Na skutek tej zmiany Państwowa Inspekcja Sanitarna przejmie zadania dotyczące nadzoru sanitarnego m.in. nad Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną, które dotychczas wykonywała Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA.

– To dobre rozwiązanie, które z całą pewnością sprawdzi się w praktyce. Naszym głównym celem jest wzmocnienie działań prowadzonych przez inspektorów, także w kontekście służb podległych MSWiA. Jeden podmiot odpowiedzialny za nadzór sanitarny jest gwarancją dobrego funkcjonowania inspekcji – powiedział Błażej Poboży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. I dodał, że zadania i uprawnienia obu instytucji nie różnią się od siebie. - Służby podległe MSWiA nie ucierpią na zmianie organizacyjnej, która niebawem wejdzie w życie. Nadal będzie kontrolowana m.in. higiena służby i pracy - podkreślił.

Czytaj: Ustawa podpisana - sanepid wchodzi w struktury rządu>>
 

Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie mogła korzystać z wiedzy i doświadczenia dotychczasowych pracowników inspekcji sanitarnej MSWiA. Dotychczasowi inspektorzy sanitarni MSWiA staną się bowiem pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana zakłada również ciągłość wydanych przez PIS MSWiA zezwoleń, pozwoleń i innych aktów administracyjnych, jak również ważność zaleceń pokontrolnych. - Zmianie nie ulegnie zakres kontroli i nadzoru nad warunkami higienicznymi, sanitarnymi i zdrowotnymi – zmieni się jedynie instytucja przeprowadzająca te czynności. Nowelizacja ma zatem charakter organizacyjny i porządkujący – powiedział wiceminister Błażej Poboży.

W Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w całym kraju jest obecnie zatrudnionych 75 osób. Decyzja kierunkowa o połączeniu obu instytucji zapadła w grudniu 2019 r.