O zwolnienie z  obowiązku poddania się kwarantannie przez pracowników medycznych wracających do kraju, apelowała  Naczelna Rada Lekarska. Jej postulaty został uwzględniony przez rząd i zgodnie z opublikowanym właśnie rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zasady dotyczące konieczności odbywania kwarantanny przez pracowników medycznych przekraczających granicę RP w celu wykonywania zawodu, zostały zmienione. 
Medycy przekraczający granicę w celu wykonywania obowiązków zawodowych, nie będą musieli odbywać kwarantanny po przyjeździe do Polski, 

Zwolnienie z obowiązku odbywania kwarantanny

Dotychczas z obowiązku odbywania kwarantanny zwolnione były tylko osoby, które przekraczają wewnętrzne granice UE w celach zarobkowych, a także uczniowie i studenci pobierający naukę Polsce lub w państwie sąsiadującym. Osoby te przekraczając granice są tylko zobowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Polsce lub w państwie sąsiadującym.

Tymczasem przywileju takiego nie mieli lekarze czy pielęgniarki pracujący w przygranicznych miastach Niemiec, czy w Austrii. Jeździli do pracy do Austrii bo  to jest kilka godzin podróży, niewiele ponad 200 km. Zawsze przyjeżdżali przynajmniej raz w tygodniu do domu, nie mogli tego uczynić w czasie kwarantanny bo Austria nie ma granicy wspólnej z Polską. Problem dotyczył też medyków dojeżdżających codziennie do pobliskich miejscowości w Niemczech, którzy codziennie dojeżdżali do pracy.