Zegar legislacyjny: zmiany w dotacjach w oświacie

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2017 zmienią się przepisy regulujące przyznawanie dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek publicznych wskazanych w art. 80 ustawy o systemie oświaty oraz niepublicznych -...

19.12.2016

Ministerstwo Zdrowia określi standardy organizacyjne

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 roku, do kompetencji Ministerstwa Zdrowia należeć będzie wyłącznie określanie standardów organizacyjnych...

16.12.2016

Reforma edukacji już pewna - Sejm uchwalił ustawy

Struktura szkół zostanie zmieniona, zlikwidowane zostaną gimnazja, a nauka w szkołach podstawowych, liceach i technikach będzie wydłużona; zmiany rozpoczną się od września 2017 r. - ustalił Sejm...

15.12.2016

Wizytator w szkole już nie z losowania

Kuratorium nie będzie losowo wyznaczać wizytatorów do kontroli i ewaluacji placówki. MEN przygotowało nowe regulacje ws. nadzoru pedagogicznego.

14.12.2016

Senat: ubezpieczenie zdrowotne rolników bez zmian

13 grudnia 2016 roku Senat przyjął bez poprawek ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zapewnia funkcjonowanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego...

14.12.2016

Będą nowe standardy opieki okołoporodowej

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej, standardy opieki okołoporodowej nie są zagrożone, a podejmowane działania mają na celu...

12.12.2016

Znakowanie żywności także dla cateringu dietetycznego

13 grudnia 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie UE 1169/2011, które kompleksowo reguluje całą sferę znakowania żywności. Zgodnie z nim informacje o wartości odżywczej powinny się także znaleźć na...

12.12.2016