Odszkodowanie za bezprawne zawieszenie notariusza

Sąd Najwyższy 4 kwietnia orzeknie, czy skarb państwa powinien wypłacić notariuszowi odszkodowanie 78 tys. zł za nieuzasadnione zastosowanie przez prokuraturę środka zapobiegawczego w postaci...

22.03.2018

Ostatnie zgromadzenie sędziów SN w cieniu "reformy"

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego odbyło się w atmosferze przygnębienia. Zaproszeni goście podkreślali niekwestionowany dorobek i autorytet sądu. Ale jednocześnie akcentowali, że nowa...

21.03.2018

Opiekun stażu z nowymi obowiązkami

Kadry w oświacie

Wspieranie nauczyciela i umożliwianie mu udziału w swoich zajęciach - to obowiązki opiekuna stażu, które m.in. nałoży na niego nowe rozporządzenie ws. awansu zawodowego nauczycieli. Nauczyciel...

21.03.2018

Hermeliński: wskazana drobna ingerencja w przepisy wyborcze

Samorząd terytorialny

Możliwe jest kolejne przedłużenie terminu zgłoszeń na urzędników wyborczych - zapowiedział Wojciech Hermeliński, przewodniczący PKW i zasugerował zmianę przepisów wyborczych, m.in. w celu...

21.03.2018