Sejm po raz kolejny znowelizował ustawę o dopalaczach

Zakaz używania kolejnych substancji psychoaktywnych, m.in. pochodnych amfetaminy wchodzących w skład dopalaczy, wprowadza nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, którą w piątek uchwalił...

05.03.2011

Sprawy autorskie do sądu w Poznaniu

Z dniem 5 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie z 3 lutego 2011 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa...

05.03.2011

Firmy dostaną certyfikaty energetyczne

Sejm uchwalił w piątek ustawę o efektywności energetycznej. Zakłada ona, że firmy będą miały obowiązek pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów....

05.03.2011

Organizacje pozarządowe to lobbyści?

Za lobbystów zostaną uznani nawet przedstawiciele fundacji zainteresowani pisaniem prawa wynika z założeń do nowej ustawy o lobbingu. Projekt wprowadza definicję i obowiązki dla tzw. lobbystów...

05.03.2011

Własność zastąpi użytkowanie wieczyste?

Posłowie chcą zlikwidować użytkowanie wieczyste. Ma je zastąpić z mocy prawa własność. Przekształcenie ma być odpłatne i nie pozbawiać gmin dochodów....

04.03.2011

Koniec papierowych wydań dzienników urzędowych

Sejm uchwalił w piątek przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych przewidującą, że m.in. Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne będą wyłącznie w formie...

04.03.2011

Polska wdroży unijną dyrektywę audiowizualną

Sejm uchwalił w piątek nowelizację Ustawy o radiofonii i telewizji, która wdraża do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy audiowizualnej. Projekt m.in. dostosowuje polskie przepisy do...

04.03.2011

Zmiany w gwarancjach udzielanych konsumentom

Dostosowanie polskiego prawa dotyczącego sprzedaży konsumenckiej w zakresie gwarancji do wymogów określonych w art. 6 dyrektywy w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i...

04.03.2011

Nowy wzór formularza PIT-8C

Nowy wzór informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych przewiduje opublikowane na stronie resortu finansów projekt...

04.03.2011

Oddelegowanie inspektorów kontroli skarbowej łatwiejsze

Większą elastyczność w korzystaniu przez kontrolę skarbową z potencjału kadry inspektorskiej oraz zwiększoną dyspozycyjnością inspektorów, wynikającą ze zmienionego statusu ich zatrudnienia zapewnić...

04.03.2011

Abonamenty medyczne bez VAT ale nadal z PIT

Nowelizacja ustawy o VAT, nad którą trwają prace w parlamencie, obejmie zwolnieniem z podatku pracownicze abonamenty medyczne. Zmiany nie dotyczą obowiązku płacenia PIT....

03.03.2011

Nowa ustawa przyspieszy prywatyzację

Wprowadzenie nowych trybów prywatyzacji, jak również rozszerzenie możliwości stosowania aukcji ogłoszonej publicznie przewiduje obowiązująca od 3 marca br. ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i...

03.03.2011