Czy będzie 6000 zł zasiłku pośmiertnego?

Senatorowie proponują, aby od początku 2018 r. w przypadku śmierci członka rodziny osobom pozostającym ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym przysługiwał nowy zasiłek pośmiertny w wysokości...

20.04.2017

Powrót wzoru świadectwa kwalifikacji zawodowych

Weszły w życie regulacje przywracające wzór świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Jest to niezbędne w przypadku niektórych zawodów, dla których nie przypisano poziomów Polskiej Ramy...

19.04.2017

Biurokracja sparaliżuje zatrudnienie tymczasowe?

Pojawią się nowe obowiązki formalne przy zatrudnieniu pracowników tymczasowych, co znacząco zwiększy biurokrację i sparaliżuje funkcjonowanie części agencji pracy – pisze przewodnicząca Platformy HR...

19.04.2017

Opublikowano wzór legitymacji fizjoterapeuty

10 kwietnia 2017 roku zostało ogłoszone rozporządzenie określające szczegółowo wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. Ustawodawca zdecydował się na znany już i uniwersalny wzór...

14.04.2017

Stwierdzanie zgonu - modyfikacja zasad postępowania

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano przyjętą przez Parlament ustawę o zmianie przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza i przepisów obejmujących pobieranie, przechowywanie...

14.04.2017

100 zł za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

10 kwietnia 2017 roku ogłoszone zostało rozporządzenie, określające wysokość opłaty uiszczanej w związku ze stwierdzeniem prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Opłatę tę określono w wysokości 100...

14.04.2017