Ile kosztuje pobyt w ZOL?

Opieka zdrowotna

Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłaty ustala kierownik zakładu opiekuńczego. Zgodnie z wytycznymi ustawowymi opłata za pobyt...

16.09.2013
1    91  92  93  94  95