019

Hurtownia farmaceutyczna nie kupi leku z apteki

Opieka zdrowotna Farmacja

Dotychczas przepisy określały katalog podmiotów, u których hurtownia może kupować leki. Nie przewidywały jednak wprost zakazu zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne u podmiotów prowadzących obrót detaliczny - takie takie zmiany przewiduje nowelizacja Prawa farmaceutycznego, która ma umożliwić skuteczniejszą walkę z nielegalnym wywozem leków.

26.04.2019

Sejm za Narodową Strategią Onkologiczną

Opieka zdrowotna

W nocy z czwartku na piątek Sejm uchwalił ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Projekt przedłożył prezydent. Dokument zakłada kompleksowe i długookresowe zmiany w onkologii, które mają obniżyć zachorowalność na choroby nowotworowe i zmniejszyć umieralność z powodu tych chorób oraz poprawić jakości życia chorych.

26.04.2019

KNF ma skuteczniej nadzorować zagranicznych ubezpieczycieli

Prawo gospodarcze Finanse Ubezpieczenia

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła skuteczniej nadzorować zakłady ubezpieczeń i reasekuracji z innych krajów Unii Europejskiej działające w Polsce np. przez swoje oddziały. Odpowiednie zmiany zawiera projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów, który pojawił się właśnie na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

26.04.2019

Nie będzie wotum nieufności wobec minister Zalewskiej

Kadry w oświacie

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Za wyrażeniem wotum nieufności Annie Zalewskiej głosowało 180 posłów, 228 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Autorzy wniosku argumentowali, że minister edukacji nie przekazała odpowiedniej kwoty na pokrycie kosztów oświaty w samorządach.

26.04.2019

Kandydaci do SN już nie odwołają się od decyzji KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmieniona w nocy z czwartku na piątek przez Sejm ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wyklucza m.in. możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Ustawa zadziała też wstecz, bo z chwilą wejścia jej w życie umorzeniu ulegną toczące się przed NSA postępowania w takich sprawach.

26.04.2019