System ma zintegrować gromadzenie i przetwarzanie danych o organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego, co umożliwia efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

Umożliwia on także wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat kształcenia podyplomowego oraz wsparcie przeprowadzania egzaminów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, podpisaną 22 kwietnia 2016 roku przez prezydenta RP, uruchamianie systemu następowało etapowo.

1 maja 2016 roku system objął diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów, a dla pozostałych medycznych grup zawodowych, czyli lekarzy i lekarzy dentystów, ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych termin ustalono na 1 maja 2017.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Informatyzacja procesów związanych z kształceniem wymaga korzystania między innymi  z tzw. profilu zaufanego, logowania się do systemu, składania różnego rodzaju wniosków jak i wielu innych czynności realizowanych dotychczas za pomocą dokumentów papierowych.

W związku z uruchomieniem systemu Naczelna Izba Lekarska organizuje spotkania informacyjno-szkoleniowe na ten temat.

Źródło: www.nil.org.pl