Jaka przyszłość czeka urlopy górnicze?

Dwie senackie komisje bez poprawek zaakceptowały we wtorek nowelizację tzw. ustawy górniczej. Zmiana prawa wyłącza nieruchomości rolne zbywane przez firmy górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu...

15.03.2017

Specjalizacje fizjoterapeutów już uregulowane

8 marca 2017 roku ogłoszone zostało rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2017 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów. Rozporządzenie weszło w życie...

13.03.2017

Duże zmiany w kryteriach oceny ofert

8 marca 2017 roku opublikowana została nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...

13.03.2017

Będą zmiany w reklamach leków

Projekt tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej zawiera zapis dotyczący obowiązku informowania w reklamach dla profesjonalistów o wszystkich wskazaniach, w jakich lek jest refundowany, także...

13.03.2017

MEN: arkusz organizacyjny 2017 na nowych zasadach

Arkusz organizacyjny 2017/2018 powinien zostać opracowany na zasadach określonych w nowym rozporządzeniu regulującym organizację szkół - poinformował redakcję portalu resort edukacji.

10.03.2017