Dyrektywa opublikowana została w dzienniku urzędowym UE z 29 kwietnia 2014 r. serii L nr 127. Oprócz zakazu dotyczacego papierosów mentolowych, nowa dyrektywa 2014/40/UE wprowadziła obowiązek umieszczania na paczkach papierosów drastycznych zdjęć zniechęcających do palenia. Pokrywać one powinny 65 proc. paczki. Więcej>>

Regulacja zawiera także zapisy dotyczące producentów e-papierosów. Nakłada ona na nich między innymi podobne jak w przypadku producentów tradycyjnych wyrobów tytoniowych ograniczenia odnoszące się do formy reklamowania tego produktu. Opakowania e-papierosów również będą musiały zawierać więcej informacji o zawartych w nich składnikach, szczególnie nikotynie.

Kraje UE miały czas na wprowadzenie nowej dyrektywy do swoich porządków prawnych zasadniczo do 20 maja 2016 r. Wyjątkiem był zakaz sprzedaży papierosów mentolowych, który miał wejść w życie cztery lata później.