Nowe prawo pozwala na określenie progu kwotowego dla wydatków na usługi Premium na poziomie takim jak dotychczas – np. 35, 100, 200 zł lub całkowite zablokowanie tego typu usług (próg 0 zł), co jest nowym rozwiązaniem. Dotychczas nie było możliwości zablokowania bezpłatnych SMS-ów przychodzących. W efekcie, na telefony komórkowe dzieci trafiały np. treści o charakterze erotycznym, reklamujące jakiś portal, których rodzice nie mieli możliwości zablokować. Osiągnięcie wskazanego progu skutkuje zawiadomieniem abonenta.

Dostawca usług musi też informować konsumenta przed zawarciem umowy, jakie formy zawierania umów oferuje. O tym, w jaki sposób umowa jest zawierana decyduje ostatecznie konsument. Abonent zdecyduje też, w jaki sposób chce otrzymywać od swojego dostawcy wszelkie zawiadomienia o zmianach dokonanych w umowie, regulaminie lub cenniku (na adres korespondencyjny, adres e-mail). W przypadku, gdy tego nie określi otrzyma ich treść na trwałym nośniku, w postaci odpowiadającej tej w jakiej zawarł umowę. Dzięki temu będzie mógł w każdej chwili sięgnąć do dokumentów określających warunki świadczenia usługi.

Sprawdź: Kruczoń Erwin, Postępowanie mediacyjne w polskim prawie telekomunikacyjnym >>

Zgodnie z nowymi przepisami, bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usługi abonent musi wyrazić zgodę na jej świadczenie. Na fakturze umieszczane będą informacje o numerze usługi Premium i rejestrze Premium prowadzonym przez regulatora rynku - Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dzięki tym informacjom abonent będzie mógł ustalić, do kogo kierować reklamację usługi.

Dzięki zmianom w prawie prezes UKE otrzymał nowe narzędzia ochrony abonentów przed nadużyciami. Będzie mógł m.in. nakazać operatorowi zablokowanie dostępu do numeru Premium lub pobierania opłat za usługę, a w przypadku niezrealizowania zakazu nałożyć na operatora karę. Regulator będzie mógł również nakazać podmiotowi realizującemu usługi Premium zaprzestanie świadczenia usługi. 


 

Warto przeczytać: Lepsza ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami sms premium