Od soboty nowe przepisy o wyrobach medycznych

3 marca 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dzięki nowym przepisom wyroby będę bardziej dostępne i zwiększy się ich...

26.02.2018

Ksiądz też zostanie wychowawcą

Resort edukacji nie widzi problemu w łączeniu roli katechety i wychowawcy, tłumacząc, że minęły już czasy, gdy takimi nauczycielem byli jedynie księża i siostry zakonne. Problem w tym, że kapłani i...

26.02.2018

Rząd przyjął projekt ustawy o e-recepcie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Przepisy umożliwią wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów...

20.02.2018

Będą zmiany w systemie oceny inwestycji IOWISZ

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmianie ulegną zasady stosowane w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w...

20.02.2018

Obowiązuje nowa ustawa o ochronie praw lokatorów

Samorząd terytorialny

Wsparcie z zewnątrz pozwoli na realizację wyroków i odciąży budżet miasta od wypłacania odszkodowań za niewskazanie mieszkań socjalnych mówi Łukasz Czech z łomżyńskiego magistratu.

16.02.2018

Postępowanie ze zwłokami w szpitalu

Szpital może przechowywać zwłoki pacjenta po jego zgonie do trzech dni, chyba że prowadzone jest dochodzenie w sprawie zgonu lub przemawiają za tym inne ważne powody. Po upływie tego czasu szpital...

15.02.2018

Prawo zmusi nauczycieli do doskonalenia zawodowego

Kadry w oświacie

Większość nauczycieli sie nie dokształca, a wiedza przekazywana przez uczelnie pedagogiczne nie przystaje do rzeczywistości - mówiła minister Anna Zalewska. Skuteczną receptą na to ma być ustawowy...

14.02.2018

Prowadzenie akt pracowniczych. Duże zmiany

Ustawa, która skraca okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, umożliwia jej elektronizację i wprowadza zasadę wypłaty wynagrodzenia na konto, została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zmiany...

14.02.2018

Od 16 lutego solarium tylko dla pełnoletnich

16 lutego 2018 roku wchodzą w życie przepisy ustawy, zgodnie z którymi z solarium będą mogły korzystać tylko osoby pełnoletnie. W każdym solarium będzie się także musiała znaleźć informacja na ten...

13.02.2018