Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wycofał delegację do Biura Krajowej Rady Sądownictwa sędziemu Tomaszowi Szmydtowi. - We wtorek po południu wpłynęło pismo prezesa NSA w tej sprawie i dziś będę podejmował decyzję, ale będzie to decyzja o charakterze automatycznym, ponieważ cofnięcie delegacji oznacza, iż sędzia nie może pracować w Biurze KRS - powiedział przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur. 

W środę Mazur poinformował, że podpisał dokument odwołujący sędziego Tomasza Szmydta z funkcji dyrektora wydziału prawnego Biura KRS.PAP CSI

Sędzia Tomasz Szmydt został też czasowo odsunięty od czynności służbowych w warszawskim WSA. Jak poinformowano, za taką decyzją przemawia "powaga sądu" i "istotne interesy służbowe".

 

Wcześniej rzecznik prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego poinformował, że wobec obszernie opisywanych w mediach w ostatnich dniach zachowań sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafała Stasikowskiego, odpowiednio na żądanie Prezesa WSA w Warszawie oraz Prezesa NSA, Rzecznik Dyscyplinarny NSA podjął czynności wyjaśniające, które mogą stanowić podstawę do wszczęcia w tej sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec wymienionych sędziów.

Czytaj: Hejt przeciw sędziom - dymisja wiceministra Piebiaka>>

 


Według doniesień portalu Onet, w akcje "hejtowania" sędziów mieli być zaangażowani m.in. były już wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz, sędzia SN Konrad Wytrykowski i sędzia delegowany do resortu sprawiedliwości Jakub Iwaniec. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji, a Iwaniec zastał odwołany z delegacji do MS. Wytrykowski oświadczył, że wszelkie informacje zawarte w publikacji Onet.pl są nieprawdziwe i godzą w jego dobre imię i reputację.

Adwokat Bartosz Lewandowski poinformował we wtorek, że w imieniu sędziów, którzy zostali zniesławieni informacjami o rzekomej grupie "Kasta" złożonych zostanie 21 prywatnych aktów oskarżenia i 25 pozwów cywilnych o ochronę dóbr osobistych na łączną kwotę zadośćuczynień około 10 mln zł na cel społeczny.

Czytaj: Oskarżani o organizację hejtu sędziowie składają pozwy i akty oskarżenia >