Rząd przyjął pakiet ustaw zdrowotnych

Premier Donald Tusk poinformował w czwartek, że rząd przyjął pakiet ustaw zdrowotnych. Przewidują one m.in., że samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą musiały spłacać ich długi;...

14.10.2010

Świeto Trzech Króli dopiero po zmianie konkordatu?

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej przerwała prace nad nowelizacją, wprowadzającą dzień wolny od pracy w święto Trzech Króli. Senackie biuro legislacji uznało bowiem, że rozwiązanie takie wymaga...

14.10.2010

Nowe przepisy nie odpolitycznią państwowych spółek

Pod koniec października do Sejmu ma trafić, przygotowany przez Ministerstwo Skarbu, projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa. W ocenie Pracodawców RP proponowane w...

14.10.2010

Stawka dotacji dla przewoźników kolejowych bez zmian

Stawka dotacji do przewozów pasażerskich w dalszym ciągu będzie wynosiła 100 proc. podstawy obliczenia należnej dotacji. 8 października minister finansów ogłosił rozporządzenie z dnia 17 września...

13.10.2010

Urzędniczki mianowane będą mogły pracować dłużej

Jeśli Sejm uchwali zmiany w ustawach urzędniczych, szef urzędu będzie mógł zwolnić wszystkich urzędników mianowanych po ukończeniu przez nich 65 lat. Na tej zmianie kobiety zyskają dodatkowo 5 lat...

13.10.2010

Radni samorządowi nie zostaną ławnikami

Radni gminy, powiatu i województwa nie będą mogli sprawować jednocześnie funkcji ławnika zakłada projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, który został skierowany pod obrady Rady...

13.10.2010

Szybka ścieżka egzekucji bankowych gwarancji

Umowa z bankiem ma dawać przywileje przed sądem. Dla przedsiębiorców dochodzenie zapłaty będzie łatwiejsze i tańsze. Zaproponowane przez komisję "Przyjazne Państwo" zmiany są jednak krytykowane przez...

13.10.2010

Rząd zmieni zasady nadzoru właścicielskiego

Projekt dotyczący nadzoru właścicielskiego w ciągu kilku najbliższych tygodni trafi pod obrady rządu - powiedział we wtorek dziennikarzom szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki....

13.10.2010

Prawa pacjenta pisane w pospiechu i bez koncepcji

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 12 października pakiet projektów legislacyjnych dotyczących służby zdrowia. W tym m.in. projekt. nowelizacji ustawy o prawach pacjenta oraz ustawy o Rzeczniku Praw...

13.10.2010

Odebranie dziecka wciąż bez procedury policyjnej

Od początku sierpnia obowiązują nowe regulacje dotyczące czynności związanych z odbieraniem przez pracowników socjalnych dziecka z rodziny. Nie ma jednak wciąż procedur obowiązujących w tej...

13.10.2010

Zabójstwo kwalifikowane wraca do Sejmu

Na najbliższym plenarnym posiedzeniu, które rozpocznie się 20 października, Sejm rozpatrzy sprawozdanie komisji dotyczące zmian w kodeksie karnym. Mają one przywrócić zbrodnię zabójstwa...

12.10.2010

Będzie ustawa o efektywności energetycznej

Stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko t-...

12.10.2010

Łatwiej będzie zawiesić i odwiesić działalność

Podczas przerwy w działalności spółki cywilnej przedsiębiorca nie będzie musiał już zawieszać własnej firmy. I odwrotnie: będzie mógł dalej działać w spółce, gdy zawiesi swój indywidualny biznes....

12.10.2010

Rząd chce zmienić ustawę o transporcie drogowym

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejmie dotychczasowe kompetencje ministra infrastruktury w zakresie międzynarodowego transportu drogowego - zakładają przyjęte 12 października przez rząd...

12.10.2010

Ustawa refundacyjna trafiła do Rady Ministrów

Wprowadzenie urzędowych cen i marż leków finansowanych przez NFZ - to główne założenie projektu ustawy refundacyjnej, który w poniedziałek został skierowany do Rady Ministrów....

12.10.2010

UE chce skuteczniej zwalczać oszustwa w VAT

Utworzenie Eurofisc - sieci urzędników krajowych zajmujących się wykrywaniem i zwalczaniem nowych przypadków oszustw transgranicznych związanych z VAT - to jedno z najważniejszych postanowień...

12.10.2010