Wynika to z zarządzenia Nr 114/2016/DGL prezesa NFZ z 16 listopada 2016 roku zmieniającego zarządzenie Nr 80/2016/DGL prezesa NFZ z 29 lipca 2016 roku w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Zgodnie  z tym zarządzeniem osoba uprawniona, która miała z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, ma przygotowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ułatwioną procedurę pozwalającą na potwierdzenie utrzymania uprawnienia dostępu do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, którą należy wykonać do 30 czerwca 2017 roku.

Natomiast od 1 lipca 2017 roku po półtorarocznym okresie przejściowym, w przypadku nieprzekazania przez osobę uprawnioną która miała z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept, uprawnienia te zostaną odebrane, a dostęp do portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności na tym w portalu.

 

 

Wówczas każda osoba uprawniona do wystawiania recept, zgłaszająca się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu otrzymania dostępu do systemu informatycznego NFZ i uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, będzie miała obowiązek przejść procedurę określoną w rozdziale 3 Zarządzenia Nr 80/2016/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wiąże się to z obowiązkowym osobistym stawiennictwem w oddziale wojewódzkim NFZ, z wyłączeniem sytuacji szczególnych, oraz przygotowaniem kompletu dokumentów enumeratywnie wykazanych w zarządzeniu.

 

Źródło: www.nil.org.pl