Duże zmiany w kryteriach oceny ofert

8 marca 2017 roku opublikowana została nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...

13.03.2017

Będą zmiany w reklamach leków

Projekt tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej zawiera zapis dotyczący obowiązku informowania w reklamach dla profesjonalistów o wszystkich wskazaniach, w jakich lek jest refundowany, także...

13.03.2017

MEN: arkusz organizacyjny 2017 na nowych zasadach

Arkusz organizacyjny 2017/2018 powinien zostać opracowany na zasadach określonych w nowym rozporządzeniu regulującym organizację szkół - poinformował redakcję portalu resort edukacji.

10.03.2017

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od A do Z

Rząd chce wprowadzić mechanizmy, które mają skutecznie zwalczać nadużycia w tzw. uproszczonej procedurze. Przeczytaj o rozwiązaniach zaproponowanych w projekcie, dotyczących zatrudniania...

09.03.2017

Będą większe przywileje dla producentów leków

Premiowanie firm farmaceutycznych za działalność inwestycyjną i naukowo-badawczą w Polsce zawierają proponowane poprawki do projektu dużej nowelizacji ustawy o refundacji z września 2016 roku –...

09.03.2017

Minister Zdrowia proponuje zmianę wymogów dla AOS

3 marca 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki...

08.03.2017

Minister porządkuje rejestr podmiotów leczniczych

1 marca 2017 roku opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego tzw. rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

07.03.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski