Zmiany w zasadach rejestracji pojazdów

Zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie podstaw rejestracji pojazdów wymusiła zmianę regulacji dotyczących szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem...

24.02.2011

PO: karanie za nękanie jeszcze w tym półroczu

Przepisy zakładające karanie tzw. stalkingu - czyli uporczywego, złośliwego nękania powinny wejść w życie jeszcze w tym półroczu - zapowiada PO. Najprawdopodobniej w piątek Sejm będzie głosował nad...

24.02.2011

Sądy będą egzekwować nawiązki

Państwowy fundusz pomocy pokrzywdzonym zacznie działać dopiero od 1 stycznia 2012 roku. Windykacją świadczeń pieniężnych i nawiązek, które mają do niego trafiać, zajmą się sądy cywilne....

23.02.2011

Prezydent podpisał ustawę "żłobkową"

Prezydent podpisał w środę Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z ustawą, opieka nad dziećmi będzie realizowana przez: żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna oraz nianię....

23.02.2011

Minister ustalił profil wody w kąpielisku

Profile wodne zawierające kompleksowe informacje m.in. o lokalizacji, jakości wód, potencjalnych źródłach zanieczyszczeń oraz obecności fitoplanktonu, sinic i innych mikroorganizmów będą podstawowym...

23.02.2011

Wywiad środowiskowy prostszy

Osoba potrzebująca pomocy finansowej z gminy złoży konieczne dokumenty w formie elektronicznej. Takie m.in. udogodnienie przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie...

23.02.2011

Zmienią się zasady kontroli firm telekomunikacyjnych

Prawo telekomunikacyjne poddane będzie w najbliższym czasie głębokim zmianom ze względu na konieczność implementacji zmienionego w 2009 r. Pakietu Dyrektyw Łączności Elektronicznej . Nie wszystkie z...

23.02.2011

Ustawa o odpowiedzialności urzędników opublikowana

Za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem noszącym znamiona rażącego naruszenia prawa urzędnik odpowie do wysokości dwunastokrotnego miesięcznego wynagrodzenia. Sprawę zbada najpierw...

23.02.2011

Sejm o barierach w administracji i o stalkingu

W środę po godz. 9.00 Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Sejm nie...

23.02.2011

Proces cywilny czekają duże zmiany

Choć rząd zapowiedział skrócenie listy ustaw skierowanych do Sejmu wobec zbliżającego się końca kadencji, nowela kodeksu postępowania cywilnego ma szanse znalazła się na liście projektów...

23.02.2011

Rząd przedstawił plan prac na 2011 r.

Kancelaria Premiera przedstawiła we wtorek wieczorem na swych stronach internetowych plan prac legislacyjnych rządu na 2011 rok. Plan obejmuje 96 projektów ustaw, w tym projekt nowelizacji ustawy o...

23.02.2011

Syndyk i nadzorca sądowy dostanie wypłatę z VAT

Wynagrodzenia syndyków, nadzorców sądowych, zarządców, tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych i kuratorów, tzn. osób, które wykonują określone czynności w postępowaniach...

23.02.2011

Rząd rozlicza się z prac nad ofensywą legislacyjną

Kancelaria Premiera przedstawiła we wtorek na stronie internetowej stan prac nad ofensywą legislacyjną rządu. Jak informuje CIR, większość ustaw z rządowej ofensywy legislacyjnej znajduje się na...

22.02.2011