Z uwagi na znaczenie projektu rozporządzenia ministra finansów ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz duże zainteresowanie strony społecznej, termin konsultacji zostaje wydłużony do 4 września 2019 r. - napisało w środę Ministerstwo Finansów.

 

 

Projekt rozporządzenia zakłada, że podatnik przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji on-line jest obowiązany dokonać fiskalizacji zapewniając połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas. Fiskalizacji dokonuje serwisant.

Sprawdź w LEX:

Sposób korzystania

W przypadku konieczności wymiany pamięci chronionej podatnik używający kas on-line jest obowiązany dokonać zapisu danych z pamięci chronionej na zewnętrzny, elektroniczny nośnik danych i przechowywać te dane przez okres wskazany w ustawie.

Czytaj: Kasy fiskalne w smartfonie, ale paragon ciągle papierowy

Takie rozwiązanie to będzie alternatywa dla obecnie użytkowanych kas w tradycyjnych. "Jest to nowe rozwiązanie, które spełnia oczekiwania podatników i obniża koszty stosowania kas rejestrujących" - wyjaśniło ministerstwo.

Projekt określa również minimalne wymagania techniczne skierowane do producentów, którzy chcieliby przygotować odpowiednią aplikację dla podatników.

 


Stare kasy nadal w użyciu

Przepisy przejściowe zakładają, że podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie obowiązywania:

  • decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
  • lub potwierdzenia mogą je nadal używać do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

Projekt został skierowany do konsultacji 12 sierpnia 2019 r. Jest on dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.