SN: aplikant adwokacki winny obrazy sądu

Aplikant adwokacki przy wykonywaniu obowiązków zawodowych powinien zachować umiar i oględność w wypowiedziach. A zwłaszcza nie może krytykować sądu w obecności personelu sekretariatu sądowego. Takie...

28.02.2011

Oświadczenia samorządowców według nowego wzoru

Oświadczenia majątkowe wójtów, starostów i marszałków będą miały taki sam wzór. Zapowiedź ujednolicenia obowiązujących do tej pory formularzy znalazła się w planie prac rządu na pierwsze półrocze...

28.02.2011

Więcej procesów karnych bez rozprawy

Nawet oskarżony o zabójstwo będzie mógł dobrowolnie poddać się karze i szybko usłyszeć wyrok. Taką możliwość przewiduje projekt nowelizacji procedury przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa...

27.02.2011

Nowa hipoteka - jak rozwiązać wątpliwości?

Od 20 lutego 2011 roku obowiązuje ustawa z 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zasadnicze zmiany w regulacji...

27.02.2011

Rząd chce walczyć z nadużyciami w procesie cywilnym

Na stronach i uczestnikach postępowania spoczywać będzie ciężar dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami. Naruszenie tego ciężaru będzie sankcjonowane głównie w sferze...

27.02.2011

Nowe prawo. Leasing dla konsumentów

Prace nad rządowym projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zostały zakończone. Jedno z ważniejszych rozwiązań dotyczy leasingu konsumenckiego....

27.02.2011

Sejm: śluzy dla rowerów, pierwszeństwo na ścieżkach

Śluzy ułatwiające ruch rowerzystów na skrzyżowaniach, nowe definicje roweru i wózka rowerowego, zasada, że rowerzysta jadący prosto ścieżką rowerową ma pierwszeństwo przed skręcającym samochodem to...

26.02.2011

Prezydent podpisał nowelę Kodeksu karnego

Zmienianie kar dla Polaków wydanych za granicą na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) umożliwia nowelizacja Kodeksu karnego, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Polskie sądy...

26.02.2011

Sejm za ograniczeniem barier administracyjnych

Sejm przyjął w piątek ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ustawa wprowadza prawo do złożenia oświadczenia, zamiast obowiązku składania zaświadczeń,...

25.02.2011

Jawne postępowania dyscyplinarne notariuszy

Postępowania dyscyplinarne notariuszy będą z zasady jawne, tak jak dyscyplinarki sędziów, adwokatów i radców prawnych - zdecydował Sejm nowelizując Prawo o notariacie. Nowelizacja przygotowana w...

25.02.2011

Stalking - nowe przestępstwo w kodeksie karnym

Karę do trzech lat więzienia za uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia - czyli tzw. stalking - przewiduje przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu karnego. Kara wzrośnie do 10...

25.02.2011