Rozliczanie podatków w ramach przedsiębiorstwa spoczywa na barkach bardzo wąskiej grupy osób, a w skrajnych przypadkach jednej osoby - głównego księgowego. Jednocześnie rośnie presja związana z wprowadzaniem nowych kar za nieprawidłowości w rozliczaniu podatków, nawet jeżeli są one niezawinione.

- W związku z tym za uzasadnione uznajemy przeprowadzenie ankiety, której celem będzie stwierdzenie, czy wiedza o istotnych zmianach podatkowych wychodzi poza działy podatkowe, księgowe i finansowe, oraz w jakim zakresie – podkreśla Arkadiusz Łagowski z Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Wyjaśnia, że na podstawie uzyskanych odpowiedzi stworzony zostanie obraz świadomości podatkowej na poziomie zarządów oraz osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe w firmach.

Po przeprowadzeniu ankiety przygotowany zostanie raport, w którym omówione zostaną wyniki badania i odpowiedzi na poszczególne pytania. Pozwoli to na ocenę sytuacji oraz umożliwi zaproponowanie rozwiązań mających na celu udzielenie pomocy podatnikom w unikaniu zagrożeń i lepszym wykorzystywaniu możliwości, które dają przepisy podatkowe poprzez określenia modeli współpracy, a także celów i form nowoczesnej i skutecznej edukacji podatkowej. Wyniki ankiety i raport zostaną omówione w serwisie Prawo.pl. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. Ankietę można wypełnić tutaj. >>