W środę 28 sierpnia br. Dariusz Piontkowski skierował list do nauczycieli i dyrektorów szkół. Poinformował w nim o działaniach ministerstwa, które są efektem porozumienia podpisanego 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową i KSOiW NSZZ „Solidarność”, a także o planowanych pracach dotyczących m.in. ograniczenia szkolnej dokumentacji. - Wielokrotnie podkreślałem, że praca nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy i realizowanie zadań edukacyjnych. Dlatego też – jak deklarowałem już na początku mojej kadencji na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej – będę dokładał wszelkich starań, aby zapewnić Państwu właściwe warunki do realizowania obowiązków oraz rozwoju zawodowego – podkreślił w liście minister edukacji.

Czytaj w LEX: Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory >

Intensywne prace dla wypełnienia zobowiązań

Szef MEN pisze też o działaniach podejmowanych w ministerstwie w zakresie realizacji porozumienia z oświatową „Solidarnością”. - Podczas wakacji intensywnie pracowaliśmy nad wypełnieniem zobowiązań, które wynikały z porozumienia podpisanego 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową i KSOiW NSZZ „Solidarność”. Przygotowaliśmy odpowiednie akty prawne umożliwiające podniesienie wynagrodzeń od 1 września o 9,6 proc., wprowadzenie dodatku za wychowawstwo nie mniej niż 300 zł oraz świadczenia „na start” dla nauczycieli stażystów w wysokości 1000 zł. Efektem kwietniowego porozumienia jest także wprowadzenie 1 września przepisów skracających ścieżkę awansu zawodowego oraz przywracających system oceny pracy nauczycieli według zasad sprzed września 2018 r. – zaznaczył minister Dariusz Piontkowski.

Czytaj w LEX: Podwyżki płac nauczycieli, nowy system oceny pracy, awans zawodowy i inne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw >

 


O wyższy prestiż zawodu nauczyciela

Minister edukacji podkreślił również jak ważna jest kontynuacja rozpoczętych już działań na rzecz zwiększenia prestiżu nauczycieli. - Jestem świadomy tego, że wprowadzone zmiany to dopiero początek procesu, który pozwoli na wzrost prestiżu zawodowego i odbudowę etosu nauczyciela. Aby osiągnąć ten cel – oczekiwany nie tylko przez samych pedagogów, ale i większość społeczeństwa – potrzebny jest merytoryczny i otwarty dialog. Służą temu m.in. obrady „Okrągłego stołu” edukacyjnego. Z tego powodu podjąłem także decyzję o wznowieniu działalności Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. To jeden z efektów czerwcowych rozmów ze związkowcami i samorządowcami – napisał w liście Szef MEN.

Czytaj: Odbyły się pierwsze regionalne "okrągłe stoły edukacyjne">>
 

Zmiany w pragmatyce i biurokracji

Dariusz Piontkowski pisze w swoim liście także o tym, że 21 sierpnia odbyło się posiedzenie zespołu, dotyczące systemu wynagradzania nauczycieli. - Uzgodniliśmy, że prace będą kontynuowane jesienią. Razem ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami samorządu terytorialnego chcemy rozmawiać całościowo o pragmatyce zawodowej nauczycieli – stwierdza. 

Sprawdź w LEX:

Minister zapowiada też działania na rzecz ograniczenia biurokracji w szkołach. - Wspólnie uznaliśmy natomiast, że już teraz warto powołać grupę roboczą, która będzie zajmować się odbiurokratyzowaniem pracy w szkole. Jesteśmy przekonani, że ograniczenie wymaganej dokumentacji pozwoli na bardziej efektywne działanie nauczycieli i pozwoli skupić się przede wszystkim na pracy z uczniem - napisał.

Dariusz Piontkowski poinformował też, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wykonało już pewne działania w tym obszarze.  – Zmniejszyliśmy liczbę dokumentów potrzebnych przy awansie zawodowym czy przy ewaluacji. Warto jednak dalej ograniczać biurokrację, która zresztą nie zawsze wynika z wymogów zapisanych w ustawach czy rozporządzeniach – stwierdził Piontkowski.