1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa z 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. We wtorek podpisał ją prezydent. W środę została opublikowana.

Międzynarodowe standardy

Celem ustawy jest dostosowanie krajowego systemu antydopingowego do zmieniających się międzynarodowych standardów w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Aktualnie, w strukturze Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, funkcjonuje Zakład Badań Antydopingowych (ZBA), który jest jednym z 32 na świecie laboratoriów akredytowanych przez Światową Agencję Antydopingową (The World Anti-Doping Agency, WADA). Zgodnie z nową strategią rozwoju laboratoriów, opracowaną przez WADA i uwzględnioną w Międzynarodowym Standardzie dla Laboratoriów, określającym uwarunkowania dla przyznawania oraz utrzymywania przez laboratoria akredytacji, od dnia 1 marca 2019 r. niezależność operacyjna i finansowa każdego laboratorium wymaga wzmocnienia.

 


Z uwagi na to nowelizacja ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie powołuje do życia Polskie Laboratorium Antydopingowe – niezależny finansowo i operacyjnie podmiot, odpowiedzialny za realizację analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników. Polskie Laboratorium Antydopingowe będzie państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie. Nadzór nad nim sprawować ma minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Organami Laboratorium będą Dyrektor Laboratorium oraz Rada Laboratorium.

Czytaj też: Już można blokować sms-y premium >

Do zadań Laboratorium należeć będą:

  • prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej oraz krajowej jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych;
  • prowadzenie analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników i zwierząt;
  • realizacja projektów badawczych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie; współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
  • inne zadania wynikające ze standardów międzynarodowych Światowej Agencji Antydopingowej.

 


Ponadto Laboratorium będzie mogło prowadzić analizy toksykologiczne, w tym w ramach współpracy z Policją, sądami, prokuratorem, Służbą Celno-Skarbową, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, szpitalami, instytutami badawczymi, uczelniami medycznymi oraz Żandarmerią Wojskową.