Na czas epidemii przyszłym specjalistom rząd zawiesił egzaminy kończące specjalizację. W efekcie wielu młodych lekarzy żyje od marca w zawieszeniu czekając na egzamin specjalizacyjny. Część z nich w ogóle nie pracowało od tego czasu. Dlatego teraz resort zdrowia postanowił o odwieszeniu egzaminów

W pierwszej kolejności, w czerwcu odbędą się egzaminy ustne w dziedzinach, co do których przed rozpoczęciem sesji wiosennej 2020 r. Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), wyraził zgodę, na podstawie art. 16rc ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego PES.

Egzaminy specjalizacyjne dla lekarzy w kilkunastu dziedzinach

Później egzaminy specjalizacyjne odbędą się w dziedzinie audiologii i foniatrii, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii plastycznej. epidemiologii, farmakologii klinicznej, genetyki klinicznej, immunologii klinicznej, kardiologii dziecięcej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny nuklearnej, medycyna sądowej, medycyny sportowej, mikrobiologii lekarskiej, nefrologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, neuropatologii; onkologii i hematologii dziecięcej, otorynolaryngologii dziecięcej, pediatrii metabolicznej, perinatologii, seksuologii, oksykologii klinicznej, transfuzjologii klinicznej, urologii dziecięcej, zdrowia publicznego.

Przeprowadzane będą także egzaminy pisemne w pozostałych dziedzinach medycyny, które zostały odwołane w marcu br.

 

 

Do ustnych egzaminów potrzeba zmiany ustawy

Minister zdrowia informuje też, że ze względu na szczególne okoliczności wywołane epidemią COVID-19, proceduje jest kolejną nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która umożliwi mu podjęcie dalszych decyzji odnośnie organizacji egzaminów ustnych, w tym możliwość przeprowadzenia ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub odstąpienie od ich organizacji.

Konkretne terminy poszczególnych egzaminów, zarówno ustnych, jak i pisemnych, zostaną podane przez Dyrektora CEM, zgodnie z art. 16 rb ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).