Zmiana znajdzie się w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, której projekt przekazano do konsultacji społecznych.
Jak uzasadnia resort edukacji, godziny ponadwymiarowe często przydzielane są dyrektorom, którym skrócono pensum ze względu na wykonywanie przez nich funkcje.
"Celem obniżenia wymiaru lub zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć jest umożliwienie ww. nauczycielom realizacji w tygodniowym czasie pracy wszystkich zadań wynikających z przydzielonych funkcji. Jednocześnie,  nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole nie mają ustawowego ograniczenia realizacji godzin ponadwymiarowych. Dlatego mają oni przydzielane godziny ponadwymiarowe w wysokości do połowy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, co jest sprzeczne  z wcześniejszym zwolnieniem ich z obowiązku realizacji pensum, czy też obniżeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć." - podkreśla resort w uzasadnieniu do projektu. Będzie to dotyczyć osób, które korzystają z obniżonego wymiaru obowiązkowych godzin.
Przydzielenie ponadywmiarowych godzin osobie objętej omawianym przepisem możliwe będzie w sytuacji, gdy jest to konieczne dla realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

Dobry nauczyciel awansuje szybciej>>

Gimnazja w Polsce: efekty edukacyjne, finanse, organizacja
Antoni Jeżowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł