Od roku akademickiego 2017/2018 kształcenie na kierunku lekarskim dodatkowo rozpoczną jednostki:

1) Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie (decyzja Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2016 r., znak SW.ZNU.6022.136.5.2015/2017.AN);

2) Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego (decyzja Ministra i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 sierpnia 2016 r., znak DSW.ZNU.6051.12.2016.4.AL);

3) Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2017 r., znak DSW.ZNU.6051.97.2015.6).

Limit miejsc na kierunku lekarskim prezentuje się w sposób następujący:

1) 4449 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim (4368 miejsc dla obywateli polskich i 81 miejsc dla cudzoziemców);

2) 1273 miejsca na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim;

3) 1865 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej/niestacjonarnej w języku polskim inny niż język polski.

Natomiast limit miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym wynosi:

1) 795 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim (771 miejsc dla obywateli polskich i 24 miejsca dla cudzoziemców);

2) 250 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim;

3) 303 miejsca na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej/niestacjonarnej w języku innym niż język polski.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2017 roku w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz.U. poz. 1251 ze zm.) weszło w życie 28 czerwca 2017 roku.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl