Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian na liście leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 maja 2017 roku. Do listy zostaną dodane 74 produkty lecznicze, wśród nich 44 z listy aptecznej.

24.04.2017

Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysługują określone świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z...

24.04.2017

Będą nowe wymogi dotyczące DPS-ów

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia dotyczący domów pomocy społecznej. Regulacja określa między innymi standardy wyposażenia oraz warunki przebywania...

22.04.2017

Zmiany w pracy tymczasowej od 1 czerwca - Senat za

Senat przyjął w piątek bez poprawek rządową nowelizację ustawy dot. pracowników tymczasowych, zakładającą m.in. większą ochronę pracownic w ciąży. Ustawę poparło 61 senatorów, 22 było przeciw, a...

22.04.2017

Czy będzie 6000 zł zasiłku pośmiertnego?

Senatorowie proponują, aby od początku 2018 r. w przypadku śmierci członka rodziny osobom pozostającym ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym przysługiwał nowy zasiłek pośmiertny w wysokości...

20.04.2017

Powrót wzoru świadectwa kwalifikacji zawodowych

Weszły w życie regulacje przywracające wzór świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Jest to niezbędne w przypadku niektórych zawodów, dla których nie przypisano poziomów Polskiej Ramy...

19.04.2017

Biurokracja sparaliżuje zatrudnienie tymczasowe?

Pojawią się nowe obowiązki formalne przy zatrudnieniu pracowników tymczasowych, co znacząco zwiększy biurokrację i sparaliżuje funkcjonowanie części agencji pracy – pisze przewodnicząca Platformy HR...

19.04.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski