Nowe przepisy nie odpolitycznią państwowych spółek

Pod koniec października do Sejmu ma trafić, przygotowany przez Ministerstwo Skarbu, projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa. W ocenie Pracodawców RP proponowane w...

14.10.2010

Urzędniczki mianowane będą mogły pracować dłużej

Jeśli Sejm uchwali zmiany w ustawach urzędniczych, szef urzędu będzie mógł zwolnić wszystkich urzędników mianowanych po ukończeniu przez nich 65 lat. Na tej zmianie kobiety zyskają dodatkowo 5 lat...

13.10.2010

Stawka dotacji dla przewoźników kolejowych bez zmian

Stawka dotacji do przewozów pasażerskich w dalszym ciągu będzie wynosiła 100 proc. podstawy obliczenia należnej dotacji. 8 października minister finansów ogłosił rozporządzenie z dnia 17 września...

13.10.2010

Prawa pacjenta pisane w pospiechu i bez koncepcji

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 12 października pakiet projektów legislacyjnych dotyczących służby zdrowia. W tym m.in. projekt. nowelizacji ustawy o prawach pacjenta oraz ustawy o Rzeczniku Praw...

13.10.2010

Rząd zmieni zasady nadzoru właścicielskiego

Projekt dotyczący nadzoru właścicielskiego w ciągu kilku najbliższych tygodni trafi pod obrady rządu - powiedział we wtorek dziennikarzom szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki....

13.10.2010

Szybka ścieżka egzekucji bankowych gwarancji

Umowa z bankiem ma dawać przywileje przed sądem. Dla przedsiębiorców dochodzenie zapłaty będzie łatwiejsze i tańsze. Zaproponowane przez komisję "Przyjazne Państwo" zmiany są jednak krytykowane przez...

13.10.2010

Odebranie dziecka wciąż bez procedury policyjnej

Od początku sierpnia obowiązują nowe regulacje dotyczące czynności związanych z odbieraniem przez pracowników socjalnych dziecka z rodziny. Nie ma jednak wciąż procedur obowiązujących w tej...

13.10.2010

Radni samorządowi nie zostaną ławnikami

Radni gminy, powiatu i województwa nie będą mogli sprawować jednocześnie funkcji ławnika zakłada projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, który został skierowany pod obrady Rady...

13.10.2010

Zabójstwo kwalifikowane wraca do Sejmu

Na najbliższym plenarnym posiedzeniu, które rozpocznie się 20 października, Sejm rozpatrzy sprawozdanie komisji dotyczące zmian w kodeksie karnym. Mają one przywrócić zbrodnię zabójstwa...

12.10.2010

Łatwiej będzie zawiesić i odwiesić działalność

Podczas przerwy w działalności spółki cywilnej przedsiębiorca nie będzie musiał już zawieszać własnej firmy. I odwrotnie: będzie mógł dalej działać w spółce, gdy zawiesi swój indywidualny biznes....

12.10.2010

Ustawa refundacyjna trafiła do Rady Ministrów

Wprowadzenie urzędowych cen i marż leków finansowanych przez NFZ - to główne założenie projektu ustawy refundacyjnej, który w poniedziałek został skierowany do Rady Ministrów....

12.10.2010

Będzie ustawa o efektywności energetycznej

Stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko t-...

12.10.2010

Rząd chce zmienić ustawę o transporcie drogowym

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejmie dotychczasowe kompetencje ministra infrastruktury w zakresie międzynarodowego transportu drogowego - zakładają przyjęte 12 października przez rząd...

12.10.2010

UE chce skuteczniej zwalczać oszustwa w VAT

Utworzenie Eurofisc - sieci urzędników krajowych zajmujących się wykrywaniem i zwalczaniem nowych przypadków oszustw transgranicznych związanych z VAT - to jedno z najważniejszych postanowień...

12.10.2010

Będzie więcej europejskich rad zakładowych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje ułatwienia dla pracowników międzynarodowych koncernów w zakładaniu rad niezbędnych do podjęcia negocjacji z zarządem centralnym firmy....

11.10.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski