Product placement uregulowany

Product placement ma być dopuszczalne wyłącznie: w filmach kinowych, filmach lub serialach wytworzonych na użytek audiowizualnych usług medialnych, audycjach sportowych, rozrywkowych lub w postaci...

07.03.2011

Zmieniona formuła konkursu na dyrektorów UKS-ów

Po lipcowej nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej na stanowisko dyrektora uks-u mogą przystępować osoby, które zaliczyły egzamin na stanowisko inspektora kontroli skarbowej lub są wpisane na listę...

07.03.2011

Darowizny na wypadek śmierci zastąpią testamenty?

Umowy o darowizny na wypadek śmierci będą musiały mieć formę aktu notarialnego. Będzie je można odwołać tylko przy niewdzięczności obdarowanego, a ten, kto otrzyma taką darowiznę, nie będzie...

07.03.2011

Od jutra dane osobowe pod lepszą ochroną

Już od poniedziałku zwiększą się kary dla przedsiębiorców, którzy nieprawidłowo przetwarzają dane i nie stosują się do zaleceń generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Grzywny nakładane w...

06.03.2011

Minister chce trochę zmienić ustawę o sądach

Nie wycofujemy się z zapowiadanych poprawek. Zostaną one zgłoszone przez posłów prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu podkomisji. Nie zmieniliśmy zdania w sprawie poprawek do ocen okresowych...

05.03.2011

Sejm po raz kolejny znowelizował ustawę o dopalaczach

Zakaz używania kolejnych substancji psychoaktywnych, m.in. pochodnych amfetaminy wchodzących w skład dopalaczy, wprowadza nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, którą w piątek uchwalił...

05.03.2011

Firmy dostaną certyfikaty energetyczne

Sejm uchwalił w piątek ustawę o efektywności energetycznej. Zakłada ona, że firmy będą miały obowiązek pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów....

05.03.2011

Sprawy autorskie do sądu w Poznaniu

Z dniem 5 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie z 3 lutego 2011 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa...

05.03.2011

Organizacje pozarządowe to lobbyści?

Za lobbystów zostaną uznani nawet przedstawiciele fundacji zainteresowani pisaniem prawa wynika z założeń do nowej ustawy o lobbingu. Projekt wprowadza definicję i obowiązki dla tzw. lobbystów...

05.03.2011

Nowy wzór formularza PIT-8C

Nowy wzór informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych przewiduje opublikowane na stronie resortu finansów projekt...

04.03.2011

Koniec papierowych wydań dzienników urzędowych

Sejm uchwalił w piątek przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych przewidującą, że m.in. Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne będą wyłącznie w formie...

04.03.2011

Własność zastąpi użytkowanie wieczyste?

Posłowie chcą zlikwidować użytkowanie wieczyste. Ma je zastąpić z mocy prawa własność. Przekształcenie ma być odpłatne i nie pozbawiać gmin dochodów....

04.03.2011

Polska wdroży unijną dyrektywę audiowizualną

Sejm uchwalił w piątek nowelizację Ustawy o radiofonii i telewizji, która wdraża do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy audiowizualnej. Projekt m.in. dostosowuje polskie przepisy do...

04.03.2011

Zmiany w gwarancjach udzielanych konsumentom

Dostosowanie polskiego prawa dotyczącego sprzedaży konsumenckiej w zakresie gwarancji do wymogów określonych w art. 6 dyrektywy w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i...

04.03.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski